صفحه نخست

مترجمین ناشنوایان


۱- محمد تبرته فراهانی

۲- مهدی زریفی

۳- زهره زریفی

۴- مرجان میرشفیعی

۵- اکرم کوه

۶- سید محمد حسن عسکری

۷- مریم شاکر

۸-  سید مهدی سجاد

۹- فرنگیز جمشیدی

۱۰- خدیجه عزیزی

۱۱- علی اصغر عزیزی پور

۱۲- سعیده درویش گلی

۱۳- محمدرضا واشقانی فراهانی

۱۴- مریم روح الامین

۱۵- مهسا تهذیبی

۱۶- مهرنوش واحدی 

۱۷- فاطمه عابدی فرد 

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا