خودآموز زبان اشاره

فهرست لغات جزوه زبان اشاره

با عرض سلام خدمت علاقه مندان به زبان اشاره.
جهت پیدا کردن اشاره مورد نظر در جزوه آموزشی زبان اشاره، کلمه مربوطه را در بخش جستجو نوشته و بعد از یافتن در لیست پایین، می توانید با یکی از راهنماهای زیر به اشاره مربوطه در جزوه خود دست پیدا کنید.


راهنما ۱ ) اعداد ۴ رقمی که در سمت راست هر لیست نوشته شده، به عنوان عدد کلی جزوه می باشند که در جزوه با رنگ خاکستری و نسبتا ریز در کنار تصاویر به صورت عمودی چاپ شده اند.

راهنما ۲ ) اعدادی که در کنار کلمه ها نوشته شده، شامل شماره فصل ( بر فرض مثال ۱ ) و خط فاصله و سپس شماره بعدی عدد اشاره مورد نظر در فصل مربوطه می باشد ( بر فرض مثال ۱) و خط فاصله و سپس کلمه مورد نظر نوشته شده.
مانند: ۱- ۱- سلام یعنی: اشاره کلمه «سلام» در فصل اول و اشاره شماره یک همین فصل می باشد.

فصل اول

عدد کلیعدد فصل – عدد اشاره – نام اشاره
۰۰۰۱۱ – ۱ – سلام
۰۰۰۲۱ – ۲ – اسم ـ نام
۰۰۰۳۱ – ۳ – بله ـ آری
۰۰۰۴۱ – ۴ – نه ـ خیر
۰۰۰۵۱ – ۵ – خداحافظ ـ خدانگهدار
۰۰۰۶۱ – ۶ – اصلاً ـ هیچ ـ ابداً
۰۰۰۷۱ – ۷ – تشکر کردن ـ ممنون بودن ـ سپاسگذاری
۰۰۰۸۱ – ۸ – بفرمایید ـ تشریف بیاورید
۰۰۰۹۱ – ۹ – ببخشید ـ معذرت خواستن
۰۰۱۰۱ – ۱۰ – خوش آمدید
۰۰۱۱۱ – ۱۱ – برنده شدن ـ پیروز شدن ـ موفقیت
۰۰۱۲۱ – ۱۲ – احوال پرسی ـ حالت چطوره
۰۰۱۳۱ – ۱۳ – خبر ـ اعلام ـ اخبار
۰۰۱۴۱ – ۱۴ – خبر خوش ـ مژده ـ بشارت
۰۰۱۵۱ – ۱۵ – عید
۰۰۱۶۱ – ۱۶ – مبارک
۰۰۱۷۱ – ۱۷ – بیدار شدن ـ بیدار
۰۰۱۸۱ – ۱۸ – خاطره
۰۰۱۹۱ – ۱۹ – خوابیدن ـ خفتن ـ خواب
۰۰۲۰۱ – ۲۰ – از خواب پریدن
۰۰۲۱۱ – ۲۱ – خواب دیدن
۰۰۲۲۱ – ۲۲ – اطاعت ـ بروی چشم ـ اطاعت کردن
۰۰۲۳۱ – ۲۳ – زندگی کردن ـ زیستن ـ زندگی ـ حیات
۰۰۲۴۱ – ۲۴ – زنده
۰۰۲۵۱ – ۲۵ – مردن ـ فوت کردن ـ مرگ ـ رحلت ـ وفات
۰۰۲۶۱ – ۲۶ – تمام شدن
۰۰۲۷۱ – ۲۷ – ماشاءالله
۰۰۲۸۱ – ۲۸ – ان شاءالله
۰۰۲۹۱ – ۲۹ – درباره ـ راجع به ـ در مورد
۰۰۳۰۱ – ۳۰ – حرف زدن ـ صحبت کردن ـ تکلم کردن
۰۰۳۱۱ – ۳۱ – گفتن ـ فرمودن
۰۰۳۲۱ – ۳۲ – اشاره – زبان ـ اشاره کردن- زبان
۰۰۳۳۱ – ۳۳ – ترجمه کردن ـ ترجمه
۰۰۳۴۱ – ۳۴ – بحث کردن ـ گفتگو کردن ـ مذاکره کردن
۰۰۳۵۱ – ۳۵ – سخنرانی
۰۰۳۶۱ – ۳۶ – لبخوانی
۰۰۳۷۱ – ۳۷ – چانه زدن
۰۰۳۸۱ – ۳۸ – تعریف ـ توضیح ـ شرح ـ بیان
۰۰۳۹۱ – ۳۹ – به من چه
۰۰۴۰۱ – ۴۰ – دوباره ـ تکرار ـ مجدداً
۰۰۴۱۱ – ۴۱ – دیگر
۰۰۴۲۱ – ۴۲ – شناختن ـ بجا آوردن
۰۰۴۳۱ – ۴۳ – عادت
۰۰۴۴۱ – ۴۴ – خندیدن ـ خنده
۰۰۴۵۱ – ۴۵ – لبخند ـ تبسم
۰۰۴۶۱ – ۴۶ – گریه کردن ـ گریه
۰۰۴۷۱ – ۴۷ – امر ـ فرمان ـ دستور
۰۰۴۸۱ – ۴۸ – هدف ـ مقصود
۰۰۴۹۱ – ۴۹ – لازم ـ ضروری
۰۰۵۰۱ – ۵۰ – بعد ـ پس
۰۰۵۱۱ – ۵۱ – بعضی ـ گاهی ـ برخی
۰۰۵۲۱ – ۵۲ – حتماً ـ مسلماً
۰۰۵۳۱ – ۵۳ – شاید ـ احتمالاً ـ ممکن است
۰۰۵۴۱ – ۵۴ – پیشنهاد ـ پیشنهاد کردن
۰۰۵۵۱ – ۵۵ – جدا کردن ـ جدا
۰۰۵۶۱ – ۵۶ – فرق داشتن ـ تفاوت – فرق
۰۰۵۷۱ – ۵۷ – فراق – دوری
۰۰۵۸۱ – ۵۸ – قسمت ـ تقسیم ـ بخش ـ سهم
۰۰۵۹۱ – ۵۹ – شانس ـ قسمت ـ سرنوشت ـ بخت
۰۰۶۰۱ – ۶۰ – حواس
۰۰۶۱۱ – ۶۱ – حوصله
۰۰۶۲۱ – ۶۲ – شروع کردن ـ آغاز کردن
۰۰۶۳۱ – ۶۳ – آخر ـ پایان ـ عاقبت ـ بالاخره
۰۰۶۴۱ – ۶۴ – صدا – صوت
۰۰۶۵۱ – ۶۵ – سر و صدا ـ هیاهو ـ غوغا
۰۰۶۶۱ – ۶۶ – باطل
۰۰۶۷۱ – ۶۷ – واقعاً ـ حقیقت ـ راستی ـ صداقت
۰۰۶۸۱ – ۶۸ – پشت سرهم
۰۰۶۹۱ – ۶۹ – ادامه دادن ـ ادامه داشتن ـ ادامه
۰۰۷۰۱ – ۷۰ – مرحله
۰۰۷۱۱ – ۷۱ – صف ـ صف بستن
۰۰۷۲۱ – ۷۲ – بین – میان – واسطه – میانجیگری
۰۰۷۳۱ – ۷۳ – اتفاق ـ پیش آمد ـ حادثه ـ تصادفی ـ اتفاقی
۰۰۷۴۱ – ۷۴ – سعی کردن ـ سعی ـ کوشش ـ تلاش
۰۰۷۵۱ – ۷۵ – تمرین
۰۰۷۶۱ – ۷۶ – توجه کردن ـ اعتنا کردن ـ توجه ـ متوجه
۰۰۷۷۱ – ۷۷ – دقت کردن ـ دقت
۰۰۷۸۱ – ۷۸ – بی توجهی کردن ـ بی اعتنا ـ بی توجه
۰۰۷۹۱ – ۷۹ – انتقال دادن ـ منتقل کردن ـ جابجا کردن
۰۰۸۰۱ – ۸۰ – بجای – جابجا
۰۰۸۱۱ – ۸۱ – تصمیم
۰۰۸۲۱ – ۸۲ – راضی ـ خوشنود ـ قانع
۰۰۸۳۱ – ۸۳ – ممنوع ـ قدغن
۰۰۸۴۱ – ۸۴ – جایزه
۰۰۸۵۱ – ۸۵ – قرعه کشی ـ قرعه کشی کردن
۰۰۸۶۱ – ۸۶ – تقریباً ـ حدوداً
۰۰۸۷۱ – ۸۷ – حداقل
۰۰۸۸۱ – ۸۸ – حداکثر
۰۰۸۹۱ – ۸۹ – اضافه کردن ـ افزودن ـ افزایش
۰۰۹۰۱ – ۹۰ – مفصل
۰۰۹۱۱ – ۹۱ – مسافر ـ سرنشین
۰۰۹۲۱ – ۹۲ – مال
۰۰۹۳۱ – ۹۳ – راه ـ روش ـ طریق
۰۰۹۴۱ – ۹۴ – شرایط
۰۰۹۵۱ – ۹۵ – تعطیل
۰۰۹۶۱ – ۹۶ – تقصیر
۰۰۹۷۱ – ۹۷ – جلسه
۰۰۹۸۱ – ۹۸ – چیز
۰۰۹۹۱ – ۹۹ – مسئله
۰۱۰۰۱ – ۱۰۰ – حاصل ـ نتیجه ـ ثمره
۰۱۰۱۱ – ۱۰۱ – تمام ـ سراسر ـ همه ـ همگی
۰۱۰۲۱ – ۱۰۲ – بقیه ـ باقی
۰۱۰۳۱ – ۱۰۳ – بو کردن ـ بوییدن
۰۱۰۴۱ – ۱۰۴ – قطعه
۰۱۰۵۱ – ۱۰۵ – لیست ـ فهرست
۰۱۰۶۱ – ۱۰۶ – دود
۰۱۰۷۱ – ۱۰۷ – آتش ـ آتش سوزی ـ حریق
۰۱۰۸۱ – ۱۰۸ – آشغال ـ زباله
۰۱۰۹۱ – ۱۰۹ – جشن
۰۱۱۰۱ – ۱۱۰ – سرود ـ آهنگ ـ موسیقی
۰۱۱۱۱ – ۱۱۱ – راز ـ اسرار
۰۱۱۲۱ – ۱۱۲ – سوراخ کردن ـ سوراخ
۰۱۱۳۱ – ۱۱۳ – چطور؟ ـ چگونه؟ ـ چه جور؟ ـ چگونگی
۰۱۱۴۱ – ۱۱۴ – خروج
۰۱۱۵۱ – ۱۱۵ – خصوصی ـ اختصاصی
۰۱۱۶۱ – ۱۱۶ – میان ـ وسط
۰۱۱۷۱ – ۱۱۷ – انجام دادن – کردن
۰۱۱۸۱ – ۱۱۸ – مسدود – بسته ـ قطع
۰۱۱۹۱ – ۱۱۹ – دعوت ـ دعوت کردن
۰۱۲۰۱ – ۱۲۰ – داستان ـ قصه
۰۱۲۱۱ – ۱۲۱ – نمونه
۰۱۲۲۱ – ۱۲۲ – سطح فکر
۰۱۲۳۱ – ۱۲۳ – اخلاق
۰۱۲۴۱ – ۱۲۴ – خواستگاری
۰۱۲۵۱ – ۱۲۵ – بله برون
۰۱۲۶۱ – ۱۲۶ – مصرف ـ مصرف کردن
۰۱۲۷۱ – ۱۲۷ – احتیاط ـ احتیاط کردن
۰۱۲۸۱ – ۱۲۸ – فیلم سینمایی
۰۱۲۹۱ – ۱۲۹ – خوش بحالت
۰۱۳۰۱ – ۱۳۰ – تعصب
۰۱۳۱۱ – ۱۳۱ – شایعه
۰۱۳۲۱ – ۱۳۲ – دید و بازدید
۰۱۳۳۱ – ۱۳۳ – سن
۰۱۳۴۱ – ۱۳۴ – معاشرت
۰۱۳۵۱ – ۱۳۵ – نقاب
۰۱۳۶۱ – ۱۳۶ – نمایان ـ هویدا ـ آشکار ـ ظاهر
۰۱۳۷۱ – ۱۳۷ – غلط
۰۱۳۸۱ – ۱۳۸ – ماجرا
۰۱۳۹۱ – ۱۳۹ – همسایه
۰۱۴۰۱ – ۱۴۰ – داوطلب
۰۱۴۱۱ – ۱۴۱ – رعایت ـ رعایت کردن
۰۱۴۲۱ – ۱۴۲ – دوک
۰۱۴۳۱ – ۱۴۳ – خاصیت
۰۱۴۴۱ – ۱۴۴ – دست کشیدن ـ دست برداشتن
۰۱۴۵۱ – ۱۴۵ – سرگذشت
۰۱۴۶۱ – ۱۴۶ – سوغات ـ ره آورد
۰۱۴۷۱ – ۱۴۷ – لهجه
۰۱۴۸۱ – ۱۴۸ – ارتباط کلی
۰۱۴۹۱ – ۱۴۹ – سرزنش کردن ـ سرزنش ـ سرکوفت ـ سرکوفت زدن
۰۱۵۰۱ – ۱۵۰ – صاحب
۰۱۵۱۱ – ۱۵۱ – مدل
۰۱۵۲۱ – ۱۵۲ – تصمیم ها
۰۱۵۳۱ – ۱۵۳ – هفت سین
۰۱۵۴۱ – ۱۵۴ – سفارش کردن ـ توصیه کردن ـ سفارش ـ توصیه
۰۱۵۵۱ – ۱۵۵ – محال
۰۱۵۶۱ – ۱۵۶ – پچ پچ کردن ـ نجوا کردن
۰۱۵۷۱ – ۱۵۷ – میان – لا – لای
۰۱۵۸۱ – ۱۵۸ – تمرکز ـ تمرکز کردن ـ متمرکز
۰۱۵۹۱ – ۱۵۹ – چشم زدن ـ نظر زدن
۰۱۶۰۱ – ۱۶۰ – تلافی ـ جبران
۰۱۶۱۱ – ۱۶۱ – عابر ـ رهگذر
۰۱۶۲۱ – ۱۶۲ – عضو گروه
۰۱۶۳۱ – ۱۶۳ – عمومی ـ همگانی
۰۱۶۴۱ – ۱۶۴ – نمایشنامه
۰۱۶۵۱ – ۱۶۵ – سایه
۰۱۶۶۱ – ۱۶۶ – سیگار
۰۱۶۷۱ – ۱۶۷ – بس ـ کافی
۰۱۶۸۱ – ۱۶۸ – قلیان
۰۱۶۹۱ – ۱۶۹ – کارتون – فیلم

فصل دوم

۰۱۷۰۲ – ۱ – انسان_بشر_آدم_تن_شخص_فرد
۰۱۷۱۲ – ۲ – شخصیت
۰۱۷۲۲ – ۳ – جمعیت
۰۱۷۳۲ – ۴ – طایفه
۰۱۷۴۲ – ۵ – گروه_عده – دسته_هیأت_حزب_تیم
۰۱۷۵۲ – ۶ – کاروان
۰۱۷۶۲ – ۷ – نژاد
۰۱۷۷۲ – ۸ – سفید پوست
۰۱۷۸۲ – ۹ – سیاه پوست
۰۱۷۹۲ – ۱۰ – سرخ پوست
۰۱۸۰۲ – ۱۱ – خانواده
۰۱۸۱۲ – ۱۲ – پدر_بابا
۰۱۸۲۲ – ۱۳ – پدربزرگ
۰۱۸۳۲ – ۱۴ – جد
۰۱۸۴۲ – ۱۵ – مادر_مامان
۰۱۸۵۲ – ۱۶ – مادربزرگ
۰۱۸۶۲ – ۱۷ – بچه_کودک_طفل
۰۱۸۷۲ – ۱۸ – بچه ها_اطفال_کودکان_فرزندان
۰۱۸۸۲ – ۱۹ – نوزاد
۰۱۸۹۲ – ۲۰ – نوه
۰۱۹۰۲ – ۲۱ – نسل
۰۱۹۱۲ – ۲۲ – برادر_داداش
۰۱۹۲۲ – ۲۳ – خواهر_همشیره_آبجی
۰۱۹۳۲ – ۲۴ – پسر
۰۱۹۴۲ – ۲۵ – دختر
۰۱۹۵۲ – ۲۶ – جنسیت انسان
۰۱۹۶۲ – ۲۷ – تحریک کردن
۰۱۹۷۲ – ۲۸ – آقا_مرد_مذکر
۰۱۹۸۲ – ۲۹ – خانم_زن_مونث_بانو
۰۱۹۹۲ – ۳۰ – بزرگسال
۰۲۰۰۲ – ۳۱ – فامیل_بستگان_خویشاوند_نسبت خویشاوندی
۰۲۰۱۲ – ۳۲ – عمو
۰۲۰۲۲ – ۳۳ – عمه
۰۲۰۳۲ – ۳۴ – دایی
۰۲۰۴۲ – ۳۵ – خاله
۰۲۰۵۲ – ۳۶ – شوهر
۰۲۰۶۲ – ۳۷ – عروس_عروسی
۰۲۰۷۲ – ۳۸ – جاری – زن برادرشوهر
۰۲۰۸۲ – ۳۹ – باجناق
۰۲۰۹۲ – ۴۰ – تنها_منفرد
۰۲۱۰۲ – ۴۱ – مجرد
۰۲۱۱۲ – ۴۲ – متأهل
۰۲۱۲۲ – ۴۳ – بیوه
۰۲۱۳۲ – ۴۴ – یتیم
۰۲۱۴۲ – ۴۵ – دو قلو
۰۲۱۵۲ – ۴۶ – رابطه_ارتباط_ربط_وابستگی_وابسته
۰۲۱۶۲ – ۴۷ – آشنا
۰۲۱۷۲ – ۴۸ – دست دادن
۰۲۱۸۲ – ۴۹ – دوست_یار_رفیق
۰۲۱۹۲ – ۵۰ – مستأجر
۰۲۲۰۲ – ۵۱ – قرار ملاقات داشتن
۰۲۲۱۲ – ۵۲ – شریک_سهیم_شرکت_مشترک
۰۲۲۲۲ – ۵۳ – پارتی بازی
۰۲۲۳۲ – ۵۴ – عاشق
۰۲۲۴۲ – ۵۵ – ازدواج کردن_ازدواج_نامزد
۰۲۲۵۲ – ۵۶ – اختلاف
۰۲۲۶۲ – ۵۷ – خدمت کردن
۰۲۲۷۲ – ۵۸ – ترک کردن_رها کردن_ول کردن
۰۲۲۸۲ – ۵۹ – طلاق_متارکه
۰۲۲۹۲ – ۶۰ – رسم_آیین_آداب_رسوم_مراسم
۰۲۳۰۲ – ۶۱ – نامه
۰۲۳۱۲ – ۶۲ – پیغام_پیام
۰۲۳۲۲ – ۶۳ – اینترنت
۰۲۳۳۲ – ۶۴ – ماهواره
۰۲۳۴۲ – ۶۵ – فاکس
۰۲۳۵۲ – ۶۶ – رفتار
۰۲۳۶۲ – ۶۷ – اعتراض_اعتراض کردن
۰۲۳۷۲ – ۶۸ – شکایت کردن_شکایت_گله
۰۲۳۸۲ – ۶۹ – انتقاد_انتقاد کردن
۰۲۳۹۲ – ۷۰ – ایراد
۰۲۴۰۲ – ۷۱ – تذکر دادن_یادآوری_تذکر
۰۲۴۱۲ – ۷۲ – غر زدن_نق زدن_غور و لند
۰۲۴۲۲ – ۷۳ – دخالت کردن_مداخله کردن_دخالت
۰۲۴۳۲ – ۷۴ – نزاع_دعوا_درگیری_زد و خورد_کشمکش
۰۲۴۴۲ – ۷۵ – توهین_توهین کردن
۰۲۴۵۲ – ۷۶ – تهدید_تهدید کردن
۰۲۴۶۲ – ۷۷ – تهمت_تهمت کردن
۰۲۴۷۲ – ۷۸ – غیبت_غیبت کردن
۰۲۴۸۲ – ۷۹ – دروغ
۰۲۴۹۲ – ۸۰ – بهانه
۰۲۵۰۲ – ۸۱ – مسخره کردن_دست انداختن
۰۲۵۱۲ – ۸۲ – پرخاش_فحش
۰۲۵۲۲ – ۸۳ – قهر_قهر کردن
۰۲۵۳۲ – ۸۴ – صلح_آشتی
۰۲۵۴۲ – ۸۵ – انتقام
۰۲۵۵۲ – ۸۶ – زور_ظلم_ستم
۰۲۵۶۲ – ۸۷ – انحراف_منحرف_تخلف_خلاف
۰۲۵۷۲ – ۸۸ – حقه زدن_فریب دادن_گول زدن
۰۲۵۸۲ – ۸۹ – تفاهم
۰۲۵۹۲ – ۹۰ – سوء تفاهم
۰۲۶۰۲ – ۹۱ – سود_استفاده_بهره_فایده_استفاده کردن
۰۲۶۱۲ – ۹۲ – سوء استفاده
۰۲۶۲۲ – ۹۳ – چاپلوسی_چاپلوسی کردن
۰۲۶۳۲ – ۹۴ – پز – پز دادن
۰۲۶۴۲ – ۹۵ – علاف – ول
۰۲۶۵۲ – ۹۶ – دو رویی_دو رو
۰۲۶۶۲ – ۹۷ – عجله کردن_شتاب کردن_عجله_شتاب
۰۲۶۷۲ – ۹۸ – تعارف کردن_تعارف
۰۲۶۸۲ – ۹۹ – معرفی_معرفی کردن
۰۲۶۹۲ – ۱۰۰ – خواهش کردن_التماس کردن
۰۲۷۰۲ – ۱۰۱ – اتحاد_همبستگی_وحدت_متحد شدن
۰۲۷۱۲ – ۱۰۲ – هماهنگ_هماهنگ کردن
۰۲۷۲۲ – ۱۰۳ – همکاری
۰۲۷۳۲ – ۱۰۴ – نصیحت_پند_اندرز
۰۲۷۴۲ – ۱۰۵ – پشتیبانی کردن_حمایت کردن
۰۲۷۵۲ – ۱۰۶ – بی طرف
۰۲۷۶۲ – ۱۰۷ – احترام گذاشتن
۰۲۷۷۲ – ۱۰۸ – استقبال_پیشواز_پیشباز
۰۲۷۸۲ – ۱۰۹ – بدرقه
۰۲۷۹۲ – ۱۱۰ – انضباط
۰۲۸۰۲ – ۱۱۱ – تبریک
۰۲۸۱۲ – ۱۱۲ – تسلیت
۰۲۸۲۲ – ۱۱۳ – تشویق کردن_تحسین کردن_دست زدن_آفرین
۰۲۸۳۲ – ۱۱۴ – تنبیه کردن
۰۲۸۴۲ – ۱۱۵ – فاش کردن_افشاء کردن
۰۲۸۵۲ – ۱۱۶ – پذیرایی_پذیرایی کردن
۰۲۸۶۲ – ۱۱۷ – تقدیم کردن_هدیه دادن_پیشکش کردن
۰۲۸۷۲ – ۱۱۸ – مواظبت کردن_پائیدن_مواظب_مراقب
۰۲۸۸۲ – ۱۱۹ – اجازه
۰۲۸۹۲ – ۱۲۰ – بغل_بغل کردن_آغوش
۰۲۹۰۲ – ۱۲۱ – شوخی_مزاح
۰۲۹۱۲ – ۱۲۲ – عکس العمل_واکنش
۰۲۹۲۲ – ۱۲۳ – قول_وعده
۰۲۹۳۲ – ۱۲۴ – دنبال کردن_پیگیری کردن_پیروی کردن
۰۲۹۴۲ – ۱۲۵ – ایثار_فداکاری
۰۲۹۵۲ – ۱۲۶ – خوش اخلاق
۰۲۹۶۲ – ۱۲۷ – مهمان
۰۲۹۷۲ – ۱۲۸ – مزاحم
۰۲۹۸۲ – ۱۲۹ – والدین_پدر و مادر
۰۲۹۹۲ – ۱۳۰ – برخورد دو نفر_ملاقات کردن
۰۳۰۰۲ – ۱۳۱ – مجله
۰۳۰۱۲ – ۱۳۲ – خیانت_خیانت کردن
۰۳۰۲۲ – ۱۳۳ – دو دل
۰۳۰۳۲ – ۱۳۴ – بهم خوردن رابطه_بهم زدن رابطه
۰۳۰۴۲ – ۱۳۵ – خنثی
۰۳۰۵۲ – ۱۳۶ – قدردانی_قدردانی کردن

فصل سوم

۰۳۰۷۳ – ۰ – الفبا
۰۳۰۸۳ – ۱ – اَ
۰۳۰۹۳ – ۲ – اِ
۰۳۱۰۳ – ۳ – اُ
۰۳۱۱۳ – ۴ – او
۰۳۱۲۳ – ۵ – ای
۰۳۱۳۳ – ۶ – آ
۰۳۱۴۳ – ۷ – ب
۰۳۱۵۳ – ۸ – پ
۰۳۱۶۳ – ۹ – ت
۰۳۱۷۳ – ۱۰ – ث
۰۳۱۸۳ – ۱۱ – ج
۰۳۱۹۳ – ۱۲ – چ
۰۳۲۰۳ – ۱۳ – ح
۰۳۲۱۳ – ۱۴ – خ
۰۳۲۲۳ – ۱۵ – د
۰۳۲۳۳ – ۱۶ – ذ
۰۳۲۴۳ – ۱۷ – ر
۰۳۲۵۳ – ۱۸ – ز
۰۳۲۶۳ – ۱۹ – ژ
۰۳۲۷۳ – ۲۰ – س
۰۳۲۸۳ – ۲۱ – ش
۰۳۲۹۳ – ۲۲ – ص
۰۳۳۰۳ – ۲۳ – ض
۰۳۳۱۳ – ۲۴ – ط
۰۳۳۲۳ – ۲۵ – ظ
۰۳۳۳۳ – ۲۶ – ع
۰۳۳۴۳ – ۲۷ – غ
۰۳۳۵۳ – ۲۸ – ف
۰۳۳۶۳ – ۲۹ – ق
۰۳۳۷۳ – ۳۰ – ک
۰۳۳۸۳ – ۳۱ – گ
۰۳۳۹۳ – ۳۲ – ل
۰۳۴۰۳ – ۳۳ – م
۰۳۴۱۳ – ۳۴ – ن
۰۳۴۲۳ – ۳۵ – و
۰۳۴۳۳ – ۳۶ – ه
۰۳۴۴۳ – ۳۷ – ی
۰۳۴۵۳ – ۳۸ – ادبیات
۰۳۴۶۳ – ۳۹ – جمله
۰۳۴۷۳ – ۴۰ – حرف_واج
۰۳۴۸۳ – ۴۱ – سطر_خط
۰۳۴۹۳ – ۴۲ – علامت_نشانه
۰۳۵۰۳ – ۴۳ – لغت_کلمه
۰۳۵۱۳ – ۴۴ – مترادف
۰۳۵۲۳ – ۴۵ – متضاد
۰۳۵۳۳ – ۴۶ – نقطه
۰۳۵۴۳ – ۴۷ – یعنی_معنی_مفهوم
۰۳۵۵۳ – ۴۸ – من
۰۳۵۶۳ – ۴۹ – تو
۰۳۵۷۳ – ۵۰ – او
۰۳۵۸۳ – ۵۱ – ما
۰۳۵۹۳ – ۵۲ – شما
۰۳۶۰۳ – ۵۳ – ایشان
۰۳۶۱۳ – ۵۴ – این
۰۳۶۲۳ – ۵۵ – آن
۰۳۶۳۳ – ۵۶ – اینجا
۰۳۶۴۳ – ۵۷ – آنجا
۰۳۶۵۳ – ۵۸ – خود_خویش_خویشتن
۰۳۶۶۳ – ۵۹ – اگر_در صورتی که
۰۳۶۷۳ – ۶۰ – اما_ولی_لیکن
۰۳۶۸۳ – ۶۱ – حتی
۰۳۶۹۳ – ۶۲ – چون
۰۳۷۰۳ – ۶۳ – دلیل_علت_سبب_برهان
۰۳۷۱۳ – ۶۴ – فقط
۰۳۷۲۳ – ۶۵ – و
۰۳۷۳۳ – ۶۶ – از
۰۳۷۴۳ – ۶۷ – به
۰۳۷۵۳ – ۶۸ – با
۰۳۷۶۳ – ۶۹ – را
۰۳۷۷۳ – ۷۰ – یا
۰۳۷۸۳ – ۷۱ – تا – فاصله
۰۳۷۹۳ – ۷۲ – برای
۰۳۸۰۳ – ۷۳ – که
۰۳۸۱۳ – ۷۴ – هر
۰۳۸۲۳ – ۷۵ – هم
۰۳۸۳۳ – ۷۶ – دفعه_بار_مرتبه
۰۳۸۴۳ – ۷۷ – هر دو
۰۳۸۵۳ – ۷۸ – جواب دادن_پاسخ دادن
۰۳۸۶۳ – ۷۹ – پرسیدن_سوال کردن_پرسش
۰۳۸۷۳ – ۸۰ – چقدر_مقدار
۰۳۸۸۳ – ۸۱ – چه؟
۰۳۸۹۳ – ۸۲ – کی – چه کسی
۰۳۹۰۳ – ۸۳ – چه موقع – کی
۰۳۹۱۳ – ۸۴ – کجا – کو
۰۳۹۲۳ – ۸۵ – کدام
۰۳۹۳۳ – ۸۶ – آیا
۰۳۹۴۳ – ۸۷ – دیکته_املاء
۰۳۹۵۳ – ۸۸ – شعر
۰۳۹۶۳ – ۸۹ – صفت تفضیلی تر
۰۳۹۷۳ – ۹۰ – صفت عالی ترین
۰۳۹۸۳ – ۹۱ – پیمودن_طی کردن_تا – مسافت
۰۳۹۹۳ – ۹۲ – خود – خویش
۰۴۰۰۳ – ۹۳ – هجی کردن
۰۴۰۱۳ – ۹۴ – دستور زبان_گرامر
۰۴۰۲۳ – ۹۵ – فاعل
۰۴۰۳۳ – ۹۶ – فعل
۰۴۰۴۳ – ۹۷ – صفت
۰۴۰۵۳ – ۹۸ – ها – جمع معنوی
۰۴۰۶۳ – ۹۹ – کل – ها – جمیع
۰۴۰۷۳ – ۱۰۰ – آیا
۰۴۰۸۳ – ۱۰۱ – عبارت
۰۴۰۹۳ – ۱۰۲ – پسوند شناس
۰۴۱۰۳ – ۱۰۳ – ضمنآ_ضمن
۰۴۱۱۳ – ۱۰۴ – آقای باغچه بان
۰۴۱۲۳ – ۱۰۵ – اصطلاح
۰۴۱۳۳ – ۱۰۶ – موضوع_مطلب
۰۴۱۴۳ – ۱۰۷ – البته
۰۴۱۵۳ – ۱۰۸ – مگر
۰۴۱۶۳ – ۱۰۹ – مال چه کسی
۰۴۱۷۳ – ۱۱۰ – انشاء
۰۴۱۸۳ – ۱۱۱ – بدون

فصل چهارم

۰۴۱۹۴ – ۰ – عمل کردن_انجام دادن_اجرا کردن_برگزار کردن_اقدام کردن_بجا آوردن
۰۴۲۰۴ – ۱ – است_هست
۰۴۲۱۴ – ۲ – باشد
۰۴۲۲۴ – ۳ – بودن
۰۴۲۳۴ – ۴ – رسیدن_رساندن
۰۴۲۴۴ – ۵ – شدن
۰۴۲۵۴ – ۶ – آمدن_بیا
۰۴۲۶۴ – ۷ – رفتن_برو
۰۴۲۷۴ – ۸ – دادن چیزی
۰۴۲۸۴ – ۹ – گرفتن
۰۴۲۹۴ – ۱۰ – آوردن
۰۴۳۰۴ – ۱۱ – بردن
۰۴۳۱۴ – ۱۲ – بردن انسان
۰۴۳۲۴ – ۱۳ – ایستادن
۰۴۳۳۴ – ۱۴ – نشستن
۰۴۳۴۴ – ۱۵ – برداشتن
۰۴۳۵۴ – ۱۶ – گذاشتن_نهادن
۰۴۳۶۴ – ۱۷ – زدن
۰۴۳۷۴ – ۱۸ – خواندن_مطالعه کردن
۰۴۳۸۴ – ۱۹ – ضبط_ضبط کردن
۰۴۳۹۴ – ۲۰ – داشتن – دارای
۰۴۴۰۴ – ۲۱ – ریختن
۰۴۴۱۴ – ۲۲ – شکستن_شکسته
۰۴۴۲۴ – ۲۳ – شنیدن_گوش کردن_شنوا_شنوایی
۰۴۴۳۴ – ۲۴ – خیره شدن_زل زدن_خیره
۰۴۴۴۴ – ۲۵ – دیدن_نگاه کردن-سر زدن_دیدار
۰۴۴۵۴ – ۲۶ – ماندن
۰۴۴۶۴ – ۲۷ – پرتاب کردن_انداختن
۰۴۴۷۴ – ۲۸ – فرستادن_ارسال کردن_اعزام_ارسال
۰۴۴۸۴ – ۲۹ – بلند کردن
۰۴۴۹۴ – ۳۰ – بلند شدن_برخاستن
۰۴۵۰۴ – ۳۱ – دراز کشیدن
۰۴۵۱۴ – ۳۲ – باد کردن
۰۴۵۲۴ – ۳۳ – بیرون آوردن_درآوردن
۰۴۵۳۴ – ۳۴ – بیرون کردن_اخراج کردن
۰۴۵۴۴ – ۳۵ – بازبینی
۰۴۵۵۴ – ۳۶ – دوره کردن
۰۴۵۶۴ – ۳۷ – نظارت کردن_نظارت_ناظر
۰۴۵۷۴ – ۳۸ – حفظ کردن_نگهداری کردن_محفوظ
۰۴۵۸۴ – ۳۹ – بخاک سپردن_دفن کردن
۰۴۵۹۴ – ۴۰ – دوختن
۰۴۶۰۴ – ۴۱ – سوزن نخ کردن
۰۴۶۱۴ – ۴۲ – شکافتن لباس
۰۴۶۲۴ – ۴۳ – پرورش دادن_پرورش
۰۴۶۳۴ – ۴۴ – تربیت کردن
۰۴۶۴۴ – ۴۵ – حرکت_حرکت کردن
۰۴۶۵۴ – ۴۶ – تدریس کردن_درس دادن_تدریس
۰۴۶۶۴ – ۴۷ – ایست_توقف
۰۴۶۷۴ – ۴۸ – انتخاب کردن_برگزیدن
۰۴۶۸۴ – ۴۹ – لغو_لغو کردن
۰۴۶۹۴ – ۵۰ – منصرف شدن_انصراف
۰۴۷۰۴ – ۵۱ – نصب کردن
۰۴۷۱۴ – ۵۲ – پس دادن_مسترد کردن_باز اندن
۰۴۷۲۴ – ۵۳ – از یاد بردن
۰۴۷۳۴ – ۵۴ – بخاطر آوردن_بیاد آوردن_یاد آمدن
۰۴۷۴۴ – ۵۵ – فراموش نکردن
۰۴۷۵۴ – ۵۶ – فراموش کردن
۰۴۷۶۴ – ۵۷ – واگذار کردن_واگذاری
۰۴۷۷۴ – ۵۸ – فهماندن
۰۴۷۸۴ – ۵۹ – فهمیدن_درک کردن_پی بردن
۰۴۷۹۴ – ۶۰ – کشف_کشف کردن_اکتشاف
۰۴۸۰۴ – ۶۱ – ثبت نام_نام نویسی
۰۴۸۱۴ – ۶۲ – اسم گذاشتن_نامیدن_نامگذاری
۰۴۸۲۴ – ۶۳ – حل کردن در مایعات
۰۴۸۳۴ – ۶۴ – حل کردن مشکلات
۰۴۸۴۴ – ۶۵ – تسویه_تسویه کردن
۰۴۸۵۴ – ۶۶ – پاکسازی کردن_پاکسازی
۰۴۸۶۴ – ۶۷ – تصفیه کردن_تصفیه_پالایش
۰۴۸۷۴ – ۶۸ – ربودن_دزدیدن_سرقت کردن
۰۴۸۸۴ – ۶۹ – نفس کشیدن_تنفس کردن
۰۴۸۹۴ – ۷۰ – دمیدن_فوت کردن
۰۴۹۰۴ – ۷۱ – لمس_لمس کردن
۰۴۹۱۴ – ۷۲ – بوسیدن_بوس کردن_ماچ کردن
۰۴۹۲۴ – ۷۳ – لیسیدن
۰۴۹۳۴ – ۷۴ – مکیدن
۰۴۹۴۴ – ۷۵ – گاز گرفتن
۰۴۹۵۴ – ۷۶ – جویدن
۰۴۹۶۴ – ۷۷ – خوردن
۰۴۹۷۴ – ۷۸ – فرو بردن_بلعیدن_قورت دادن
۰۴۹۸۴ – ۷۹ – هضم کردن
۰۴۹۹۴ – ۸۰ – تخمین زدن
۰۵۰۰۴ – ۸۱ – خیال_وهم
۰۵۰۱۴ – ۸۲ – باید
۰۵۰۲۴ – ۸۳ – نباید
۰۵۰۳۴ – ۸۴ – لذت_لذت بردن
۰۵۰۴۴ – ۸۵ – نتوانستن
۰۵۰۵۴ – ۸۶ – توانستن_قادر بودن
۰۵۰۶۴ – ۸۷ – آب کشیدن
۰۵۰۷۴ – ۸۸ – چنگ زدن
۰۵۰۸۴ – ۸۹ – دستشویی_شستن دست
۰۵۰۹۴ – ۹۰ – آباد_آباد کردن
۰۵۱۰۴ – ۹۱ – شستن لباس
۰۵۱۱۴ – ۹۲ – پارک کردن
۰۵۱۲۴ – ۹۳ – دوبله پارک کردن
۰۵۱۳۴ – ۹۴ – راندن
۰۵۱۴۴ – ۹۵ – سبقت گرفتن_سبقت
۰۵۱۵۴ – ۹۶ – قدم زدن_پیاده روی_راه رفتن
۰۵۱۶۴ – ۹۷ – مسافرت_سفر کردن
۰۵۱۷۴ – ۹۸ – آبیاری
۰۵۱۸۴ – ۹۹ – چیدن گل
۰۵۱۹۴ – ۱۰۰ – چیدن میوه
۰۵۲۰۴ – ۱۰۱ – درختکاری
۰۵۲۱۴ – ۱۰۲ – سم پاشی
۰۵۲۲۴ – ۱۰۳ – کاشتن نهال
۰۵۲۳۴ – ۱۰۴ – میوه دادن_بار دادن
۰۵۲۴۴ – ۱۰۵ – میل_خواستن
۰۵۲۵۴ – ۱۰۶ – نخواستن
۰۵۲۶۴ – ۱۰۷ – براندن_پشت و رو کردن
۰۵۲۷۴ – ۱۰۸ – برگشتن_بازگشتن_مراجعت کردن
۰۵۲۸۴ – ۱۰۹ – از بر کردن_حفظ کردن_بخاطر سپردن
۰۵۲۹۴ – ۱۱۰ – لخت_عریان_برهنه
۰۵۳۰۴ – ۱۱۱ – پوشانیدن
۰۵۳۱۴ – ۱۱۲ – پوشیدن لباس
۰۵۳۲۴ – ۱۱۳ – درآوردن لباس
۰۵۳۳۴ – ۱۱۴ – توزیع_پخش کردن_رایج_رواج
۰۵۳۴۴ – ۱۱۵ – جمع آوری کردن_آوری کردن
۰۵۳۵۴ – ۱۱۶ – ضبط_ضبط کردن
۰۵۳۶۴ – ۱۱۷ – پاره کردن_پاره
۰۵۳۷۴ – ۱۱۸ – ادغام_ادغام کردن
۰۵۳۸۴ – ۱۱۹ – پریدن_جهیدن
۰۵۳۹۴ – ۱۲۰ – تکان دادن
۰۵۴۰۴ – ۱۲۱ – تکیه_تکیه دادن_تکیه کردن
۰۵۴۱۴ – ۱۲۲ – چرخیدن به دور
۰۵۴۲۴ – ۱۲۳ – چرخیدن
۰۵۴۳۴ – ۱۲۴ – خاراندن_خاریدن_خارش
۰۵۴۴۴ – ۱۲۵ – ساییدن_سابیدن
۰۵۴۵۴ – ۱۲۶ – غلتیدن
۰۵۴۶۴ – ۱۲۷ – فشار دادن
۰۵۴۷۴ – ۱۲۸ – کوبیدن
۰۵۴۸۴ – ۱۲۹ – لرزیدن_لرزش
۰۵۴۹۴ – ۱۳۰ – هل دادن
۰۵۵۰۴ – ۱۳۱ – آواز_صدا کردن
۰۵۵۱۴ – ۱۳۲ – صدا کردن افراد ناشنوا
۰۵۵۲۴ – ۱۳۳ – فریاد زدن_داد زدن_بانگ
۰۵۵۳۴ – ۱۳۴ – بریدن
۰۵۵۴۴ – ۱۳۵ – تجزیه کردن_جدا کردن_تجزیه
۰۵۵۵۴ – ۱۳۶ – تفکیک کردن زمین_جدا کردن زمین
۰۵۵۶۴ – ۱۳۷ – قاچ کردن_قاش کردن
۰۵۵۷۴ – ۱۳۸ – تقلب_تقلب کردن
۰۵۵۸۴ – ۱۳۹ – خط زدن_حذف کردن
۰۵۵۹۴ – ۱۴۰ – خط کشیدن
۰۵۶۰۴ – ۱۴۱ – نوشتن
۰۵۶۱۴ – ۱۴۲ – یادداشت
۰۵۶۲۴ – ۱۴۳ – اعتراف_اعتراف کردن_اقرار کردن
۰۵۶۳۴ – ۱۴۴ – ثابت کردن_اثبات کردن
۰۵۶۴۴ – ۱۴۵ – آتش زدن_سوزانیدن
۰۵۶۵۴ – ۱۴۶ – پختن
۰۵۶۶۴ – ۱۴۷ – درست کردن_ساختن_احداث
۰۵۶۷۴ – ۱۴۸ – دم کردن
۰۵۶۸۴ – ۱۴۹ – سرخ کردن
۰۵۶۹۴ – ۱۵۰ – رد شدن_عبور کردن_گذشتن
۰۵۷۰۴ – ۱۵۱ – قبول شدن
۰۵۷۱۴ – ۱۵۲ – تخصص
۰۵۷۲۴ – ۱۵۳ – قبول کردن_پذیرفتن
۰۵۷۳۴ – ۱۵۴ – پیاده شدن
۰۵۷۴۴ – ۱۵۵ – سوار شدن
۰۵۷۵۴ – ۱۵۶ – فرو رفتن_فرو کردن
۰۵۷۶۴ – ۱۵۷ – فرود آمدن_پایین آمدن
۰۵۷۷۴ – ۱۵۸ – نفوذ_نفوذ کردن
۰۵۷۸۴ – ۱۵۹ – دویدن
۰۵۷۹۴ – ۱۶۰ – فرار کردن_در رفتن_گریز_فرار
۰۵۸۰۴ – ۱۶۱ – تلف شدن_هدر رفتن
۰۵۸۱۴ – ۱۶۲ – قتل
۰۵۸۲۴ – ۱۶۳ – مشت زدن
۰۵۸۳۴ – ۱۶۴ – زحمت کشیدن
۰۵۸۴۴ – ۱۶۵ – فعالیت
۰۵۸۵۴ – ۱۶۶ – کار_شغل
۰۵۸۶۴ – ۱۶۷ – بخشیدن_عفو کردن
۰۵۸۷۴ – ۱۶۸ – بدست آوردن_کسب کردن
۰۵۸۸۴ – ۱۶۹ – آمپول زدن
۰۵۸۹۴ – ۱۷۰ – برف پارو کردن
۰۵۹۰۴ – ۱۷۱ – پرس – پرس کردن
۰۵۹۱۴ – ۱۷۲ – شرط_شرط بستن
۰۵۹۲۴ – ۱۷۳ – آویزان کردن_آویختن
۰۵۹۳۴ – ۱۷۴ – پست – پست کردن
۰۵۹۴۴ – ۱۷۵ – ماشین تحریر_ماشین نویسی_تایپ
۰۵۹۵۴ – ۱۷۶ – تنظیم_تنظیم کردن
۰۵۹۶۴ – ۱۷۷ – تنها گذاشتن
۰۵۹۷۴ – ۱۷۸ – چیدن میز
۰۵۹۸۴ – ۱۷۹ – در زدن
۰۵۹۹۴ – ۱۸۰ – عوض کردن_تبدیل کردن
۰۶۰۰۴ – ۱۸۱ – اختراع_اختراع کردن
۰۶۰۱۴ – ۱۸۲ – تصادف_بهم خوردن_برخورد کردن
۰۶۰۲۴ – ۱۸۳ – خط نوشتن
۰۶۰۳۴ – ۱۸۴ – جستجو کردن_گشتن_جستجو
۰۶۰۴۴ – ۱۸۵ – کمک کردن_مساعدت_یاری_مدد_کمک
۰۶۰۵۴ – ۱۸۶ – راهنما_راهنمایی کردن
۰۶۰۶۴ – ۱۸۷ – تربیت_تربیت کردن
۰۶۰۷۴ – ۱۸۸ – غرق_غرق کردن
۰۶۰۸۴ – ۱۸۹ – نجات_نجات دادن
۰۶۰۹۴ – ۱۹۰ – بازدید کردن
۰۶۱۰۴ – ۱۹۱ – شارژ_شارژ کردن
۰۶۱۱۴ – ۱۹۲ – چرت – چرت زدن
۰۶۱۲۴ – ۱۹۳ – نابود کردن_از بین بردن_برطرف کردن
۰۶۱۳۴ – ۱۹۴ – آتش گرفتن
۰۶۱۴۴ – ۱۹۵ – مکاتبه_نامه نگاری
۰۶۱۵۴ – ۱۹۶ – تمبر_تمبر زدن
۰۶۱۶۴ – ۱۹۷ – دریدن_درنده_پاره کردن
۰۶۱۷۴ – ۱۹۸ – دسته بندی
۰۶۱۸۴ – ۱۹۹ – بسیج_بسیج شدن
۰۶۱۹۴ – ۲۰۰ – کوچ
۰۶۲۰۴ – ۲۰۱ – مهاجرت
۰۶۲۱۴ – ۲۰۲ – حفر کردن_حفاری_کندن زمین
۰۶۲۲۴ – ۲۰۳ – چشمک زدن
۰۶۲۳۴ – ۲۰۴ – منحل شدن_منحل
۰۶۲۴۴ – ۲۰۵ – بهره برداری_بهره برداری کردن
۰۶۲۵۴ – ۲۰۶ – قاپیدن
۰۶۲۶۴ – ۲۰۷ – پیوند
۰۶۲۷۴ – ۲۰۸ – رزرو_رزرو کردن
۰۶۲۸۴ – ۲۰۹ – ایجاد کردن_بوجود آوردن
۰۶۲۹۴ – ۲۱۰ – برافراشتن_بالا بردن_بلند کردن
۰۶۳۰۴ – ۲۱۱ – استخراج کردن
۰۶۳۱۴ – ۲۱۲ – تحویل دادن
۰۶۳۲۴ – ۲۱۳ – پیش بینی کردن_دور اندیشی
۰۶۳۳۴ – ۲۱۴ – پاشیدن دانه_افشاندن دانه
۰۶۳۴۴ – ۲۱۵ – پیوند زدن گیاه
۰۶۳۵۴ – ۲۱۶ – درو کردن_درو
۰۶۳۶۴ – ۲۱۷ – شخم زدن
۰۶۳۷۴ – ۲۱۸ – نگریستن_بینا_دیدار
۰۶۳۸۴ – ۲۱۹ – خودکشی_انتحار
۰۶۳۹۴ – ۲۲۰ – واکس زدن
۰۶۴۰۴ – ۲۲۱ – خانه تکانی
۰۶۴۱۴ – ۲۲۲ – رختشویی
۰۶۴۲۴ – ۲۲۳ – اتصال_وصل کردن

فصل پنجم

۰۶۴۳۵ – ۱ – هفته
۰۶۴۴۵ – ۲ – شنبه
۰۶۴۵۵ – ۳ – یکشنبه
۰۶۴۶۵ – ۴ – دوشنبه
۰۶۴۷۵ – ۵ – سه شنبه
۰۶۴۸۵ – ۶ – چهارشنبه
۰۶۴۹۵ – ۷ – پنجشنبه
۰۶۵۰۵ – ۸ – جمعه_آدینه
۰۶۵۱۵ – ۹ – فصل
۰۶۵۲۵ – ۱۰ – ماه – برج
۰۶۵۳۵ – ۱۱ – بهار
۰۶۵۴۵ – ۱۲ – تابستان
۰۶۵۵۵ – ۱۳ – پائیز
۰۶۵۶۵ – ۱۴ – زمستان
۰۶۵۷۵ – ۱۵ – فروردین
۰۶۵۸۵ – ۱۶ – اردیبهشت
۰۶۵۹۵ – ۱۷ – خرداد
۰۶۶۰۵ – ۱۸ – تیر
۰۶۶۱۵ – ۱۹ – مرداد
۰۶۶۲۵ – ۲۰ – شهریور
۰۶۶۳۵ – ۲۱ – مهر
۰۶۶۴۵ – ۲۲ – آبان
۰۶۶۵۵ – ۲۳ – آذر
۰۶۶۶۵ – ۲۴ – دی
۰۶۶۷۵ – ۲۵ – بهمن
۰۶۶۸۵ – ۲۶ – اسفند
۰۶۶۹۵ – ۲۷ – زمان گذشته_قبل
۰۶۷۰۵ – ۲۸ – الآن_حالا_اکنون
۰۶۷۱۵ – ۲۹ – زمان حال
۰۶۷۲۵ – ۳۰ – زمان آینده
۰۶۷۳۵ – ۳۱ – زمان_وقت_هنگام
۰۶۷۴۵ – ۳۲ – عمر
۰۶۷۵۵ – ۳۳ – قدیم_دیرین
۰۶۷۶۵ – ۳۴ – لحظه
۰۶۷۷۵ – ۳۵ – همیشه_دائم_مدام_ابدی_همیشگی_جاودانی
۰۶۷۸۵ – ۳۶ – دیر
۰۶۷۹۵ – ۳۷ – زود
۰۶۸۰۵ – ۳۸ – سال
۰۶۸۱۵ – ۳۹ – روز
۰۶۸۲۵ – ۴۰ – دیروز
۰۶۸۳۵ – ۴۱ – امروز
۰۶۸۴۵ – ۴۲ – فردا
۰۶۸۵۵ – ۴۳ – شب
۰۶۸۶۵ – ۴۴ – امشب
۰۶۸۷۵ – ۴۵ – دیشب
۰۶۸۸۵ – ۴۶ – صبح – بامداد
۰۶۸۹۵ – ۴۷ – ظهر
۰۶۹۰۵ – ۴۸ – عصر_بعداز ظهر
۰۶۹۱۵ – ۴۹ – طلوع
۰۶۹۲۵ – ۵۰ – غروب
۰۶۹۳۵ – ۵۱ – همزمان
۰۶۹۴۵ – ۵۲ – ثانیه
۰۶۹۵۵ – ۵۳ – دقیقه
۰۶۹۶۵ – ۵۴ – ساعت – زمان
۰۶۹۷۵ – ۵۵ – بعد از
۰۶۹۸۵ – ۵۶ – قبل از
۰۶۹۹۵ – ۵۷ – تازه – زمان_اخیراً- مد
۰۷۰۰۵ – ۵۸ – تعطیلات
۰۷۰۱۵ – ۵۹ – سالگرد
۰۷۰۲۵ – ۶۰ – هنوز
۰۷۰۳۵ – ۶۱ – ناگهان
۰۷۰۴۵ – ۶۲ – فعلآ
۰۷۰۵۵ – ۶۳ – تاریخ_مورخه
۰۷۰۶۵ – ۶۴ – مهلت_فرصت
۰۷۰۷۵ – ۶۵ – ربع
۰۷۰۸۵ – ۶۶ – قرن
۰۷۰۹۵ – ۶۷ – امسال
۰۷۱۰۵ – ۶۸ – پارسال
۰۷۱۱۵ – ۶۹ – پریروز
۰۷۱۲۵ – ۷۰ – پس فردا
۰۷۱۳۵ – ۷۱ – پریشب
۰۷۱۴۵ – ۷۲ – سحر
۰۷۱۵۵ – ۷۳ – سیزده بدر
۰۷۱۶۵ – ۷۴ – عقربه

فصل ششم

۰۷۱۸۶ – ۱ – طور – فرم – شکل_حالت – وضع_موقعیت
۰۷۱۹۶ – ۲ – احساس_احساس کردن_حس_حساس
۰۷۲۰۶ – ۳ – آسان_سهل
۰۷۲۱۶ – ۴ – سخت_دشوار_مشکل
۰۷۲۲۶ – ۵ – سفت
۰۷۲۳۶ – ۶ – زبر – خشن
۰۷۲۴۶ – ۷ – پلاسیده
۰۷۲۵۶ – ۸ – تازه_نو_جدید
۰۷۲۶۶ – ۹ – شیک
۰۷۲۷۶ – ۱۰ – کهنه
۰۷۲۸۶ – ۱۱ – کلفت – ضخیم
۰۷۲۹۶ – ۱۲ – نازک_ظریف
۰۷۳۰۶ – ۱۳ – خلاصه_مختصر_خلاصه کردن
۰۷۳۱۶ – ۱۴ – دراز_طولانی_طول کشیدن
۰۷۳۲۶ – ۱۵ – تمیز_پاک_پاکیزه
۰۷۳۳۶ – ۱۶ – کثیف_چرک_آلوده
۰۷۳۴۶ – ۱۷ – باز بودن_گشایش
۰۷۳۵۶ – ۱۸ – بسته بودن_بستن
۰۷۳۶۶ – ۱۹ – خلوت
۰۷۳۷۶ – ۲۰ – شلوغ
۰۷۳۸۶ – ۲۱ – ساکت
۰۷۳۹۶ – ۲۲ – بزرگ
۰۷۴۰۶ – ۲۳ – کوچک
۰۷۴۱۶ – ۲۴ – پهناور_وسیع_وسعت_فراخ
۰۷۴۲۶ – ۲۵ – تشنه
۰۷۴۳۶ – ۲۶ – سیر
۰۷۴۴۶ – ۲۷ – شکمو
۰۷۴۵۶ – ۲۸ – گرسنه
۰۷۴۶۶ – ۲۹ – داغ
۰۷۴۷۶ – ۳۰ – سرد
۰۷۴۸۶ – ۳۱ – گرم
۰۷۴۹۶ – ۳۲ – پیر
۰۷۵۰۶ – ۳۳ – جوان
۰۷۵۱۶ – ۳۴ – بی ادب
۰۷۵۲۶ – ۳۵ – بی تربیت
۰۷۵۳۶ – ۳۶ – با وفا
۰۷۵۴۶ – ۳۷ – بی وفا
۰۷۵۵۶ – ۳۸ – چاق_فربه
۰۷۵۶۶ – ۳۹ – لاغر_نحیف
۰۷۵۷۶ – ۴۰ – سبک
۰۷۵۸۶ – ۴۱ – سنگین
۰۷۵۹۶ – ۴۲ – اجبار_وادار شدن_مجبور شدن
۰۷۶۰۶ – ۴۳ – پافشاری کردن_اصرار کردن
۰۷۶۱۶ – ۴۴ – بد
۰۷۶۲۶ – ۴۵ – خوب_نیک_نیکو
۰۷۶۳۶ – ۴۶ – اندوه_غم_غصه_غمگین_اندوهگین_ناراحت
۰۷۶۴۶ – ۴۷ – ناراحت_نگران_مضطرب_اضطراب
۰۷۶۵۶ – ۴۸ – خاموش کردن_خاموش
۰۷۶۶۶ – ۴۹ – روشن کردن_روشن
۰۷۶۷۶ – ۵۰ – تاریک
۰۷۶۸۶ – ۵۱ – روشن
۰۷۶۹۶ – ۵۲ – بانمک_ملیح
۰۷۷۰۶ – ۵۳ – زشت_بد ترکیب
۰۷۷۱۶ – ۵۴ – زیبا_قشنگ_خوشگل
۰۷۷۲۶ – ۵۵ – ساده
۰۷۷۳۶ – ۵۶ – ویران کردن_خراب کردن_تباه_فاسد
۰۷۷۴۶ – ۵۷ – اشتباه_خطا_اشتباه کردن
۰۷۷۵۶ – ۵۸ – درست_صحیح_دقیق
۰۷۷۶۶ – ۵۹ – خجالت کشیدن_شرم_خجالت
۰۷۷۷۶ – ۶۰ – افتادن
۰۷۷۸۶ – ۶۱ – افتادن
۰۷۷۹۶ – ۶۲ – امید_امیدوار
۰۷۸۰۶ – ۶۳ – آرزو
۰۷۸۱۶ – ۶۴ – حسادت_حسود
۰۷۸۲۶ – ۶۵ – خسیس_کنس – ممسک
۰۷۸۳۶ – ۶۶ – ترسیدن_ترس
۰۷۸۴۶ – ۶۷ – شهامت_شجاعت_دلیری_بی باکی_دلاوری
۰۷۸۵۶ – ۶۸ – چرب
۰۷۸۶۶ – ۶۹ – خشک کردن_خشک
۰۷۸۷۶ – ۷۰ – خیس کردن_خیس_تر کردن_تر
۰۷۸۸۶ – ۷۱ – بیشتر_زیاد_افزون
۰۷۸۹۶ – ۷۲ – زیاد_خیلی_بسیار_فراوان
۰۷۹۰۶ – ۷۳ – تنبل
۰۷۹۱۶ – ۷۴ – زرنگ
۰۷۹۲۶ – ۷۵ – دیوانه
۰۷۹۳۶ – ۷۶ – اطمینان داشتن_اطمینان_اعتماد
۰۷۹۴۶ – ۷۷ – اعتماد بنفس
۰۷۹۵۶ – ۷۸ – منظم_مرتب_ترتیب
۰۷۹۶۶ – ۷۹ – پر_لبریز_سرشار_مملو_انباشته
۰۷۹۷۶ – ۸۰ – تخلیه کردن_خالی کردن_خالی_تهی
۰۷۹۸۶ – ۸۱ – خطر_خطرناک
۰۷۹۹۶ – ۸۲ – ضعیف
۰۸۰۰۶ – ۸۳ – قدرت_مقوی_تقویت_قوت – قوی
۰۸۰۱۶ – ۸۴ – محکم_استوار
۰۸۰۲۶ – ۸۵ – پنهان کردن_قایم کردن_مخفی کردن
۰۸۰۳۶ – ۸۶ – نشان دادن
۰۸۰۴۶ – ۸۷ – پیدا کردن_یافتن_جستن
۰۸۰۵۶ – ۸۸ – غایب_غیبت
۰۸۰۶۶ – ۸۹ – معلوم کردن_مشخص کردن_مشخص_معلوم
۰۸۰۷۶ – ۹۰ – پررو
۰۸۰۸۶ – ۹۱ – بیهوش
۰۸۰۹۶ – ۹۲ – دوست داشتن_علاقمند_میل
۰۸۱۰۶ – ۹۳ – پولدار
۰۸۱۱۶ – ۹۴ – فقیر
۰۸۱۲۶ – ۹۵ – گدا
۰۸۱۳۶ – ۹۶ – پیشروی کردن_جلو رفتن_پیشرفت کردن
۰۸۱۴۶ – ۹۷ – خودخواه_متکبر_مغرور
۰۸۱۵۶ – ۹۸ – استراحت_استراحت کردن
۰۸۱۶۶ – ۹۹ – راحت_آرامش
۰۸۱۷۶ – ۱۰۰ – مختلف_گوناگون
۰۸۱۸۶ – ۱۰۱ – ترکیب_مخلوط – قاطی_آمیخته_آشفته – شلوغ
۰۸۱۹۶ – ۱۰۲ – خمیازه_خمیازه کشیدن
۰۸۲۰۶ – ۱۰۳ – برابر_مساوی_مطابق_مانند_شبیه_مثل
۰۸۲۱۶ – ۱۰۴ – اختلاف_تفاوت
۰۸۲۲۶ – ۱۰۵ – یکسان
۰۸۲۳۶ – ۱۰۶ – تنوع_متنوع
۰۸۲۴۶ – ۱۰۷ – بغض
۰۸۲۵۶ – ۱۰۸ – خشم_خشمگین
۰۸۲۶۶ – ۱۰۹ – عصبانی
۰۸۲۷۶ – ۱۱۰ – منحصر_ویژه_استثنایی_خاص_استثناء
۰۸۲۸۶ – ۱۱۱ – تعجب کردن_حیرت کردن_شگفت زده شدن
۰۸۲۹۶ – ۱۱۲ – عادی
۰۸۳۰۶ – ۱۱۳ – آماده کردن_حاضر کردن_تهیه کردن_مهیا
۰۸۳۱۶ – ۱۱۴ – تکمیل_کامل_تکامل
۰۸۳۲۶ – ۱۱۵ – چراغانی
۰۸۳۳۶ – ۱۱۶ – دلسوزی_رحم_ترحم
۰۸۳۴۶ – ۱۱۷ – وارونه – برعکس
۰۸۳۵۶ – ۱۱۸ – انتظار_منتظر_معطل_انتظار کشیدن
۰۸۳۶۶ – ۱۱۹ – توقع
۰۸۳۷۶ – ۱۲۰ – صبر_صبر کردن
۰۸۳۸۶ – ۱۲۱ – بیخودی_بیهوده
۰۸۳۹۶ – ۱۲۲ – اهمیت_مهم
۰۸۴۰۶ – ۱۲۳ – بد اخلاق
۰۸۴۱۶ – ۱۲۴ – مهربان_محبت
۰۸۴۲۶ – ۱۲۵ – عالی_ممتاز
۰۸۴۳۶ – ۱۲۶ – متوسط
۰۸۴۴۶ – ۱۲۷ – خم شدن_خمیده
۰۸۴۵۶ – ۱۲۸ – صاف
۰۸۴۶۶ – ۱۲۹ – مچاله
۰۸۴۷۶ – ۱۳۰ – خسته_خستگی
۰۸۴۸۶ – ۱۳۱ – سرحال
۰۸۴۹۶ – ۱۳۲ – متأسف شدن_بیچاره
۰۸۵۰۶ – ۱۳۳ – صمیمی
۰۸۵۱۶ – ۱۳۴ – عزیز_گرامی_ارجمند
۰۸۵۲۶ – ۱۳۵ – افسوس_دریغ_دریغأ_حیف
۰۸۵۳۶ – ۱۳۶ – آرام_آهسته_یواش
۰۸۵۴۶ – ۱۳۷ – تند_سریع
۰۸۵۵۶ – ۱۳۸ – فضول
۰۸۵۶۶ – ۱۳۹ – کم_اندک
۰۸۵۷۶ – ۱۴۰ – با شکوه_مجلل
۰۸۵۸۶ – ۱۴۱ – لوس
۰۸۵۹۶ – ۱۴۲ – اذیت کردن_آزار رساندن_اذیت_آزار
۰۸۶۰۶ – ۱۴۳ – جلب کردن_کشش_جذب کردن
۰۸۶۱۶ – ۱۴۴ – جوش دادن_لحیم کردن
۰۸۶۲۶ – ۱۴۵ – جوشیدن_جوشاندن
۰۸۶۳۶ – ۱۴۶ – خفه شدن_خفگی
۰۸۶۴۶ – ۱۴۷ – چپ شدن_واژگون شدن
۰۸۶۵۶ – ۱۴۸ – چسبیدن_چسباندن
۰۸۶۶۶ – ۱۴۹ – اساس_پایه
۰۸۶۷۶ – ۱۵۰ – اصلی
۰۸۶۸۶ – ۱۵۱ – مخالف_علیه_ضد
۰۸۶۹۶ – ۱۵۲ – موافق_موافقت
۰۸۷۰۶ – ۱۵۳ – دچار_مبتلا_گرفتار
۰۸۷۱۶ – ۱۵۴ – تعادل
۰۸۷۲۶ – ۱۵۵ – سرشناس_مشهور_معروف
۰۸۷۳۶ – ۱۵۶ – افتخار کردن_افتخار_سرافرازی
۰۸۷۴۶ – ۱۵۷ – آبرو_شرف
۰۸۷۵۶ – ۱۵۸ – استعداد
۰۸۷۶۶ – ۱۵۹ – نادان_احمق_کودن
۰۸۷۷۶ – ۱۶۰ – خوش_شاد_خوشحال
۰۸۷۸۶ – ۱۶۱ – تحمل کردن_بردباری_شکیبایی_تحمل
۰۸۷۹۶ – ۱۶۲ – بخل
۰۸۸۰۶ – ۱۶۳ – آواره_دربدر_سران
۰۸۸۱۶ – ۱۶۴ – استقلال_مستقل
۰۸۸۲۶ – ۱۶۵ – ارتفاع_بلندی
۰۸۸۳۶ – ۱۶۶ – تخفیف_خفیف
۰۸۸۴۶ – ۱۶۷ – خرابکار
۰۸۸۵۶ – ۱۶۸ – محروم
۰۸۸۶۶ – ۱۶۹ – ارتقاء
۰۸۸۷۶ – ۱۷۰ – اخم
۰۸۸۸۶ – ۱۷۱ – ناقص_نقص
۰۸۸۹۶ – ۱۷۲ – کنجکاو
۰۸۹۰۶ – ۱۷۳ – مجهز کردن_تجهیز کردن_مجهز
۰۸۹۱۶ – ۱۷۴ – مستضعف
۰۸۹۲۶ – ۱۷۵ – خصوصیات
۰۸۹۳۶ – ۱۷۶ – لجبازی_لجبازی کردن_لج_لج کردن
۰۸۹۴۶ – ۱۷۷ – تار – مات – کدر
۰۸۹۵۶ – ۱۷۸ – شفاف
۰۸۹۶۶ – ۱۷۹ – خالص
۰۸۹۷۶ – ۱۸۰ – پوچ_پوک
۰۸۹۸۶ – ۱۸۱ – ثابت – راکد
۰۸۹۹۶ – ۱۸۲ – سرپوشیده
۰۹۰۰۶ – ۱۸۳ – بی صدا
۰۹۰۱۶ – ۱۸۴ – اولویت
۰۹۰۲۶ – ۱۸۵ – حرص خوردن_حرص و جوش خوردن
۰۹۰۳۶ – ۱۸۶ – گیر کردن
۰۹۰۴۶ – ۱۸۷ – خشونت
۰۹۰۵۶ – ۱۸۸ – ناراحت_نگران_مضطرب_اضطراب
۰۹۰۶۶ – ۱۸۹ – مصنوعی
۰۹۰۷۶ – ۱۹۰ – بدم می آید_بدش می آید_ناخوشایند
۰۹۰۸۶ – ۱۹۱ – سر خوردن_لیز خوردن
۰۹۰۹۶ – ۱۹۲ – ترقی کردن_ترقی_بالا رفتن
۰۹۱۰۶ – ۱۹۳ – استفراغ_تهوع
۰۹۱۱۶ – ۱۹۴ – ابتکار_خلاقیت
۰۹۱۲۶ – ۱۹۵ – پاکدلی
۰۹۱۳۶ – ۱۹۶ – بدجنسی
۰۹۱۴۶ – ۱۹۷ – بدبینی
۰۹۱۵۶ – ۱۹۸ – بهتر_خوبتر_نیکوتر
۰۹۱۶۶ – ۱۹۹ – بهترین_خوبترین_نیکوترین
۰۹۱۷۶ – ۲۰۰ – براق_درخشان
۰۹۱۸۶ – ۲۰۱ – برجسته_ناهموار
۰۹۱۹۶ – ۲۰۲ – پژمرده_پلاسیده
۰۹۲۰۶ – ۲۰۳ – امتیاز_برتری_برتری داشتن
۰۹۲۱۶ – ۲۰۴ – آب شدن_ذوب شدن
۰۹۲۲۶ – ۲۰۵ – اثر_موثر
۰۹۲۳۶ – ۲۰۶ – احتیاج_محتاج_نیاز
۰۹۲۴۶ – ۲۰۷ – صدای بلند
۰۹۲۵۶ – ۲۰۸ – صرفه جویی
۰۹۲۶۶ – ۲۰۹ – خونسرد
۰۹۲۷۶ – ۲۱۰ – سختی کشیدن_رنج_عذاب_زجر
۰۹۲۸۶ – ۲۱۱ – هیجان
۰۹۲۹۶ – ۲۱۲ – سرخ شدن_قرمز شدن
۰۹۳۰۶ – ۲۱۳ – رنگ پریده
۰۹۳۱۶ – ۲۱۴ – کمیاب_نادر
۰۹۳۲۶ – ۲۱۵ – ارزشیابی
۰۹۳۳۶ – ۲۱۶ – کوفته_خرد شده_داغان
۰۹۳۴۶ – ۲۱۷ – افتضاح
۰۹۳۵۶ – ۲۱۸ – مبهم_ابهام
۰۹۳۶۶ – ۲۱۹ – عمیق_عمق_ژرف
۰۹۳۷۶ – ۲۲۰ – خراش
۰۹۳۸۶ – ۲۲۱ – شیطان – آتشپاره
۰۹۳۹۶ – ۲۲۲ – دستپاچه_هول
۰۹۴۰۶ – ۲۲۳ – شوک
۰۹۴۱۶ – ۲۲۴ – موی فرفری
۰۹۴۲۶ – ۲۲۵ – لکنت زبان
۰۹۴۳۶ – ۲۲۶ – دلسرد
۰۹۴۴۶ – ۲۲۷ – آدم نجیب
۰۹۴۵۶ – ۲۲۸ – چابک
۰۹۴۶۶ – ۲۲۹ – رشته باریک
۰۹۴۷۶ – ۲۳۰ – درشت – حجم
۰۹۴۸۶ – ۲۳۱ – درشت – اندازه
۰۹۴۹۶ – ۲۳۲ – لبه تیز و برنده
۰۹۵۰۶ – ۲۳۳ – نوک تیز
۰۹۵۱۶ – ۲۳۴ – جاری – روان
۰۹۵۲۶ – ۲۳۵ – نرم_لطیف
۰۹۵۳۶ – ۲۳۶ – فوق العاده
۰۹۵۴۶ – ۲۳۷ – ممتاز
۰۹۵۵۶ – ۲۳۸ – شیء دورو
۰۹۵۶۶ – ۲۳۹ – اوج
۰۹۵۷۶ – ۲۴۰ – لنگیدن
۰۹۵۸۶ – ۲۴۱ – عقب افتادن
۰۹۵۹۶ – ۲۴۲ – چلاندن_چلانیدن
۰۹۶۰۶ – ۲۴۳ – له شدن_له کردن_پایمال کردن
۰۹۶۱۶ – ۲۴۴ – یخ زدن_منجمد شدن
۰۹۶۲۶ – ۲۴۵ – زنگ زدن آهن
۰۹۶۳۶ – ۲۴۶ – آسیب_صدمه_لطمه
۰۹۶۴۶ – ۲۴۷ – دگرگون_متحول_تحول
۰۹۶۵۶ – ۲۴۸ – طغیان
۰۹۶۶۶ – ۲۴۹ – چادرنشین
۰۹۶۷۶ – ۲۵۰ – غار نشین
۰۹۶۸۶ – ۲۵۱ – معاف
۰۹۶۹۶ – ۲۵۲ – متوقف_توقف
۰۹۷۰۶ – ۲۵۳ – طمعکاری
۰۹۷۱۶ – ۲۵۴ – دلگرم
۰۹۷۲۶ – ۲۵۵ – تواضع_فروتنی
۰۹۷۳۶ – ۲۵۶ – خروپف_خروپف کردن
۰۹۷۴۶ – ۲۵۷ – آروغ_آروغ زدن
۰۹۷۵۶ – ۲۵۸ – کله شق
۰۹۷۶۶ – ۲۵۹ – بی انتها
۰۹۷۷۶ – ۲۶۰ – کار مرتب
۰۹۷۸۶ – ۲۶۱ – کار نامرتب
۰۹۷۹۶ – ۲۶۲ – انعکاس_منعکس کردن_بازتاب
۰۹۸۰۶ – ۲۶۳ – اتصالی برق_اتصالی کردن برق
۰۹۸۱۶ – ۲۶۴ – معتدل_ملایم
۰۹۸۲۶ – ۲۶۵ – کولاک
۰۹۸۳۶ – ۲۶۶ – اختلال
۰۹۸۴۶ – ۲۶۷ – آشفته تر
۰۹۸۵۶ – ۲۶۸ – قویترین
۰۹۸۶۶ – ۲۶۹ – پوسیدن
۰۹۸۷۶ – ۲۷۰ – طاس – کچل
۰۹۸۸۶ – ۲۷۱ – با ادب_با تربیت_مودب
۰۹۸۹۶ – ۲۷۲ – بزرگ شدن_بلند شدن_بلند
۰۹۹۰۶ – ۲۷۳ – کوچک شدن_کوتاه شدن_کوتاه
۰۹۹۱۶ – ۲۷۴ – اختیار_اختیار داشتن
۰۹۹۲۶ – ۲۷۵ – اراده
۰۹۹۳۶ – ۲۷۶ – خوشحال
۰۹۹۴۶ – ۲۷۷ – رک – صریح
۰۹۹۵۶ – ۲۷۸ – ردیف
۰۹۹۶۶ – ۲۷۹ – بیحال_سست
۰۹۹۷۶ – ۲۸۰ – نفرت داشتن_تنفر داشتن_بیزار بودن
۰۹۹۸۶ – ۲۸۱ – جالب
۰۹۹۹۶ – ۲۸۲ – آدم بامزه
۱۰۰۰۶ – ۲۸۳ – یکنواخت
۱۰۰۱۶ – ۲۸۴ – دل تنگ
۱۰۰۲۶ – ۲۸۵ – سنگدل_دلسنگ
۱۰۰۳۶ – ۲۸۶ – پشیمان_نادم
۱۰۰۴۶ – ۲۸۷ – جدی
۱۰۰۵۶ – ۲۸۸ – عجیب_عجب
۱۰۰۶۶ – ۲۸۹ – غریبه_غریب
۱۰۰۷۶ – ۲۹۰ – محو شدن_ناپدید شدن

فصل هفتم

۱۰۰۸۷ – ۱ – بدن – تن
۱۰۰۹۷ – ۲ – اسکلت بدن
۱۰۱۰۷ – ۳ – سر – کله
۱۰۱۱۷ – ۴ – مو
۱۰۱۲۷ – ۵ – حافظه
۱۰۱۳۷ – ۶ – صورت_رخ – رو_قیافه_چهره
۱۰۱۴۷ – ۷ – پیشانی
۱۰۱۵۷ – ۸ – ابرو
۱۰۱۶۷ – ۹ – چشم
۱۰۱۷۷ – ۱۰ – پلک
۱۰۱۸۷ – ۱۱ – مژه
۱۰۱۹۷ – ۱۲ – بینی_دماغ
۱۰۲۰۷ – ۱۳ – گوش
۱۰۲۱۷ – ۱۴ – لاله گوش
۱۰۲۲۷ – ۱۵ – پرده گوش
۱۰۲۳۷ – ۱۶ – دهان
۱۰۲۴۷ – ۱۷ – دندان
۱۰۲۵۷ – ۱۸ – لثه
۱۰۲۶۷ – ۱۹ – حلق_گلو_حنجره
۱۰۲۷۷ – ۲۰ – زبان
۱۰۲۸۷ – ۲۱ – لب
۱۰۲۹۷ – ۲۲ – صدا – گفتاری
۱۰۳۰۷ – ۲۳ – مری
۱۰۳۱۷ – ۲۴ – نای
۱۰۳۲۷ – ۲۵ – لپ
۱۰۳۳۷ – ۲۶ – چانه
۱۰۳۴۷ – ۲۷ – سبیل
۱۰۳۵۷ – ۲۸ – ریش
۱۰۳۶۷ – ۲۹ – گردن
۱۰۳۷۷ – ۳۰ – شانه – عضو بدن
۱۰۳۸۷ – ۳۱ – سینه
۱۰۳۹۷ – ۳۲ – دنده
۱۰۴۰۷ – ۳۳ – پشت
۱۰۴۱۷ – ۳۴ – کمر
۱۰۴۲۷ – ۳۵ – نخاع
۱۰۴۳۷ – ۳۶ – دست
۱۰۴۴۷ – ۳۷ – بازو
۱۰۴۵۷ – ۳۸ – آرنج
۱۰۴۶۷ – ۳۹ – مچ
۱۰۴۷۷ – ۴۰ – انگشت
۱۰۴۸۷ – ۴۱ – ناخن
۱۰۴۹۷ – ۴۲ – قلب
۱۰۵۰۷ – ۴۳ – کبد_جگر
۱۰۵۱۷ – ۴۴ – کلیه
۱۰۵۲۷ – ۴۵ – روده
۱۰۵۳۷ – ۴۶ – شکم
۱۰۵۴۷ – ۴۷ – معده
۱۰۵۵۷ – ۴۸ – ناف
۱۰۵۶۷ – ۴۹ – پا
۱۰۵۷۷ – ۵۰ – ران
۱۰۵۸۷ – ۵۱ – زانو
۱۰۵۹۷ – ۵۲ – ساعد_ساق دست
۱۰۶۰۷ – ۵۳ – پوست
۱۰۶۱۷ – ۵۴ – استخوان
۱۰۶۲۷ – ۵۵ – ماهیچه
۱۰۶۳۷ – ۵۶ – مفصل
۱۰۶۴۷ – ۵۷ – خون
۱۰۶۵۷ – ۵۸ – رگ
۱۰۶۶۷ – ۵۹ – روح
۱۰۶۷۷ – ۶۰ – روح – روان
۱۰۶۸۷ – ۶۱ – عرق_عرق کردن
۱۰۶۹۷ – ۶۲ – ریه_شش
۱۰۷۰۷ – ۶۳ – ستون فقرات
۱۰۷۱۷ – ۶۴ – عضو بدن
۱۰۷۲۷ – ۶۵ – جمجمه
۱۰۷۳۷ – ۶۶ – مخ_مغز
۱۰۷۴۷ – ۶۷ – نیمرخ
۱۰۷۵۷ – ۶۸ – مردمک
۱۰۷۶۷ – ۶۹ – لوزه
۱۰۷۷۷ – ۷۰ – فک_آرواره
۱۰۷۸۷ – ۷۱ – قفسه سینه
۱۰۷۹۷ – ۷۲ – پهلو – عضو بدن
۱۰۸۰۷ – ۷۳ – دیسک ستون فقرات
۱۰۸۱۷ – ۷۴ – انگشت سبابه
۱۰۸۲۷ – ۷۵ – باطن
۱۰۸۳۷ – ۷۶ – دستگاه گوارش
۱۰۸۴۷ – ۷۷ – آپاندیس
۱۰۸۵۷ – ۷۸ – اعصاب
۱۰۸۶۷ – ۷۹ – نبض
۱۰۸۷۷ – ۸۰ – جوش صورت
۱۰۸۸۷ – ۸۱ – خال
۱۰۸۹۷ – ۸۲ – زانو
۱۰۹۰۷ – ۸۳ – دندان لق _ دندان شل
۱۰۹۱۷ – ۸۴ – جسد انسان
۱۰۹۲۷ – ۸۵ – ادرار
۱۰۹۳۷ – ۸۶ – مدفوع

فصل هشتم

۱۰۹۴۸ – ۱ – پوشاک_لباس_جامه
۱۰۹۵۸ – ۲ – پالتو
۱۰۹۶۸ – ۳ – ژاکت
۱۰۹۷۸ – ۴ – کت
۱۰۹۸۸ – ۵ – بلوز
۱۰۹۹۸ – ۶ – پیراهن
۱۱۰۰۸ – ۷ – جلیقه
۱۱۰۱۸ – ۸ – شلوار
۱۱۰۲۸ – ۹ – عبا
۱۱۰۳۸ – ۱۰ – قبا
۱۱۰۴۸ – ۱۱ – لباس مرتب
۱۱۰۵۸ – ۱۲ – مانتو
۱۱۰۶۸ – ۱۳ – دامن
۱۱۰۷۸ – ۱۴ – روسری
۱۱۰۸۸ – ۱۵ – سنجاق سر
۱۱۰۹۸ – ۱۶ – کمربند
۱۱۱۰۸ – ۱۷ – شال گردن
۱۱۱۱۸ – ۱۸ – کلاه
۱۱۱۲۸ – ۱۹ – آستر
۱۱۱۳۸ – ۲۰ – آستین
۱۱۱۴۸ – ۲۱ – جیب
۱۱۱۵۸ – ۲۲ – دکمه
۱۱۱۶۸ – ۲۳ – زیپ لباس
۱۱۱۷۸ – ۲۴ – یقه
۱۱۱۸۸ – ۲۵ – جوراب
۱۱۱۹۸ – ۲۶ – دستکش
۱۱۲۰۸ – ۲۷ – دمپایی
۱۱۲۱۸ – ۲۸ – کفش
۱۱۲۲۸ – ۲۹ – پارچه
۱۱۲۳۸ – ۳۰ – کاموا
۱۱۲۴۸ – ۳۱ – حوله
۱۱۲۵۸ – ۳۲ – مسواک_مسواک زدن
۱۱۲۶۸ – ۳۳ – ناخنگیر
۱۱۲۷۸ – ۳۴ – انگشتر_حلقه نامزدی
۱۱۲۸۸ – ۳۵ – تلفن همراه_موبایل
۱۱۲۹۸ – ۳۶ – ساعت مچی
۱۱۳۰۸ – ۳۷ – عصا
۱۱۳۱۸ – ۳۸ – عینک
۱۱۳۲۸ – ۳۹ – عطر
۱۱۳۳۸ – ۴۰ – النگو
۱۱۳۴۸ – ۴۱ – گوشواره
۱۱۳۵۸ – ۴۲ – بادبزن
۱۱۳۶۸ – ۴۳ – چتر
۱۱۳۷۸ – ۴۴ – کارت_فیش
۱۱۳۸۸ – ۴۵ – کیف پول
۱۱۳۹۸ – ۴۶ – آلبوم
۱۱۴۰۸ – ۴۷ – چمدان
۱۱۴۱۸ – ۴۸ – کوله پشتی
۱۱۴۲۸ – ۴۹ – فندک
۱۱۴۳۸ – ۵۰ – کلاسور
۱۱۴۴۸ – ۵۱ – قلک
۱۱۴۵۸ – ۵۲ – گهواره
۱۱۴۶۸ – ۵۳ – گاوصندوق

فصل نهم

۱۱۴۷-۰۹ – ۰ – غذا_خوراک
۱۱۴۷۹ – ۱ – صبحانه
۱۱۴۸۹ – ۲ – ناهار
۱۱۴۹۹ – ۳ – شام
۱۱۵۰۹ – ۴ – کباب
۱۱۵۱۹ – ۵ – آبگوشت
۱۱۵۲۹ – ۶ – گوشت
۱۱۵۳۹ – ۷ – برنج
۱۱۵۴۹ – ۸ – پلو
۱۱۵۵۹ – ۹ – ته دیگ
۱۱۵۶۹ – ۱۰ – خورشت
۱۱۵۷۹ – ۱۱ – دلمه
۱۱۵۸۹ – ۱۲ – شیر برنج
۱۱۵۹۹ – ۱۳ – آش
۱۱۶۰۹ – ۱۴ – حلیم
۱۱۶۱۹ – ۱۵ – ساندویچ
۱۱۶۲۹ – ۱۶ – پیتزا
۱۱۶۳۹ – ۱۷ – سوسیس
۱۱۶۴۹ – ۱۸ – شامی
۱۱۶۵۹ – ۱۹ – کالباس
۱۱۶۶۹ – ۲۰ – کوکو_کیک
۱۱۶۷۹ – ۲۱ – همبرگر
۱۱۶۸۹ – ۲۲ – الویه
۱۱۶۹۹ – ۲۳ – املت
۱۱۷۰۹ – ۲۴ – تخم مرغ
۱۱۷۱۹ – ۲۵ – نیمرو
۱۱۷۲۹ – ۲۶ – ماکارونی
۱۱۷۳۹ – ۲۷ – حلوا
۱۱۷۴۹ – ۲۸ – سمنو
۱۱۷۵۹ – ۲۹ – کمپوت
۱۱۷۶۹ – ۳۰ – کنسرو
۱۱۷۷۹ – ۳۱ – نان
۱۱۷۸۹ – ۳۲ – سنگک
۱۱۷۹۹ – ۳۳ – تافتون
۱۱۸۰۹ – ۳۴ – بربری
۱۱۸۱۹ – ۳۵ – لواش
۱۱۸۲۹ – ۳۶ – آرد
۱۱۸۳۹ – ۳۷ – خمیر
۱۱۸۴۹ – ۳۸ – رب گوجه
۱۱۸۵۹ – ۳۹ – روغن غذا
۱۱۸۶۹ – ۴۰ – شکر
۱۱۸۷۹ – ۴۱ – قند
۱۱۸۸۹ – ۴۲ – نمک
۱۱۸۹۹ – ۴۳ – زولبیا
۱۱۹۰۹ – ۴۴ – ژله
۱۱۹۱۹ – ۴۵ – سالاد
۱۱۹۲۹ – ۴۶ – سس
۱۱۹۳۹ – ۴۷ – عسل
۱۱۹۴۹ – ۴۸ – مربا
۱۱۹۵۹ – ۴۹ – نبات
۱۱۹۶۹ – ۵۰ – آشامیدن_نوشیدن
۱۱۹۷۹ – ۵۱ – آب
۱۱۹۸۹ – ۵۲ – شربت
۱۱۹۹۹ – ۵۳ – گلاب
۱۲۰۰۹ – ۵۴ – آبلیمو
۱۲۰۱۹ – ۵۵ – آبغوره
۱۲۰۲۹ – ۵۶ – سرکه
۱۲۰۳۹ – ۵۷ – چای
۱۲۰۴۹ – ۵۸ – نوشابه
۱۲۰۵۹ – ۵۹ – یخ
۱۲۰۶۹ – ۶۰ – شیر خوراکی
۱۲۰۷۹ – ۶۱ – سرشیر
۱۲۰۸۹ – ۶۲ – کشک
۱۲۰۹۹ – ۶۳ – ماست
۱۲۱۰۹ – ۶۴ – کره
۱۲۱۱۹ – ۶۵ – خامه
۱۲۱۲۹ – ۶۶ – دوغ
۱۲۱۳۹ – ۶۷ – پنیر
۱۲۱۴۹ – ۶۸ – میوه
۱۲۱۵۹ – ۶۹ – سیب
۱۲۱۶۹ – ۷۰ – انار
۱۲۱۷۹ – ۷۱ – میوه به
۱۲۱۸۹ – ۷۲ – گیلاس_آلبالو
۱۲۱۹۹ – ۷۳ – انگور
۱۲۲۰۹ – ۷۴ – گلابی
۱۲۲۱۹ – ۷۵ – هلو
۱۲۲۲۹ – ۷۶ – آناناس
۱۲۲۳۹ – ۷۷ – نارگیل
۱۲۲۴۹ – ۷۸ – آلو زرد
۱۲۲۵۹ – ۷۹ – زردآلو
۱۲۲۶۹ – ۸۰ – گوجه سبز
۱۲۲۷۹ – ۸۱ – انجیر
۱۲۲۸۹ – ۸۲ – زیتون
۱۲۲۹۹ – ۸۳ – کیوی
۱۲۳۰۹ – ۸۴ – طالبی
۱۲۳۱۹ – ۸۵ – خربزه
۱۲۳۲۹ – ۸۶ – هندوانه
۱۲۳۳۹ – ۸۷ – موز
۱۲۳۴۹ – ۸۸ – توت فرنگی
۱۲۳۵۹ – ۸۹ – توت
۱۲۳۶۹ – ۹۰ – خرمالو
۱۲۳۷۹ – ۹۱ – خرما
۱۲۳۸۹ – ۹۲ – زرشک
۱۲۳۹۹ – ۹۳ – پرتغال
۱۲۴۰۹ – ۹۴ – نارنگی
۱۲۴۱۹ – ۹۵ – لیمو شیرین
۱۲۴۲۹ – ۹۶ – نارنج
۱۲۴۳۹ – ۹۷ – خیار
۱۲۴۴۹ – ۹۸ – لیمو ترش
۱۲۴۵۹ – ۹۹ – گوجه فرنگی
۱۲۴۶۹ – ۱۰۰ – بادمجان_بادنجان_کدو
۱۲۴۷۹ – ۱۰۱ – هویج
۱۲۴۸۹ – ۱۰۲ – سیب زمینی
۱۲۴۹۹ – ۱۰۳ – پیاز
۱۲۵۰۹ – ۱۰۴ – قارچ
۱۲۵۱۹ – ۱۰۵ – سیر
۱۲۵۲۹ – ۱۰۶ – کاهو
۱۲۵۳۹ – ۱۰۷ – کلم
۱۲۵۴۹ – ۱۰۸ – کدو حلوایی
۱۲۵۵۹ – ۱۰۹ – گل کلم
۱۲۵۶۹ – ۱۱۰ – فلفل دلمه ای
۱۲۵۷۹ – ۱۱۱ – چغندر
۱۲۵۸۹ – ۱۱۲ – شلغم
۱۲۵۹۹ – ۱۱۳ – لبو
۱۲۶۰۹ – ۱۱۴ – باقلا
۱۲۶۱۹ – ۱۱۵ – لوبیا سبز
۱۲۶۲۹ – ۱۱۶ – بلال
۱۲۶۳۹ – ۱۱۷ – سبزی
۱۲۶۴۹ – ۱۱۸ – جعفری
۱۲۶۵۹ – ۱۱۹ – تره
۱۲۶۶۹ – ۱۲۰ – شوید – شبت
۱۲۶۷۹ – ۱۲۱ – نعناع
۱۲۶۸۹ – ۱۲۲ – تربچه
۱۲۶۹۹ – ۱۲۳ – کرفس
۱۲۷۰۹ – ۱۲۴ – پاک کردن سبزی
۱۲۷۱۹ – ۱۲۵ – هسته
۱۲۷۲۹ – ۱۲۶ – ذرت
۱۲۷۳۹ – ۱۲۷ – گندم
۱۲۷۴۹ – ۱۲۸ – آجیل
۱۲۷۵۹ – ۱۲۹ – تخمه
۱۲۷۶۹ – ۱۳۰ – بادام
۱۲۷۷۹ – ۱۳۱ – بادام زمینی
۱۲۷۸۹ – ۱۳۲ – گردو
۱۲۷۹۹ – ۱۳۳ – پسته
۱۲۸۰۹ – ۱۳۴ – سنجد
۱۲۸۱۹ – ۱۳۵ – آب نبات
۱۲۸۲۹ – ۱۳۶ – فندق
۱۲۸۳۹ – ۱۳۷ – کشمش
۱۲۸۴۹ – ۱۳۸ – نخودچی
۱۲۸۵۹ – ۱۳۹ – شیرینی_بیسکویت
۱۲۸۶۹ – ۱۴۰ – گز
۱۲۸۷۹ – ۱۴۱ – شکلات
۱۲۸۸۹ – ۱۴۲ – بستنی
۱۲۸۹۹ – ۱۴۳ – سوهان
۱۲۹۰۹ – ۱۴۴ – کلوچه
۱۲۹۱۹ – ۱۴۵ – شور
۱۲۹۲۹ – ۱۴۶ – شیرین
۱۲۹۳۹ – ۱۴۷ – تند
۱۲۹۴۹ – ۱۴۸ – تلخ
۱۲۹۵۹ – ۱۴۹ – ترش
۱۲۹۶۹ – ۱۵۰ – خوشمزه
۱۲۹۷۹ – ۱۵۱ – ادویه
۱۲۹۸۹ – ۱۵۲ – دارچین
۱۲۹۹۹ – ۱۵۳ – زردچوبه
۱۳۰۰۹ – ۱۵۴ – فلفل
۱۳۰۱۹ – ۱۵۵ – سماق
۱۳۰۲۹ – ۱۵۶ – زعفران
۱۳۰۳۹ – ۱۵۷ – آب میوه
۱۳۰۴۹ – ۱۵۸ – شربت
۱۳۰۵۹ – ۱۵۹ – ازگیل
۱۳۰۶۹ – ۱۶۰ – کله پاچه
۱۳۰۷۹ – ۱۶۱ – سوپ
۱۳۰۸۹ – ۱۶۲ – کتلت
۱۳۰۹۹ – ۱۶۳ – چای خشک
۱۳۱۰۹ – ۱۶۴ – قهوه
۱۳۱۱۹ – ۱۶۵ – لبنیات
۱۳۱۲۹ – ۱۶۶ – مرکبات
۱۳۱۳۹ – ۱۶۷ – اسفناج
۱۳۱۴۹ – ۱۶۸ – ریواس
۱۳۱۵۹ – ۱۶۹ – کال_نارس_نرسیده
۱۳۱۶۹ – ۱۷۰ – پوست میوه
۱۳۱۷۹ – ۱۷۱ – حبوبات
۱۳۱۸۹ – ۱۷۲ – غلات
۱۳۱۹۹ – ۱۷۳ – خشکبار
۱۳۲۰۹ – ۱۷۴ – آدامس
۱۳۲۱۹ – ۱۷۵ – مزه_چشیدن
۱۳۲۲۹ – ۱۷۶ – پاکت میوه
۱۳۲۳۹ – ۱۷۷ – گرمک
۱۳۲۴۹ – ۱۷۸ – آبدار
۱۳۲۵۹ – ۱۷۹ – لقمه
۱۳۲۶۹ – ۱۸۰ – سبزیجات
۱۳۲۷۹ – ۱۸۱ – کاکائو
۱۳۲۸۹ – ۱۸۲ – رشته خوراکی

فصل دهم

۱۳۲۹۱۰ – ۱ – بنا – ساختمان
۱۳۳۰۱۰ – ۲ – طبقه_طبقه بندی
۱۳۳۱۱۰ – ۳ – اتاق
۱۳۳۲۱۰ – ۴ – توالت
۱۳۳۳۱۰ – ۵ – حمام_گرمابه
۱۳۳۴۱۰ – ۶ – دوش
۱۳۳۵۱۰ – ۷ – آشپزخانه
۱۳۳۶۱۰ – ۸ – کابینت
۱۳۳۷۱۰ – ۹ – کشو
۱۳۳۸۱۰ – ۱۰ – زیر زمین
۱۳۳۹۱۰ – ۱۱ – آسانسور
۱۳۴۰۱۰ – ۱۲ – پله
۱۳۴۱۱۰ – ۱۳ – راهرو
۱۳۴۲۱۰ – ۱۴ – سالن
۱۳۴۳۱۰ – ۱۵ – نرده
۱۳۴۴۱۰ – ۱۶ – پنجره
۱۳۴۵۱۰ – ۱۷ – در
۱۳۴۶۱۰ – ۱۸ – دستگیره
۱۳۴۷۱۰ – ۱۹ – کف زمین
۱۳۴۸۱۰ – ۲۰ – دیوار
۱۳۴۹۱۰ – ۲۱ – ستون
۱۳۵۰۱۰ – ۲۲ – سقف
۱۳۵۱۱۰ – ۲۳ – پشت بام
۱۳۵۲۱۰ – ۲۴ – شیروانی
۱۳۵۳۱۰ – ۲۵ – آنتن
۱۳۵۴۱۰ – ۲۶ – چراغ_لامپ
۱۳۵۵۱۰ – ۲۷ – باغچه
۱۳۵۶۱۰ – ۲۸ – حیاط
۱۳۵۷۱۰ – ۲۹ – مصالح ساختمانی
۱۳۵۸۱۰ – ۳۰ – آجر
۱۳۵۹۱۰ – ۳۱ – تیرآهن
۱۳۶۰۱۰ – ۳۲ – سیمان
۱۳۶۱۱۰ – ۳۳ – شیشه
۱۳۶۲۱۰ – ۳۴ – قیر
۱۳۶۳۱۰ – ۳۵ – گچ
۱۳۶۴۱۰ – ۳۶ – ماسه
۱۳۶۵۱۰ – ۳۷ – سرامیک
۱۳۶۶۱۰ – ۳۸ – کاشی
۱۳۶۷۱۰ – ۳۹ – موزائیک
۱۳۶۸۱۰ – ۴۰ – هواکش
۱۳۶۹۱۰ – ۴۱ – دودکش
۱۳۷۰۱۰ – ۴۲ – آبگرم کن
۱۳۷۱۱۰ – ۴۳ – گوشه
۱۳۷۲۱۰ – ۴۴ – لبه_کنار
۱۳۷۳۱۰ – ۴۵ – اثاثیه_اسباب_اثاث
۱۳۷۴۱۰ – ۴۶ – جهیزیه_جهاز
۱۳۷۵۱۰ – ۴۷ – یخچال
۱۳۷۶۱۰ – ۴۸ – اجاق گاز
۱۳۷۷۱۰ – ۴۹ – کپسول گاز
۱۳۷۸۱۰ – ۵۰ – کبریت_کبریت زدن
۱۳۷۹۱۰ – ۵۱ – کتری
۱۳۸۰۱۰ – ۵۲ – قوری
۱۳۸۱۱۰ – ۵۳ – سینی
۱۳۸۲۱۰ – ۵۴ – استکان
۱۳۸۳۱۰ – ۵۵ – فنجان
۱۳۸۴۱۰ – ۵۶ – نعلبکی
۱۳۸۵۱۰ – ۵۷ – قابلمه
۱۳۸۶۱۰ – ۵۸ – ماهی تابه
۱۳۸۷۱۰ – ۵۹ – کاسه
۱۳۸۸۱۰ – ۶۰ – بشقاب
۱۳۸۹۱۰ – ۶۱ – کفگیر
۱۳۹۰۱۰ – ۶۲ – دیس
۱۳۹۱۱۰ – ۶۳ – ملاقه
۱۳۹۲۱۰ – ۶۴ – آبکش
۱۳۹۳۱۰ – ۶۵ – پارچ آب
۱۳۹۴۱۰ – ۶۶ – لیوان
۱۳۹۵۱۰ – ۶۷ – سفره
۱۳۹۶۱۰ – ۶۸ – چاقو_کارد
۱۳۹۷۱۰ – ۶۹ – چنگال
۱۳۹۸۱۰ – ۷۰ – قاشق
۱۳۹۹۱۰ – ۷۱ – نمکدان
۱۴۰۰۱۰ – ۷۲ – قندان
۱۴۰۱۱۰ – ۷۳ – رنده
۱۴۰۲۱۰ – ۷۴ – سطل
۱۴۰۳۱۰ – ۷۵ – آب میوه گیری
۱۴۰۴۱۰ – ۷۶ – گونی_کیسه
۱۴۰۵۱۰ – ۷۷ – نایلون
۱۴۰۶۱۰ – ۷۸ – اطو_اطو کردن
۱۴۰۷۱۰ – ۷۹ – ابر_اسفنج
۱۴۰۸۱۰ – ۸۰ – متکا_بالش
۱۴۰۹۱۰ – ۸۱ – میز
۱۴۱۰۱۰ – ۸۲ – مبل_مبلمان
۱۴۱۱۱۰ – ۸۳ – صندلی
۱۴۱۲۱۰ – ۸۴ – تختخواب
۱۴۱۳۱۰ – ۸۵ – تشک
۱۴۱۴۱۰ – ۸۶ – رختخواب_بستر
۱۴۱۵۱۰ – ۸۷ – پتو
۱۴۱۶۱۰ – ۸۸ – لحاف
۱۴۱۷۱۰ – ۸۹ – ملافه
۱۴۱۸۱۰ – ۹۰ – رختخواب
۱۴۱۹۱۰ – ۹۱ – تلویزیون
۱۴۲۰۱۰ – ۹۲ – کامپیوتر_رایانه
۱۴۲۱۱۰ – ۹۳ – رادیو
۱۴۲۲۱۰ – ۹۴ – تلفن
۱۴۲۳۱۰ – ۹۵ – جارو
۱۴۲۴۱۰ – ۹۶ – جاروبرقی
۱۴۲۵۱۰ – ۹۷ – خاک انداز
۱۴۲۶۱۰ – ۹۸ – شلنگ
۱۴۲۷۱۰ – ۹۹ – دستمال
۱۴۲۸۱۰ – ۱۰۰ – دستمال کاغذی
۱۴۲۹۱۰ – ۱۰۱ – قالی_فرش
۱۴۳۰۱۰ – ۱۰۲ – موکت
۱۴۳۱۱۰ – ۱۰۳ – تابلو
۱۴۳۲۱۰ – ۱۰۴ – قاب
۱۴۳۳۱۰ – ۱۰۵ – شمع
۱۴۳۴۱۰ – ۱۰۶ – پنکه
۱۴۳۵۱۰ – ۱۰۷ – کولر
۱۴۳۶۱۰ – ۱۰۸ – گلدان
۱۴۳۷۱۰ – ۱۰۹ – مجسمه – بت
۱۴۳۸۱۰ – ۱۱۰ – کمد
۱۴۳۹۱۰ – ۱۱۱ – دکور
۱۴۴۰۱۰ – ۱۱۲ – قفسه
۱۴۴۱۱۰ – ۱۱۳ – جالباسی
۱۴۴۲۱۰ – ۱۱۴ – بخاری
۱۴۴۳۱۰ – ۱۱۵ – رادیاتور – شوفاژ
۱۴۴۴۱۰ – ۱۱۶ – آینه
۱۴۴۵۱۰ – ۱۱۷ – پرده
۱۴۴۶۱۰ – ۱۱۸ – ساعت دیواری
۱۴۴۷۱۰ – ۱۱۹ – سنجاق قفلی
۱۴۴۸۱۰ – ۱۲۰ – گیره لباس
۱۴۴۹۱۰ – ۱۲۱ – بطری
۱۴۵۰۱۰ – ۱۲۲ – کلید
۱۴۵۱۱۰ – ۱۲۳ – پلوپز
۱۴۵۲۱۰ – ۱۲۴ – روکش
۱۴۵۳۱۰ – ۱۲۵ – برق
۱۴۵۴۱۰ – ۱۲۶ – لامپ
۱۴۵۵۱۰ – ۱۲۷ – سیخ کباب
۱۴۵۶۱۰ – ۱۲۸ – نی نوشیدنی
۱۴۵۷۱۰ – ۱۲۹ – گچ
۱۴۵۸۱۰ – ۱۳۰ – آفتابه
۱۴۵۹۱۰ – ۱۳۱ – گل_خشت
۱۴۶۰۱۰ – ۱۳۲ – آسمانخراش
۱۴۶۱۱۰ – ۱۳۳ – گلیم
۱۴۶۲۱۰ – ۱۳۴ – آباژور
۱۴۶۳۱۰ – ۱۳۵ – دستشویی
۱۴۶۴۱۰ – ۱۳۶ – لوستر
۱۴۶۵۱۰ – ۱۳۷ – کرکره افقی
۱۴۶۶۱۰ – ۱۳۸ – کرکره عمودی
۱۴۶۷۱۰ – ۱۳۹ – وان
۱۴۶۸۱۰ – ۱۴۰ – ساتور
۱۴۶۹۱۰ – ۱۴۱ – هاون
۱۴۷۰۱۰ – ۱۴۲ – قیف
۱۴۷۱۱۰ – ۱۴۳ – فواره
۱۴۷۲۱۰ – ۱۴۴ – آبپاش
۱۴۷۳۱۰ – ۱۴۵ – فانوس
۱۴۷۴۱۰ – ۱۴۶ – اسکلت ساختمان
۱۴۷۵۱۰ – ۱۴۷ – آوار
۱۴۷۶۱۰ – ۱۴۸ – حصیر
۱۴۷۷۱۰ – ۱۴۹ – روبان
۱۴۷۸۱۰ – ۱۵۰ – بتون
۱۴۷۹۱۰ – ۱۵۱ – فیوز_کنتر برق
۱۴۸۰۱۰ – ۱۵۲ – هیزم
۱۴۸۱۱۰ – ۱۵۳ – ایوان_بالکن
۱۴۸۲۱۰ – ۱۵۴ – طاق_سقف منحنی شکل_قوس
۱۴۸۳۱۰ – ۱۵۵ – حوض
۱۴۸۴۱۰ – ۱۵۶ – ترک_شکاف_رخنه
۱۴۸۵۱۰ – ۱۵۷ – سماور
۱۴۸۶۱۰ – ۱۵۸ – زنبیل
۱۴۸۷۱۰ – ۱۵۹ – سبد
۱۴۸۸۱۰ – ۱۶۰ – رومیزی
۱۴۸۹۱۰ – ۱۶۱ – تخت – محل نشستن و خوابیدن
۱۴۹۰۱۰ – ۱۶۲ – کوزه
۱۴۹۱۱۰ – ۱۶۳ – برفک_برفک زدن

فصل یازدهم

۱۴۹۲۱۱ – ۱ – سمت – پست
۱۴۹۳۱۱ – ۲ – مسئول
۱۴۹۴۱۱ – ۳ – برعهده گرفتن_متعهد شدن
۱۴۹۵۱۱ – ۴ – مقام
۱۴۹۶۱۱ – ۵ – عنوان
۱۴۹۷۱۱ – ۶ – رهبر_پیشوا
۱۴۹۸۱۱ – ۷ – پادشاهی_سلطنت_شاه
۱۴۹۹۱۱ – ۸ – ریاست_مدیریت_سرپرستی
۱۵۰۰۱۱ – ۹ – معاونت_معاون_ناظم
۱۵۰۱۱۱ – ۱۰ – رئیس جمهور
۱۵۰۲۱۱ – ۱۱ – معاون رئیس جمهور
۱۵۰۳۱۱ – ۱۲ – وزیر
۱۵۰۴۱۱ – ۱۳ – معاون وزیر
۱۵۰۵۱۱ – ۱۴ – نماینده
۱۵۰۶۱۱ – ۱۵ – استاندار
۱۵۰۷۱۱ – ۱۶ – سفیر
۱۵۰۸۱۱ – ۱۷ – جانشین_قائم مقام
۱۵۰۹۱۱ – ۱۸ – مدرس_استاد_دبیر_مربی_آموزگار_معلم
۱۵۱۰۱۱ – ۱۹ – دانش آموز_شا_آموزش گیرنده
۱۵۱۱۱۱ – ۲۰ – دانشجو
۱۵۱۲۱۱ – ۲۱ – قاضی
۱۵۱۳۱۱ – ۲۲ – وکیل
۱۵۱۴۱۱ – ۲۳ – وکالت
۱۵۱۵۱۱ – ۲۴ – دکتر_پزشک
۱۵۱۶۱۱ – ۲۵ – دندانساز
۱۵۱۷۱۱ – ۲۶ – روان شناس
۱۵۱۸۱۱ – ۲۷ – دامپزشکی
۱۵۱۹۱۱ – ۲۸ – پرستاری
۱۵۲۰۱۱ – ۲۹ – مشاور
۱۵۲۱۱۱ – ۳۰ – مددجو
۱۵۲۲۱۱ – ۳۱ – مهندس
۱۵۲۳۱۱ – ۳۲ – سرهنگ
۱۵۲۴۱۱ – ۳۳ – سرگرد
۱۵۲۵۱۱ – ۳۴ – سروان
۱۵۲۶۱۱ – ۳۵ – پلیسی_پلیس
۱۵۲۷۱۱ – ۳۶ – غواصی
۱۵۲۸۱۱ – ۳۷ – کارشناس
۱۵۲۹۱۱ – ۳۸ – کارمند
۱۵۳۰۱۱ – ۳۹ – رابط ناشنوایان – مترجم
۱۵۳۱۱۱ – ۴۰ – گلر_دروازه بان
۱۵۳۲۱۱ – ۴۱ – داوری_داور
۱۵۳۳۱۱ – ۴۲ – روزنامه نگار
۱۵۳۴۱۱ – ۴۳ – زرگری_طلاسازی_زرگر_طلا ساز
۱۵۳۵۱۱ – ۴۴ – شعبده بازی
۱۵۳۶۱۱ – ۴۵ – مکانیکی
۱۵۳۷۱۱ – ۴۶ – صاف کاری
۱۵۳۸۱۱ – ۴۷ – جوشکاری
۱۵۳۹۱۱ – ۴۸ – نقاشی
۱۵۴۰۱۱ – ۴۹ – خراطی
۱۵۴۱۱۱ – ۵۰ – خط نوشتن
۱۵۴۲۱۱ – ۵۱ – اتوشویی_خشک شویی
۱۵۴۳۱۱ – ۵۲ – خیاطی
۱۵۴۴۱۱ – ۵۳ – کفاشی
۱۵۴۵۱۱ – ۵۴ – سراجی – کیف دوزی
۱۵۴۶۱۱ – ۵۵ – فرش بافتن_فرش بافی
۱۵۴۷۱۱ – ۵۶ – بافتن_بافندگی
۱۵۴۸۱۱ – ۵۷ – ماهیگیری
۱۵۴۹۱۱ – ۵۸ – راننده_شوفر
۱۵۵۰۱۱ – ۵۹ – قصابی
۱۵۵۱۱۱ – ۶۰ – کشاورزی_زراعت
۱۵۵۲۱۱ – ۶۱ – باغبان
۱۵۵۳۱۱ – ۶۲ – ابزار_افزار
۱۵۵۴۱۱ – ۶۳ – اسباب_ابزار_وسیله
۱۵۵۵۱۱ – ۶۴ – انبر
۱۵۵۶۱۱ – ۶۵ – انبردست_گازانبر
۱۵۵۷۱۱ – ۶۶ – آچار
۱۵۵۸۱۱ – ۶۷ – پیچ گوشتی
۱۵۵۹۱۱ – ۶۸ – چکش
۱۵۶۰۱۱ – ۶۹ – اره نجاری
۱۵۶۱۱۱ – ۷۰ – سمباده
۱۵۶۲۱۱ – ۷۱ – آهن بر
۱۵۶۳۱۱ – ۷۲ – ماله
۱۵۶۴۱۱ – ۷۳ – غربال_الک_سرند
۱۵۶۵۱۱ – ۷۴ – بیل
۱۵۶۶۱۱ – ۷۵ – کلنگ
۱۵۶۷۱۱ – ۷۶ – تبر
۱۵۶۸۱۱ – ۷۷ – قلم مو
۱۵۶۹۱۱ – ۷۸ – رنگ کردن_نقاشی ساختمان
۱۵۷۰۱۱ – ۷۹ – تور
۱۵۷۱۱۱ – ۸۰ – نردبان
۱۵۷۲۱۱ – ۸۱ – سوزن
۱۵۷۳۱۱ – ۸۲ – قیچی
۱۵۷۴۱۱ – ۸۳ – نخ
۱۵۷۵۱۱ – ۸۴ – نوار
۱۵۷۶۱۱ – ۸۵ – چراغ قوه
۱۵۷۷۱۱ – ۸۶ – پیچ
۱۵۷۸۱۱ – ۸۷ – مته
۱۵۷۹۱۱ – ۸۸ – مهره ی پیچ
۱۵۸۰۱۱ – ۸۹ – واشر
۱۵۸۱۱۱ – ۹۰ – میخ
۱۵۸۲۱۱ – ۹۱ – فنر
۱۵۸۳۱۱ – ۹۲ – سیم
۱۵۸۴۱۱ – ۹۳ – دوشاخه
۱۵۸۵۱۱ – ۹۴ – زنجیر
۱۵۸۶۱۱ – ۹۵ – طناب
۱۵۸۷۱۱ – ۹۶ – لوله
۱۵۸۸۱۱ – ۹۷ – ترازو
۱۵۸۹۱۱ – ۹۸ – قوه_پیل_باطری
۱۵۹۰۱۱ – ۹۹ – طبل
۱۵۹۱۱۱ – ۱۰۰ – گیتار
۱۵۹۲۱۱ – ۱۰۱ – پیانو
۱۵۹۳۱۱ – ۱۰۲ – تلسکوپ
۱۵۹۴۱۱ – ۱۰۳ – ذره بین
۱۵۹۵۱۱ – ۱۰۴ – میکروسکوپ
۱۵۹۶۱۱ – ۱۰۵ – دوربین
۱۵۹۷۱۱ – ۱۰۶ – دوربین عکاسی
۱۵۹۸۱۱ – ۱۰۷ – دوربین فیلم برداری_فیلم برداری کردن
۱۵۹۹۱۱ – ۱۰۸ – عکس
۱۶۰۰۱۱ – ۱۰۹ – چاپ
۱۶۰۱۱۱ – ۱۱۰ – گرافیک
۱۶۰۲۱۱ – ۱۱۱ – جعبه_کارتن
۱۶۰۳۱۱ – ۱۱۲ – نوبت
۱۶۰۴۱۱ – ۱۱۳ – بازنشسته
۱۶۰۵۱۱ – ۱۱۴ – بیکار
۱۶۰۶۱۱ – ۱۱۵ – مأموریت
۱۶۰۷۱۱ – ۱۱۶ – وظیفه_تکلیف
۱۶۰۸۱۱ – ۱۱۷ – کپی_پلی کپی_فتوکپی_زیراکس
۱۶۰۹۱۱ – ۱۱۸ – پانتومیم
۱۶۱۰۱۱ – ۱۱۹ – چرخ
۱۶۱۱۱۱ – ۱۲۰ – بوق_بوق زدن
۱۶۱۲۱۱ – ۱۲۱ – استادی_ماهر_مهارت_زبردست
۱۶۱۳۱۱ – ۱۲۲ – تله_دام
۱۶۱۴۱۱ – ۱۲۳ – کش
۱۶۱۵۱۱ – ۱۲۴ – پستچی_نامه رسان
۱۶۱۶۱۱ – ۱۲۵ – پیش خدمت_خدمتکار
۱۶۱۷۱۱ – ۱۲۶ – قطره چکان
۱۶۱۸۱۱ – ۱۲۷ – امکانات
۱۶۱۹۱۱ – ۱۲۸ – پوستر
۱۶۲۰۱۱ – ۱۲۹ – تعمیر کردن_تعمیر_مرمت کردن_تعمیر_ترمیم
۱۶۲۱۱۱ – ۱۳۰ – آسیابان_آسیابانی
۱۶۲۲۱۱ – ۱۳۱ – داس
۱۶۲۳۱۱ – ۱۳۲ – بلندگو
۱۶۲۴۱۱ – ۱۳۳ – ابریشم
۱۶۲۵۱۱ – ۱۳۴ – بشکه
۱۶۲۶۱۱ – ۱۳۵ – رسم فنی_رسم کردن
۱۶۲۷۱۱ – ۱۳۶ – باطری ماشین
۱۶۲۸۱۱ – ۱۳۷ – پاکت نامه
۱۶۲۹۱۱ – ۱۳۸ – توپ پارچه
۱۶۳۰۱۱ – ۱۳۹ – کاریابی
۱۶۳۱۱۱ – ۱۴۰ – نجاری_درودگری
۱۶۳۲۱۱ – ۱۴۱ – چوپان_شبان
۱۶۳۳۱۱ – ۱۴۲ – رفتگر – سپور
۱۶۳۴۱۱ – ۱۴۳ – میکروفون
۱۶۳۵۱۱ – ۱۴۴ – موتور
۱۶۳۶۱۱ – ۱۴۵ – قلاب
۱۶۳۷۱۱ – ۱۴۶ – داس
۱۶۳۸۱۱ – ۱۴۷ – تنور
۱۶۳۹۱۱ – ۱۴۸ – رولت
۱۶۴۰۱۱ – ۱۴۹ – انگشتانه
۱۶۴۱۱۱ – ۱۵۰ – وارد بودن
۱۶۴۲۱۱ – ۱۵۱ – سانسور
۱۶۴۳۱۱ – ۱۵۲ – تلگراف
۱۶۴۴۱۱ – ۱۵۳ – قرقره
۱۶۴۵۱۱ – ۱۵۴ – نخ ریسی
۱۶۴۶۱۱ – ۱۵۵ – صنایع_صنعت
۱۶۴۷۱۱ – ۱۵۶ – دستگاه_وسیله
۱۶۴۸۱۱ – ۱۵۷ – قالب
۱۶۴۹۱۱ – ۱۵۸ – نورافکن
۱۶۵۰۱۱ – ۱۵۹ – تسمه
۱۶۵۱۱۱ – ۱۶۰ – بلبرینگ
۱۶۵۲۱۱ – ۱۶۱ – کوره
۱۶۵۳۱۱ – ۱۶۲ – ویدئو
۱۶۵۴۱۱ – ۱۶۳ – نوار ویدئو
۱۶۵۵۱۱ – ۱۶۴ – تنبک_ضرب
۱۶۵۶۱۱ – ۱۶۵ – سنتور
۱۶۵۷۱۱ – ۱۶۶ – شیپور
۱۶۵۸۱۱ – ۱۶۷ – تیوپ
۱۶۵۹۱۱ – ۱۶۸ – رینگ
۱۶۶۰۱۱ – ۱۶۹ – باک بنزین
۱۶۶۱۱۱ – ۱۷۰ – کاربراتور ماشین
۱۶۶۲۱۱ – ۱۷۱ – رادیاتور ماشین
۱۶۶۳۱۱ – ۱۷۲ – شمع ماشین
۱۶۶۴۱۱ – ۱۷۳ – پلاتین ماشین
۱۶۶۵۱۱ – ۱۷۴ – لنت ترمز
۱۶۶۶۱۱ – ۱۷۵ – دیسک کلاچ
۱۶۶۷۱۱ – ۱۷۶ – فیلتر روغن
۱۶۶۸۱۱ – ۱۷۷ – فیلتر هوا
۱۶۶۹۱۱ – ۱۷۸ – دینام
۱۶۷۰۱۱ – ۱۷۹ – سرعت شمار
۱۶۷۱۱۱ – ۱۸۰ – کیلومتر شمار
۱۶۷۲۱۱ – ۱۸۱ – روغن ماشین
۱۶۷۳۱۱ – ۱۸۲ – عدسی
۱۶۷۴۱۱ – ۱۸۳ – اتوماتیک_خودکار
۱۶۷۵۱۱ – ۱۸۴ – کاریکاتور
۱۶۷۶۱۱ – ۱۸۵ – نیمکت
۱۶۷۷۱۱ – ۱۸۶ – دوبله
۱۶۷۸۱۱ – ۱۸۷ – کارپردازی
۱۶۷۹۱۱ – ۱۸۸ – سیم کشی
۱۶۸۰۱۱ – ۱۸۹ – سفال
۱۶۸۱۱۱ – ۱۹۰ – لولا
۱۶۸۲۱۱ – ۱۹۱ – صنایع دستی
۱۶۸۳۱۱ – ۱۹۲ – پونز
۱۶۸۴۱۱ – ۱۹۳ – فیبر
۱۶۸۵۱۱ – ۱۹۴ – ورق فلزی
۱۶۸۶۱۱ – ۱۹۵ – آژِیر
۱۶۸۷۱۱ – ۱۹۶ – فلوت_فلوت زدن
۱۶۸۸۱۱ – ۱۹۷ – سازدهنی
۱۶۸۹۱۱ – ۱۹۸ – استادیوم
۱۶۹۰۱۱ – ۱۹۹ – تلمبه
۱۶۹۱۱۱ – ۲۰۰ – کاتالوگ
۱۶۹۲۱۱ – ۲۰۱ – مونتاژ_مونتاژ کردن
۱۶۹۳۱۱ – ۲۰۲ – رانندگان
۱۶۹۴۱۱ – ۲۰۳ – خانه دار_کدبانو
۱۶۹۵۱۱ – ۲۰۴ – پروفسور
۱۶۹۶۱۱ – ۲۰۵ – فضانورد
۱۶۹۷۱۱ – ۲۰۶ – خلبان_خلبانی
۱۶۹۸۱۱ – ۲۰۷ – کاپیتان تیم ورزشی
۱۶۹۹۱۱ – ۲۰۸ – تراشکاری
۱۷۰۰۱۱ – ۲۰۹ – گلدوزی
۱۷۰۱۱۱ – ۲۱۰ – رنده نجاری
۱۷۰۲۱۱ – ۲۱۱ – سوهان (ابزار)
۱۷۰۳۱۱ – ۲۱۲ – قطب نما
۱۷۰۴۱۱ – ۲۱۳ – تانکر_مخزن
۱۷۰۵۱۱ – ۲۱۴ – کپسول آتش نشانی
۱۷۰۶۱۱ – ۲۱۵ – شیفت
۱۷۰۷۱۱ – ۲۱۶ – مرخصی
۱۷۰۸۱۱ – ۲۱۷ – لوازم یدکی

فصل دوازدهم

۱۷۰۹۱۲ – ۱ – حیوان_دام
۱۷۱۰۱۲ – ۲ – اسب
۱۷۱۱۱۲ – ۳ – خر_الاغ
۱۷۱۲۱۲ – ۴ – گاو
۱۷۱۳۱۲ – ۵ – شتر
۱۷۱۴۱۲ – ۶ – گوزن
۱۷۱۵۱۲ – ۷ – گوسفند
۱۷۱۶۱۲ – ۸ – بز
۱۷۱۷۱۲ – ۹ – قوچ
۱۷۱۸۱۲ – ۱۰ – گربه
۱۷۱۹۱۲ – ۱۱ – ببر
۱۷۲۰۱۲ – ۱۲ – پلنگ
۱۷۲۱۱۲ – ۱۳ – خرس
۱۷۲۲۱۲ – ۱۴ – سگ
۱۷۲۳۱۲ – ۱۵ – شیر جنگل
۱۷۲۴۱۲ – ۱۶ – گرگ
۱۷۲۵۱۲ – ۱۷ – میمون
۱۷۲۶۱۲ – ۱۸ – فیل
۱۷۲۷۱۲ – ۱۹ – خرگوش
۱۷۲۸۱۲ – ۲۰ – موش
۱۷۲۹۱۲ – ۲۱ – پرنده
۱۷۳۰۱۲ – ۲۲ – مرغ
۱۷۳۱۱۲ – ۲۳ – خروس
۱۷۳۲۱۲ – ۲۴ – جوجه
۱۷۳۳۱۲ – ۲۵ – گنجشک
۱۷۳۴۱۲ – ۲۶ – کبوتر
۱۷۳۵۱۲ – ۲۷ – کلاغ
۱۷۳۶۱۲ – ۲۸ – طاووس
۱۷۳۷۱۲ – ۲۹ – ماهی
۱۷۳۸۱۲ – ۳۰ – قورباغه
۱۷۳۹۱۲ – ۳۱ – خرچنگ
۱۷۴۰۱۲ – ۳۲ – میگو
۱۷۴۱۱۲ – ۳۳ – خزنده
۱۷۴۲۱۲ – ۳۴ – مار
۱۷۴۳۱۲ – ۳۵ – مارمولک
۱۷۴۴۱۲ – ۳۶ – حلزون
۱۷۴۵۱۲ – ۳۷ – پروانه
۱۷۴۶۱۲ – ۳۸ – زنبور
۱۷۴۷۱۲ – ۳۹ – مگس
۱۷۴۸۱۲ – ۴۰ – پشه
۱۷۴۹۱۲ – ۴۱ – ملخ
۱۷۵۰۱۲ – ۴۲ – عنکبوت
۱۷۵۱۱۲ – ۴۳ – عقرب_کژدم
۱۷۵۲۱۲ – ۴۴ – سوسک
۱۷۵۳۱۲ – ۴۵ – مورچه
۱۷۵۴۱۲ – ۴۶ – کرم ابریشم
۱۷۵۵۱۲ – ۴۷ – کرم خاکی
۱۷۵۶۱۲ – ۴۸ – زالو
۱۷۵۷۱۲ – ۴۹ – قفس
۱۷۵۸۱۲ – ۵۰ – کندو
۱۷۵۹۱۲ – ۵۱ – لانه – آشیانه
۱۷۶۰۱۲ – ۵۲ – پشم
۱۷۶۱۱۲ – ۵۳ – بال
۱۷۶۲۱۲ – ۵۴ – پر
۱۷۶۳۱۲ – ۵۵ – تخم پرندگان
۱۷۶۴۱۲ – ۵۶ – دم
۱۷۶۵۱۲ – ۵۷ – شاخ
۱۷۶۶۱۲ – ۵۸ – نوک_منقار
۱۷۶۷۱۲ – ۵۹ – خزیدن
۱۷۶۸۱۲ – ۶۰ – پرواز کردن_پریدن
۱۷۶۹۱۲ – ۶۱ – چریدن
۱۷۷۰۱۲ – ۶۲ – ارزن
۱۷۷۱۱۲ – ۶۳ – دوشیدن
۱۷۷۲۱۲ – ۶۴ – سوار شدن بر چارپایان
۱۷۷۳۱۲ – ۶۵ – دامپروری
۱۷۷۴۱۲ – ۶۶ – بلبل_قناری
۱۷۷۵۱۲ – ۶۷ – اردک_مرغابی
۱۷۷۶۱۲ – ۶۸ – جغد
۱۷۷۷۱۲ – ۶۹ – زرافه
۱۷۷۸۱۲ – ۷۰ – دارکوب
۱۷۷۹۱۲ – ۷۱ – آهو_غزال
۱۷۸۰۱۲ – ۷۲ – کانگورو
۱۷۸۱۱۲ – ۷۳ – کرگدن
۱۷۸۲۱۲ – ۷۴ – گراز
۱۷۸۳۱۲ – ۷۵ – خفاش
۱۷۸۴۱۲ – ۷۶ – طویله
۱۷۸۵۱۲ – ۷۷ – پرستو_چلچله
۱۷۸۶۱۲ – ۷۸ – لک لک
۱۷۸۷۱۲ – ۷۹ – اسب آبی
۱۷۸۸۱۲ – ۸۰ – پنگوئن
۱۷۸۹۱۲ – ۸۱ – جوجه تیغی
۱۷۹۰۱۲ – ۸۲ – راسو
۱۷۹۱۱۲ – ۸۳ – سنجاب
۱۷۹۲۱۲ – ۸۴ – کوسه
۱۷۹۳۱۲ – ۸۵ – گوریل
۱۷۹۴۱۲ – ۸۶ – آکواریوم
۱۷۹۵۱۲ – ۸۷ – گربه ها
۱۷۹۶۱۲ – ۸۸ – گوره خر
۱۷۹۷۱۲ – ۸۹ – گوساله
۱۷۹۸۱۲ – ۹۰ – بره
۱۷۹۹۱۲ – ۹۱ – بزغاله
۱۸۰۰۱۲ – ۹۲ – بز کوهی
۱۸۰۱۱۲ – ۹۳ – روباه
۱۸۰۲۱۲ – ۹۴ – شغال
۱۸۰۳۱۲ – ۹۵ – خوک
۱۸۰۴۱۲ – ۹۶ – قو
۱۸۰۵۱۲ – ۹۷ – طوطی
۱۸۰۶۱۲ – ۹۸ – عقاب
۱۸۰۷۱۲ – ۹۹ – بوقلمون
۱۸۰۸۱۲ – ۱۰۰ – دلفین
۱۸۰۹۱۲ – ۱۰۱ – صدف
۱۸۱۰۱۲ – ۱۰۲ – لاک پشت
۱۸۱۱۱۲ – ۱۰۳ – تمساح
۱۸۱۲۱۲ – ۱۰۴ – سوسمار
۱۸۱۳۱۲ – ۱۰۵ – حشره
۱۸۱۴۱۲ – ۱۰۶ – موریانه
۱۸۱۵۱۲ – ۱۰۷ – هزارپا
۱۸۱۶۱۲ – ۱۰۸ – رام_اهلی
۱۸۱۷۱۲ – ۱۰۹ – وحشی
۱۸۱۸۱۲ – ۱۱۰ – گله – رمه
۱۸۱۹۱۲ – ۱۱۱ – پیله کرم ابریشم
۱۸۲۰۱۲ – ۱۱۲ – عاج
۱۸۲۱۱۲ – ۱۱۳ – نیش زدن
۱۸۲۲۱۲ – ۱۱۴ – پارس کردن
۱۸۲۳۱۲ – ۱۱۵ – تنیدن تار
۱۸۲۴۱۲ – ۱۱۶ – زنگوله

فصل سیزدهم

۱۸۲۵۱۳ – ۱ – ورزش
۱۸۲۶۱۳ – ۲ – فوتبال
۱۸۲۷۱۳ – ۳ – فوتبال دستی
۱۸۲۸۱۳ – ۴ – والیبال
۱۸۲۹۱۳ – ۵ – بسکتبال
۱۸۳۰۱۳ – ۶ – بارفیکس
۱۸۳۱۱۳ – ۷ – شنا
۱۸۳۲۱۳ – ۸ – شطرنج
۱۸۳۳۱۳ – ۹ – بدمینتون
۱۸۳۴۱۳ – ۱۰ – تنیس
۱۸۳۵۱۳ – ۱۱ – پینگ پنگ_تنیس روی میز
۱۸۳۶۱۳ – ۱۲ – کوهنوردی
۱۸۳۷۱۳ – ۱۳ – شکار کردن_شکار_تفنگ
۱۸۳۸۱۳ – ۱۴ – فینال_نهایی
۱۸۳۹۱۳ – ۱۵ – مسابقه
۱۸۴۰۱۳ – ۱۶ – قهرمان
۱۸۴۱۱۳ – ۱۷ – مدال
۱۸۴۲۱۳ – ۱۸ – شکست خوردن_مغلوب شدن
۱۸۴۳۱۳ – ۱۹ – گل زدن – گل خوردن
۱۸۴۴۱۳ – ۲۰ – توپ
۱۸۴۵۱۳ – ۲۱ – گردش
۱۸۴۶۱۳ – ۲۲ – جهانگردی_گردشگری
۱۸۴۷۱۳ – ۲۳ – بازی_تفریح_بازی کردن
۱۸۴۸۱۳ – ۲۴ – سرسره
۱۸۴۹۱۳ – ۲۵ – چرخ و فلک
۱۸۵۰۱۳ – ۲۶ – تاب_تاب خوردن
۱۸۵۱۱۳ – ۲۷ – طناب بازی
۱۸۵۲۱۳ – ۲۸ – بادبادک
۱۸۵۳۱۳ – ۲۹ – بادکنک
۱۸۵۴۱۳ – ۳۰ – عروسک
۱۸۵۵۱۳ – ۳۱ – آب تنی
۱۸۵۶۱۳ – ۳۲ – اسباب بازی
۱۸۵۷۱۳ – ۳۳ – بیمار_مریض_ناخوش
۱۸۵۸۱۳ – ۳۴ – سالم
۱۸۵۹۱۳ – ۳۵ – تب
۱۸۶۰۱۳ – ۳۶ – درجه تب
۱۸۶۱۱۳ – ۳۷ – دماسنج
۱۸۶۲۱۳ – ۳۸ – نسخه پزشک
۱۸۶۳۱۳ – ۳۹ – تپش قلب_ضربان قلب
۱۸۶۴۱۳ – ۴۰ – درد
۱۸۶۵۱۳ – ۴۱ – میگرن
۱۸۶۶۱۳ – ۴۲ – سرگیجه
۱۸۶۷۱۳ – ۴۳ – خونریزی_خونریزی کردن
۱۸۶۸۱۳ – ۴۴ – جراحی کردن_جراحی_عمل کردن
۱۸۶۹۱۳ – ۴۵ – سوختگی
۱۸۷۰۱۳ – ۴۶ – دارو
۱۸۷۱۱۳ – ۴۷ – قرص_کپسول
۱۸۷۲۱۳ – ۴۸ – ویتامین
۱۸۷۳۱۳ – ۴۹ – سم – زهر
۱۸۷۴۱۳ – ۵۰ – مسموم
۱۸۷۵۱۳ – ۵۱ – سکته
۱۸۷۶۱۳ – ۵۲ – سرفه_سرفه کردن
۱۸۷۷۱۳ – ۵۳ – عطسه_عطسه کردن
۱۸۷۸۱۳ – ۵۴ – سرما خوردگی
۱۸۷۹۱۳ – ۵۵ – وسواس
۱۸۸۰۱۳ – ۵۶ – سرطان
۱۸۸۱۱۳ – ۵۷ – سونوگرافی
۱۸۸۲۱۳ – ۵۸ – گفتار درمانی
۱۸۸۳۱۳ – ۵۹ – توان بخش
۱۸۸۴۱۳ – ۶۰ – اسپری
۱۸۸۵۱۳ – ۶۱ – آمپول
۱۸۸۶۱۳ – ۶۲ – سرم دارویی
۱۸۸۷۱۳ – ۶۳ – سرنگ
۱۸۸۸۱۳ – ۶۴ – واکسن آبله زدن
۱۸۸۹۱۳ – ۶۵ – الکل
۱۸۹۰۱۳ – ۶۶ – بتادین_مرکورکرم
۱۸۹۱۱۳ – ۶۷ – پانسمان
۱۸۹۲۱۳ – ۶۸ – بخیه
۱۸۹۳۱۳ – ۶۹ – پماد
۱۸۹۴۱۳ – ۷۰ – چسب زخم
۱۸۹۵۱۳ – ۷۱ – واگیر_سرایت
۱۸۹۶۱۳ – ۷۲ – فلج
۱۸۹۷۱۳ – ۷۳ – معلول
۱۸۹۸۱۳ – ۷۴ – نابینا_کور
۱۸۹۹۱۳ – ۷۵ – ناشنوا
۱۹۰۰۱۳ – ۷۶ – نیمه شنوا
۱۹۰۱۱۳ – ۷۷ – عقب مانده ذهنی
۱۹۰۲۱۳ – ۷۸ – پیشگیری کردن_جلوگیری کردن
۱۹۰۳۱۳ – ۷۹ – بهداشت
۱۹۰۴۱۳ – ۸۰ – صلیب سرخ
۱۹۰۵۱۳ – ۸۱ – کرم
۱۹۰۶۱۳ – ۸۲ – خمیردندان
۱۹۰۷۱۳ – ۸۳ – شامپو
۱۹۰۸۱۳ – ۸۴ – صابون
۱۹۰۹۱۳ – ۸۵ – تیغ اصلاح
۱۹۱۰۱۳ – ۸۶ – پودر رختشویی
۱۹۱۱۱۳ – ۸۷ – پودر بچه
۱۹۱۲۱۳ – ۸۸ – حامله_باردار_آبستن
۱۹۱۳۱۳ – ۸۹ – بدنیا آمدن_متولد شدن_زایمان
۱۹۱۴۱۳ – ۹۰ – سزارین
۱۹۱۵۱۳ – ۹۱ – باطری سمعک
۱۹۱۶۱۳ – ۹۲ – سمعک
۱۹۱۷۱۳ – ۹۳ – سمعک پشت گوشی
۱۹۱۸۱۳ – ۹۴ – چتربازی_چترباز
۱۹۱۹۱۳ – ۹۵ – آبله
۱۹۲۰۱۳ – ۹۶ – اوریون
۱۹۲۱۱۳ – ۹۷ – جذام
۱۹۲۲۱۳ – ۹۸ – سنجش شنوایی_ادیومتری
۱۹۲۳۱۳ – ۹۹ – ادیوگرام
۱۹۲۴۱۳ – ۱۰۰ – چادر
۱۹۲۵۱۳ – ۱۰۱ – چپق
۱۹۲۶۱۳ – ۱۰۲ – گواتر
۱۹۲۷۱۳ – ۱۰۳ – مصدوم_مجروح_زخمی
۱۹۲۸۱۳ – ۱۰۴ – میکروب
۱۹۲۹۱۳ – ۱۰۵ – رژیم غذایی
۱۹۳۰۱۳ – ۱۰۶ – ژیمناستیک_آکروبات
۱۹۳۱۱۳ – ۱۰۷ – پارو زدن
۱۹۳۲۱۳ – ۱۰۸ – بیماری سالک
۱۹۳۳۱۳ – ۱۰۹ – عفونت_چرک
۱۹۳۴۱۳ – ۱۱۰ – اپتومتری
۱۹۳۵۱۳ – ۱۱۱ – رادیولوژی
۱۹۳۶۱۳ – ۱۱۲ – فیزیوتراپی
۱۹۳۷۱۳ – ۱۱۳ – دیفتری
۱۹۳۸۱۳ – ۱۱۴ – سرخجه_سرخک
۱۹۳۹۱۳ – ۱۱۵ – اسهال
۱۹۴۰۱۳ – ۱۱۶ – ایدز
۱۹۴۱۱۳ – ۱۱۷ – نفخ
۱۹۴۲۱۳ – ۱۱۸ – گوشی دکتر
۱۹۴۳۱۳ – ۱۱۹ – دستگاه ارتعاش
۱۹۴۴۱۳ – ۱۲۰ – معاینه_معاینه کردن
۱۹۴۵۱۳ – ۱۲۱ – کاپ – جام
۱۹۴۶۱۳ – ۱۲۲ – سالم
۱۹۴۷۱۳ – ۱۲۳ – بندباز
۱۹۴۸۱۳ – ۱۲۴ – واتر پلو
۱۹۴۹۱۳ – ۱۲۵ – گلف
۱۹۵۰۱۳ – ۱۲۶ – بوکس
۱۹۵۱۱۳ – ۱۲۷ – موج سواری
۱۹۵۲۱۳ – ۱۲۸ – اسکی
۱۹۵۳۱۳ – ۱۲۹ – المپیک
۱۹۵۴۱۳ – ۱۳۰ – حریف
۱۹۵۵۱۳ – ۱۳۱ – رقابت کردن
۱۹۵۶۱۳ – ۱۳۲ – ضربه فنی
۱۹۵۷۱۳ – ۱۳۳ – دایو – سکوی پرش
۱۹۵۸۱۳ – ۱۳۴ – سرگرمی_سرگرم
۱۹۵۹۱۳ – ۱۳۵ – الاکلنگ
۱۹۶۰۱۳ – ۱۳۶ – سورتمه
۱۹۶۱۱۳ – ۱۳۷ – آتاری
۱۹۶۲۱۳ – ۱۳۸ – فشفشه
۱۹۶۳۱۳ – ۱۳۹ – کاردستی
۱۹۶۴۱۳ – ۱۴۰ – معالجه کردن_درمان کردن_علاج_مداوا
۱۹۶۵۱۳ – ۱۴۱ – سکسکه_سکسکه کردن
۱۹۶۶۱۳ – ۱۴۲ – آسم
۱۹۶۷۱۳ – ۱۴۳ – مننژیت
۱۹۶۸۱۳ – ۱۴۴ – فشار خون
۱۹۶۹۱۳ – ۱۴۵ – فشار روحی
۱۹۷۰۱۳ – ۱۴۶ – تاول_ورم_باد کرده
۱۹۷۱۱۳ – ۱۴۷ – پارافین
۱۹۷۲۱۳ – ۱۴۸ – ناگویا_لال
۱۹۷۳۱۳ – ۱۴۹ – کف صابون
۱۹۷۴۱۳ – ۱۵۰ – لنز چشم
۱۹۷۵۱۳ – ۱۵۱ – دندان مصنوعی

فصل چهاردهم

۱۹۷۶۱۴ – ۱ – دین_مذهب
۱۹۷۷۱۴ – ۲ – اسلام_نماز_مسلمان
۱۹۷۸۱۴ – ۳ – شیعه
۱۹۷۹۱۴ – ۴ – سنی_تسنن
۱۹۸۰۱۴ – ۵ – مسیحی_مسیح_ارمنی
۱۹۸۱۱۴ – ۶ – کلیمی_یهودی_جهود
۱۹۸۲۱۴ – ۷ – زرتشت
۱۹۸۳۱۴ – ۸ – بی دین_کافر
۱۹۸۴۱۴ – ۹ – خدا_الله_ایزد
۱۹۸۵۱۴ – ۱۰ – پیغمبر_رسول
۱۹۸۶۱۴ – ۱۱ – بعثت_مبعث_مبعوث
۱۹۸۷۱۴ – ۱۲ – حضرت
۱۹۸۸۱۴ – ۱۳ – امام
۱۹۸۹۱۴ – ۱۴ – حضرت علی ع
۱۹۹۰۱۴ – ۱۵ – قرآن
۱۹۹۱۱۴ – ۱۶ – تورات
۱۹۹۲۱۴ – ۱۷ – انجیل
۱۹۹۳۱۴ – ۱۸ – آفریدن_خلق کردن
۱۹۹۴۱۴ – ۱۹ – پرستیدن_پرستش_عبادت_بندگی کردن
۱۹۹۵۱۴ – ۲۰ – سپاس_شکر_حمد_دعا_نیایش
۱۹۹۶۱۴ – ۲۱ – زیارت
۱۹۹۷۱۴ – ۲۲ – مکه_حاجی
۱۹۹۸۱۴ – ۲۳ – سوگند_قسم
۱۹۹۹۱۴ – ۲۴ – ثواب_اجر
۲۰۰۰۱۴ – ۲۵ – گناه_جرم
۲۰۰۱۱۴ – ۲۶ – شهید
۲۰۰۲۱۴ – ۲۷ – بهشت
۲۰۰۳۱۴ – ۲۸ – جهنم
۲۰۰۴۱۴ – ۲۹ – ختم_مراسم ترحیم
۲۰۰۵۱۴ – ۳۰ – ماه محرم_سینه زنی
۲۰۰۶۱۴ – ۳۱ – حرام
۲۰۰۷۱۴ – ۳۲ – روزه
۲۰۰۸۱۴ – ۳۳ – افطار_افطار کردن
۲۰۰۹۱۴ – ۳۴ – سید
۲۰۱۰۱۴ – ۳۵ – چادر
۲۰۱۱۱۴ – ۳۶ – خوشبختی_سعادت
۲۰۱۲۱۴ – ۳۷ – عید غدیر
۲۰۱۳۱۴ – ۳۸ – عید فطر
۲۰۱۴۱۴ – ۳۹ – فطریه
۲۰۱۵۱۴ – ۴۰ – روحانی_آخوند
۲۰۱۶۱۴ – ۴۱ – بخشنده
۲۰۱۷۱۴ – ۴۲ – وضو_وضو گرفتن
۲۰۱۸۱۴ – ۴۳ – مهر نماز
۲۰۱۹۱۴ – ۴۴ – تسبیح
۲۰۲۰۱۴ – ۴۵ – تشییع
۲۰۲۱۱۴ – ۴۶ – نجس
۲۰۲۲۱۴ – ۴۷ – وجدان
۲۰۲۳۱۴ – ۴۸ – ایمان_اعتقاد
۲۰۲۴۱۴ – ۴۹ – توحید
۲۰۲۵۱۴ – ۵۰ – معجزه
۲۰۲۶۱۴ – ۵۱ – اذان
۲۰۲۷۱۴ – ۵۲ – قبله
۲۰۲۸۱۴ – ۵۳ – نماز جماعت
۲۰۲۹۱۴ – ۵۴ – رکعت
۲۰۳۰۱۴ – ۵۵ – قنوت
۲۰۳۱۱۴ – ۵۶ – سجده
۲۰۳۲۱۴ – ۵۷ – خمس
۲۰۳۳۱۴ – ۵۸ – طواف
۲۰۳۴۱۴ – ۵۹ – گنبد
۲۰۳۵۱۴ – ۶۰ – تعلیمات دینی
۲۰۳۶۱۴ – ۶۱ – مقلد
۲۰۳۷۱۴ – ۶۲ – جهاد
۲۰۳۸۱۴ – ۶۳ – نعمت_برکت
۲۰۳۹۱۴ – ۶۴ – حلال
۲۰۴۰۱۴ – ۶۵ – فرشته – ملک
۲۰۴۱۱۴ – ۶۶ – کشیش
۲۰۴۲۱۴ – ۶۷ – خطبه
۲۰۴۳۱۴ – ۶۸ – وصیت نامه
۲۰۴۴۱۴ – ۶۹ – حجاب_پوشش
۲۰۴۵۱۴ – ۷۰ – بی حجاب
۲۰۴۶۱۴ – ۷۱ – کفن
۲۰۴۷۱۴ – ۷۲ – بلوغ
۲۰۴۸۱۴ – ۷۳ – واجب
۲۰۴۹۱۴ – ۷۴ – محراب
۲۰۵۰۱۴ – ۷۵ – جانماز
۲۰۵۱۱۴ – ۷۶ – تیمم_تیمم کردن
۲۰۵۲۱۴ – ۷۷ – قضا
۲۰۵۳۱۴ – ۷۸ – استخاره_استخاره کردن
۲۰۵۴۱۴ – ۷۹ – خدا بیامرزد_خدا رحمت کند
۲۰۵۵۱۴ – ۸۰ – فاتحه خوانی_فاتحه خواندن
۲۰۵۶۱۴ – ۸۱ – عزا داری_عزا داری کردن_سوگواری_سوگواری کردن
۲۰۵۷۱۴ – ۸۲ – شفا_شفا یافتن
۲۰۵۸۱۴ – ۸۳ – تابوت
۲۰۵۹۱۴ – ۸۴ – ظهور_ظهور کردن
۲۰۶۰۱۴ – ۸۵ – سوره
۲۰۶۱۱۴ – ۸۶ – آیه قرآن

فصل پانزدهم

۲۰۶۲۱۵ – ۰ – رنگ
۲۰۶۳۱۵ – ۱ – آبرنگ
۲۰۶۴۱۵ – ۲ – رنگارنگ
۲۰۶۵۱۵ – ۳ – سپید_سفید
۲۰۶۶۱۵ – ۴ – سیاه_مشکی
۲۰۶۷۱۵ – ۵ – آبی
۲۰۶۸۱۵ – ۶ – بنفش
۲۰۶۹۱۵ – ۷ – خاکستری
۲۰۷۰۱۵ – ۸ – زرد
۲۰۷۱۱۵ – ۹ – سبز
۲۰۷۲۱۵ – ۱۰ – سرمه ای
۲۰۷۳۱۵ – ۱۱ – صورتی
۲۰۷۴۱۵ – ۱۲ – طوسی
۲۰۷۵۱۵ – ۱۳ – قرمز_سرخ
۲۰۷۶۱۵ – ۱۴ – قهوه ای
۲۰۷۷۱۵ – ۱۵ – رنگ کرم
۲۰۷۸۱۵ – ۱۶ – نارنجی

فصل شانزدهم

۲۰۷۹۱۶ – ۱ – جامعه_اجتماع
۲۰۸۰۱۶ – ۲ – ساکن_مقیم_اقامت_سکونت
۲۰۸۱۱۶ – ۳ – فرهنگ
۲۰۸۲۱۶ – ۴ – گزارش
۲۰۸۳۱۶ – ۵ – روزنامه
۲۰۸۴۱۶ – ۶ – رفاه
۲۰۸۵۱۶ – ۷ – توسعه دادن_توسعه_گسترش
۲۰۸۶۱۶ – ۸ – ترافیک
۲۰۸۷۱۶ – ۹ – افتتاح کردن_افتتاح
۲۰۸۸۱۶ – ۱۰ – بزرگداشت_تجلیل_گرامی داشت
۲۰۸۹۱۶ – ۱۱ – قانون
۲۰۹۰۱۶ – ۱۲ – مقررات
۲۰۹۱۱۶ – ۱۳ – حکم
۲۰۹۲۱۶ – ۱۴ – پرونده
۲۰۹۳۱۶ – ۱۵ – رسمی
۲۰۹۴۱۶ – ۱۶ – جنایت_جنایت کردن
۲۰۹۵۱۶ – ۱۷ – مجازات_مجازات کردن_کیفر
۲۰۹۶۱۶ – ۱۸ – شاهد
۲۰۹۷۱۶ – ۱۹ – تصویب_تأیید
۲۰۹۸۱۶ – ۲۰ – حق
۲۰۹۹۱۶ – ۲۱ – رأی_رأی دادن
۲۱۰۰۱۶ – ۲۲ – انتخابات
۲۱۰۱۱۶ – ۲۳ – بیمه
۲۱۰۲۱۶ – ۲۴ – آرم
۲۱۰۳۱۶ – ۲۵ – امضاء_امضاء کردن
۲۱۰۴۱۶ – ۲۶ – مهر – مهر زدن
۲۱۰۵۱۶ – ۲۷ – رشوه
۲۱۰۶۱۶ – ۲۸ – مردم_ملت_خلق
۲۱۰۷۱۶ – ۲۹ – تبلیغ کردن_تبلیغ_تبلیغات
۲۱۰۸۱۶ – ۳۰ – بایگانی_بایگانی کردن
۲۱۰۹۱۶ – ۳۱ – تأسیس_تشکیل_سازمان_تشکیلات
۲۱۱۰۱۶ – ۳۲ – استخدام_استخدام کردن
۲۱۱۱۱۶ – ۳۳ – استعفا
۲۱۱۲۱۶ – ۳۴ – تاریخ – تمدن
۲۱۱۳۱۶ – ۳۵ – قرارداد _ قولنامه
۲۱۱۴۱۶ – ۳۶ – بخشنامه
۲۱۱۵۱۶ – ۳۷ – پیمان_قولنامه_پیمان نامه_قرارداد
۲۱۱۶۱۶ – ۳۸ – عیادت_عیادت کردن
۲۱۱۷۱۶ – ۳۹ – برنامه ریزی
۲۱۱۸۱۶ – ۴۰ – جواز_مجوز
۲۱۱۹۱۶ – ۴۱ – اساسنامه
۲۱۲۰۱۶ – ۴۲ – فقر فرهنگی
۲۱۲۱۱۶ – ۴۳ – محاکمه_محاکمه کردن
۲۱۲۲۱۶ – ۴۴ – بیت المال
۲۱۲۳۱۶ – ۴۵ – عقد_عقد کردن
۲۱۲۴۱۶ – ۴۶ – تأمین_تأمین کردن
۲۱۲۵۱۶ – ۴۷ – قضاوت_قضاوت کردن
۲۱۲۶۱۶ – ۴۸ – استعلاجی
۲۱۲۷۱۶ – ۴۹ – احتکار
۲۱۲۸۱۶ – ۵۰ – ابلاغ
۲۱۲۹۱۶ – ۵۱ – کنفرانس_سمینار_شورا
۲۱۳۰۱۶ – ۵۲ – کنگره
۲۱۳۱۱۶ – ۵۳ – آیین نامه
۲۱۳۲۱۶ – ۵۴ – آگهی
۲۱۳۳۱۶ – ۵۵ – اعلامیه
۲۱۳۴۱۶ – ۵۶ – سرقفلی
۲۱۳۵۱۶ – ۵۷ – طرح – پروژه
۲۱۳۶۱۶ – ۵۸ – محکوم
۲۱۳۷۱۶ – ۵۹ – کارگزینی
۲۱۳۸۱۶ – ۶۰ – جیره بندی
۲۱۳۹۱۶ – ۶۱ – کمیته
۲۱۴۰۱۶ – ۶۲ – کمیسیون
۲۱۴۱۱۶ – ۶۳ – المثنی
۲۱۴۲۱۶ – ۶۴ – ماده قانون
۲۱۴۳۱۶ – ۶۵ – لایحه
۲۱۴۴۱۶ – ۶۶ – مد – فشن

فصل هفدهم

۲۱۴۵۱۷ – ۰ – ارتشی_ارتش_نظامی
۲۱۴۶۱۷ – ۱ – افسر_افسر
۲۱۴۷۱۷ – ۲ – پاسدار
۲۱۴۸۱۷ – ۳ – سرباز_سربازی_نظام وظیفه
۲۱۴۹۱۷ – ۴ – بسیجی
۲۱۵۰۱۷ – ۵ – اسیر شدن_اسارت
۲۱۵۱۱۷ – ۶ – آزاد_آزاد کردن_آزادی
۲۱۵۲۱۷ – ۷ – تسلیم شدن
۲۱۵۳۱۷ – ۸ – بازداشت_توقیف
۲۱۵۴۱۷ – ۹ – بازرسی_کنترل_بازرسی کردن
۲۱۵۵۱۷ – ۱۰ – اشغال کردن_تصرف کردن_تصرف
۲۱۵۶۱۷ – ۱۱ – تصرف کردن
۲۱۵۷۱۷ – ۱۲ – تجاوز کردن
۲۱۵۸۱۷ – ۱۳ – غارت_غارت کردن_چپاول_چپاول کردن
۲۱۵۹۱۷ – ۱۴ – غنیمت گرفتن
۲۱۶۰۱۷ – ۱۵ – محاصره کردن
۲۱۶۱۱۷ – ۱۶ – رژه
۲۱۶۲۱۷ – ۱۷ – جبهه
۲۱۶۳۱۷ – ۱۸ – جنگ_پیکار_نبرد_رزم
۲۱۶۴۱۷ – ۱۹ – حمله کردن_هجوم بردن_یورش_حمله
۲۱۶۵۱۷ – ۲۰ – دشمن_خصم
۲۱۶۶۱۷ – ۲۱ – دفاع_دفاع کردن
۲۱۶۷۱۷ – ۲۲ – دار زدن_دار
۲۱۶۸۱۷ – ۲۳ – ترور_ترور کردن
۲۱۶۹۱۷ – ۲۴ – دستگیر کردن
۲۱۷۰۱۷ – ۲۵ – عقب نشینی_عقب نشینی کردن
۲۱۷۱۱۷ – ۲۶ – سرکوب_سرکوب کردن
۲۱۷۲۱۷ – ۲۷ – سقوط_سرنگون
۲۱۷۳۱۷ – ۲۸ – آتش بس
۲۱۷۴۱۷ – ۲۹ – متلاشی_منفجر_انفجار_ترکیدن_داغان
۲۱۷۵۱۷ – ۳۰ – بمب
۲۱۷۶۱۷ – ۳۱ – بمب افکن
۲۱۷۷۱۷ – ۳۲ – بمباران
۲۱۷۸۱۷ – ۳۳ – خمپاره
۲۱۷۹۱۷ – ۳۴ – دستبند
۲۱۸۰۱۷ – ۳۵ – دستگاه بی سیم
۲۱۸۱۱۷ – ۳۶ – رگبار
۲۱۸۲۱۷ – ۳۷ – شمشیر
۲۱۸۳۱۷ – ۳۸ – ضد هوایی
۲۱۸۴۱۷ – ۳۹ – فشنگ
۲۱۸۵۱۷ – ۴۰ – مسلسل
۲۱۸۶۱۷ – ۴۱ – مین
۲۱۸۷۱۷ – ۴۲ – نارنجک
۲۱۸۸۱۷ – ۴۳ – هفت تیر_تپانچه
۲۱۸۹۱۷ – ۴۴ – سنگر
۲۱۹۰۱۷ – ۴۵ – سیاست_سیاسی
۲۱۹۱۱۷ – ۴۶ – انقلاب_قیام_نهضت_جنبش
۲۱۹۲۱۷ – ۴۷ – جمهوری
۲۱۹۳۱۷ – ۴۸ – حکومت – رژیم_فرمانروایی
۲۱۹۴۱۷ – ۴۹ – دولت
۲۱۹۵۱۷ – ۵۰ – کابینه – هیأت دولت
۲۱۹۶۱۷ – ۵۱ – اعتصاب کردن_اعتصاب
۲۱۹۷۱۷ – ۵۲ – تظاهرات
۲۱۹۸۱۷ – ۵۳ – راه پیمایی
۲۱۹۹۱۷ – ۵۴ – آشوب_شورش_آشفته
۲۲۰۰۱۷ – ۵۵ – کودتا
۲۲۰۱۱۷ – ۵۶ – مبارزه_مبارزه کردن
۲۲۰۲۱۷ – ۵۷ – دیکتاتوری_استبداد
۲۲۰۳۱۷ – ۵۸ – جاسوسی_جاسوس
۲۲۰۴۱۷ – ۵۹ – کاندید
۲۲۰۵۱۷ – ۶۰ – محرمانه
۲۲۰۶۱۷ – ۶۱ – پرچم
۲۲۰۷۱۷ – ۶۲ – تبعید کردن_دور کردن_طرد کردن
۲۲۰۸۱۷ – ۶۳ – حراست
۲۲۰۹۱۷ – ۶۴ – امنیت_ایمن_ایمنی_امن
۲۲۱۰۱۷ – ۶۵ – تحمیل
۲۲۱۱۱۷ – ۶۶ – شکنجه
۲۲۱۲۱۷ – ۶۷ – امپریالیسم_استعمار_استکبار
۲۲۱۳۱۷ – ۶۸ – بازپرسی_بازجویی کردن
۲۲۱۴۱۷ – ۶۹ – انتصاب_منصوب
۲۲۱۵۱۷ – ۷۰ – توطئه_توطئه کردن_دسیسه
۲۲۱۶۱۷ – ۷۱ – طومار
۲۲۱۷۱۷ – ۷۲ – مانور_مانور دادن
۲۲۱۸۱۷ – ۷۳ – کمونیست
۲۲۱۹۱۷ – ۷۴ – تحریم_تحریم کردن
۲۲۲۰۱۷ – ۷۵ – تکذیب_تکذیب کردن
۲۲۲۱۱۷ – ۷۶ – انحصار
۲۲۲۲۱۷ – ۷۷ – تسلط_مسلط

فصل هجدهم

۲۲۲۴۱۸ – ۱ – مکان_محل_منطقه_محله
۲۲۲۵۱۸ – ۲ – کشور
۲۲۲۶۱۸ – ۳ – پایتخت
۲۲۲۷۱۸ – ۴ – استان_ایالت
۲۲۲۸۱۸ – ۵ – شهر
۲۲۲۹۱۸ – ۶ – ده – دهکده_روستا
۲۲۳۰۱۸ – ۷ – آپارتمان
۲۲۳۱۱۸ – ۸ – خانه_منزل_مسکن
۲۲۳۲۱۸ – ۹ – کانون ناشنوایان ایران
۲۲۳۳۱۸ – ۱۰ – کانون_انجمن
۲۲۳۴۱۸ – ۱۱ – اداره
۲۲۳۵۱۸ – ۱۲ – اردوگاه
۲۲۳۶۱۸ – ۱۳ – آتش نشانی
۲۲۳۷۱۸ – ۱۴ – پادگان_پاسگاه
۲۲۳۸۱۸ – ۱۵ – زندان_محبس_بازداشتگاه
۲۲۳۹۱۸ – ۱۶ – کلانتری
۲۲۴۰۱۸ – ۱۷ – اداره آگاهی
۲۲۴۱۱۸ – ۱۸ – ثبت احوال
۲۲۴۲۱۸ – ۱۹ – ثبت اسناد
۲۲۴۳۱۸ – ۲۰ – دادسرا
۲۲۴۴۱۸ – ۲۱ – دادگاه
۲۲۴۵۱۸ – ۲۲ – دادگستری
۲۲۴۶۱۸ – ۲۳ – قبر_گور_مزار
۲۲۴۷۱۸ – ۲۴ – مسجد
۲۲۴۸۱۸ – ۲۵ – آموزشگاه
۲۲۴۹۱۸ – ۲۶ – دانشگاه
۲۲۵۰۱۸ – ۲۷ – دبستان
۲۲۵۱۱۸ – ۲۸ – دبیرستان
۲۲۵۲۱۸ – ۲۹ – کتابخانه
۲۲۵۳۱۸ – ۳۰ – کلاس
۲۲۵۴۱۸ – ۳۱ – مدرسه
۲۲۵۵۱۸ – ۳۲ – فدراسیون
۲۲۵۶۱۸ – ۳۳ – نمایشگاه
۲۲۵۷۱۸ – ۳۴ – پارک_گردشگاه
۲۲۵۸۱۸ – ۳۵ – سینما
۲۲۵۹۱۸ – ۳۶ – آرایشگاه_سلمانی
۲۲۶۰۱۸ – ۳۷ – آزمایشگاه
۲۲۶۱۱۸ – ۳۸ – تعمیرگاه
۲۲۶۲۱۸ – ۳۹ – آسایشگاه
۲۲۶۳۱۸ – ۴۰ – بهزیستی
۲۲۶۴۱۸ – ۴۱ – داروخانه
۲۲۶۵۱۸ – ۴۲ – مطب
۲۲۶۶۱۸ – ۴۳ – بانک
۲۲۶۷۱۸ – ۴۴ – بازار
۲۲۶۸۱۸ – ۴۵ – فروشگاه
۲۲۶۹۱۸ – ۴۶ – مغازه_دکان
۲۲۷۰۱۸ – ۴۷ – مجلس
۲۲۷۱۱۸ – ۴۸ – خارج از کشور
۲۲۷۲۱۸ – ۴۹ – سفارت
۲۲۷۳۱۸ – ۵۰ – وزارت
۲۲۷۴۱۸ – ۵۱ – ایستگاه
۲۲۷۵۱۸ – ۵۲ – پارکینگ
۲۲۷۶۱۸ – ۵۳ – دبیرخانه
۲۲۷۷۱۸ – ۵۴ – دفتر – محل کار
۲۲۷۸۱۸ – ۵۵ – آبدارخانه
۲۲۷۹۱۸ – ۵۶ – رستوران
۲۲۸۰۱۸ – ۵۷ – مسافرخانه_هتل
۲۲۸۱۱۸ – ۵۸ – کارخانه
۲۲۸۲۱۸ – ۵۹ – انبار کردن_انبار
۲۲۸۳۱۸ – ۶۰ – شهرداری
۲۲۸۴۱۸ – ۶۱ – فرودگاه
۲۲۸۵۱۸ – ۶۲ – پل
۲۲۸۶۱۸ – ۶۳ – کمیته امداد
۲۲۸۷۱۸ – ۶۴ – پیاده رو
۲۲۸۸۱۸ – ۶۵ – اتوبان_بزرگراه
۲۲۸۹۱۸ – ۶۶ – باطلاق
۲۲۹۰۱۸ – ۶۷ – باجه_گیشه
۲۲۹۱۱۸ – ۶۸ – بیمارستان_درمانگاه
۲۲۹۲۱۸ – ۶۹ – وسط_مرکز_میان
۲۲۹۳۱۸ – ۷۰ – پناهگاه
۲۲۹۴۱۸ – ۷۱ – سیرک
۲۲۹۵۱۸ – ۷۲ – چاپخانه
۲۲۹۶۱۸ – ۷۳ – اداره شیلات
۲۲۹۷۱۸ – ۷۴ – پالایشگاه
۲۲۹۸۱۸ – ۷۵ – اداره دخانیات
۲۲۹۹۱۸ – ۷۶ – کشتارگاه
۲۳۰۰۱۸ – ۷۷ – ویلا
۲۳۰۱۱۸ – ۷۸ – گلخانه
۲۳۰۲۱۸ – ۷۹ – آمفی تاتر
۲۳۰۳۱۸ – ۸۰ – فضا
۲۳۰۴۱۸ – ۸۱ – انتشارات
۲۳۰۵۱۸ – ۸۲ – تعاون_تعاونی
۲۳۰۶۱۸ – ۸۳ – خبرگزاری
۲۳۰۷۱۸ – ۸۴ – شیرخوارگاه
۲۳۰۸۱۸ – ۸۵ – صحنه
۲۳۰۹۱۸ – ۸۶ – غرفه
۲۳۱۰۱۸ – ۸۷ – قصر_کاخ
۲۳۱۱۱۸ – ۸۸ – قهوه خانه_چایخانه
۲۳۱۲۱۸ – ۸۹ – کلبه
۲۳۱۳۱۸ – ۹۰ – کیوسک
۲۳۱۴۱۸ – ۹۱ – گمرک
۲۳۱۵۱۸ – ۹۲ – محل نمایش
۲۳۱۶۱۸ – ۹۳ – محضر
۲۳۱۷۱۸ – ۹۴ – محل مدرسه
۲۳۱۸۱۸ – ۹۵ – کره زمین
۲۳۱۹۱۸ – ۹۶ – مرز – سرحد
۲۳۲۰۱۸ – ۹۷ – خیریه
۲۳۲۱۱۸ – ۹۸ – اسکله
۲۳۲۲۱۸ – ۹۹ – محل جلسه
۲۳۲۳۱۸ – ۱۰۰ – بندر
۲۳۲۴۱۸ – ۱۰۱ – جزیره
۲۳۲۵۱۸ – ۱۰۲ – صحن
۲۳۲۶۱۸ – ۱۰۳ – آرامگاه_مقبره
۲۳۲۷۱۸ – ۱۰۴ – کلیسا – دیر
۲۳۲۸۱۸ – ۱۰۵ – هنرستان
۲۳۲۹۱۸ – ۱۰۶ – استخر
۲۳۳۰۱۸ – ۱۰۷ – باشگاه ورزشی
۲۳۳۱۱۸ – ۱۰۸ – تئاتر
۲۳۳۲۱۸ – ۱۰۹ – موزه
۲۳۳۳۱۸ – ۱۱۰ – پمپ بنزین
۲۳۳۴۱۸ – ۱۱۱ – شعبه_ناحیه_واحد_شبکه
۲۳۳۵۱۸ – ۱۱۲ – بقالی_خوار و بار فروشی
۲۳۳۶۱۸ – ۱۱۳ – آژانس خودرو
۲۳۳۷۱۸ – ۱۱۴ – باغ وحش
۲۳۳۸۱۸ – ۱۱۵ – اداره مخابرات_تلفن خانه
۲۳۳۹۱۸ – ۱۱۶ – کارگاه
۲۳۴۰۱۸ – ۱۱۷ – پستخانه

فصل نوزدهم

۲۳۴۲۱۹ – ۱ – زمین
۲۳۴۳۱۹ – ۲ – آتش فشان
۲۳۴۴۱۹ – ۳ – بیابان
۲۳۴۵۱۹ – ۴ – تپه
۲۳۴۶۱۹ – ۵ – جوی آب
۲۳۴۷۱۹ – ۶ – چاه
۲۳۴۸۱۹ – ۷ – دامنه
۲۳۴۹۱۹ – ۸ – دره
۲۳۵۰۱۹ – ۹ – دشت_صحرا
۲۳۵۱۱۹ – ۱۰ – غار
۲۳۵۲۱۹ – ۱۱ – کوهستان
۲۳۵۳۱۹ – ۱۲ – کوه
۲۳۵۴۱۹ – ۱۳ – باغ
۲۳۵۵۱۹ – ۱۴ – جنگل
۲۳۵۶۱۹ – ۱۵ – درخت
۲۳۵۷۱۹ – ۱۶ – مزرعه – کشتزار
۲۳۵۸۱۹ – ۱۷ – آفتابان _ آفتابگردان
۲۳۵۹۱۹ – ۱۸ – دانه_تخم_بذر
۲۳۶۰۱۹ – ۱۹ – ریشه
۲۳۶۱۱۹ – ۲۰ – ساقه
۲۳۶۲۱۹ – ۲۱ – شاخه
۲۳۶۳۱۹ – ۲۲ – برگ درخت
۲۳۶۴۱۹ – ۲۳ – تیغ_خار
۲۳۶۵۱۹ – ۲۴ – علف
۲۳۶۶۱۹ – ۲۵ – گل
۲۳۶۷۱۹ – ۲۶ – گیاه
۲۳۶۸۱۹ – ۲۷ – رشد کردن_روئیدن
۲۳۶۹۱۹ – ۲۸ – چوب
۲۳۷۰۱۹ – ۲۹ – خاک
۲۳۷۱۱۹ – ۳۰ – سنگ
۲۳۷۲۱۹ – ۳۱ – ریگ_شن
۲۳۷۳۱۹ – ۳۲ – ذغال
۲۳۷۴۱۹ – ۳۳ – اسفند_اسپند
۲۳۷۵۱۹ – ۳۴ – پنبه
۲۳۷۶۱۹ – ۳۵ – آلودگی محیط زیست
۲۳۷۷۱۹ – ۳۶ – آلودگی هوا
۲۳۷۸۱۹ – ۳۷ – زلزله_زمین لرزه
۲۳۷۹۱۹ – ۳۸ – سد
۲۳۸۰۱۹ – ۳۹ – دریا
۲۳۸۱۱۹ – ۴۰ – موج
۲۳۸۲۱۹ – ۴۱ – دریاچه
۲۳۸۳۱۹ – ۴۲ – چشمه
۲۳۸۴۱۹ – ۴۳ – رودخانه_رود
۲۳۸۵۱۹ – ۴۴ – آبشار
۲۳۸۶۱۹ – ۴۵ – سیل
۲۳۸۷۱۹ – ۴۶ – رطوبت_نم_مرطوب_نمدار
۲۳۸۸۱۹ – ۴۷ – قطره
۲۳۸۹۱۹ – ۴۸ – هوا
۲۳۹۰۱۹ – ۴۹ – آب و هوا
۲۳۹۱۱۹ – ۵۰ – کره – سیاره
۲۳۹۲۱۹ – ۵۱ – افق
۲۳۹۳۱۹ – ۵۲ – آسمان
۲۳۹۴۱۹ – ۵۳ – ابر
۲۳۹۵۱۹ – ۵۴ – باد_طوفان
۲۳۹۶۱۹ – ۵۵ – باران
۲۳۹۷۱۹ – ۵۶ – باریدن
۲۳۹۸۱۹ – ۵۷ – بخار_بخار کردن
۲۳۹۹۱۹ – ۵۸ – برف
۲۴۰۰۱۹ – ۵۹ – رعد و برق_صاعقه
۲۴۰۱۱۹ – ۶۰ – رنگین کمان_قوس و قزح
۲۴۰۲۱۹ – ۶۱ – گردباد
۲۴۰۳۱۹ – ۶۲ – نسیم – خنک
۲۴۰۴۱۹ – ۶۳ – تابیدن
۲۴۰۵۱۹ – ۶۴ – کسوف_خورشید گرفتگی
۲۴۰۶۱۹ – ۶۵ – خسوف_ماه گرفتگی
۲۴۰۷۱۹ – ۶۶ – خورشید_آفتاب
۲۴۰۸۱۹ – ۶۷ – ماه
۲۴۰۹۱۹ – ۶۸ – سرما
۲۴۱۰۱۹ – ۶۹ – حرارت_گرما
۲۴۱۱۱۹ – ۷۰ – گرد و غبار
۲۴۱۲۱۹ – ۷۱ – معدن
۲۴۱۳۱۹ – ۷۲ – فلز
۲۴۱۴۱۹ – ۷۳ – الماس
۲۴۱۵۱۹ – ۷۴ – جواهر
۲۴۱۶۱۹ – ۷۵ – طلا_زر
۲۴۱۷۱۹ – ۷۶ – نقره
۲۴۱۸۱۹ – ۷۷ – مروارید
۲۴۱۹۱۹ – ۷۸ – فیروزه
۲۴۲۰۱۹ – ۷۹ – مس
۲۴۲۱۱۹ – ۸۰ – آلومینیوم
۲۴۲۲۱۹ – ۸۱ – آهن
۲۴۲۳۱۹ – ۸۲ – آهن ربا
۲۴۲۴۱۹ – ۸۳ – برنز
۲۴۲۵۱۹ – ۸۴ – چدن
۲۴۲۶۱۹ – ۸۵ – فولاد
۲۴۲۷۱۹ – ۸۶ – سرب
۲۴۲۸۱۹ – ۸۷ – نفت
۲۴۲۹۱۹ – ۸۸ – بنزین
۲۴۳۰۱۹ – ۸۹ – گاز
۲۴۳۱۱۹ – ۹۰ – گازوئیل
۲۴۳۲۱۹ – ۹۱ – پلاستیک
۲۴۳۳۱۹ – ۹۲ – بوته_بته
۲۴۳۴۱۹ – ۹۳ – شکفتن_شکفته شدن
۲۴۳۵۱۹ – ۹۴ – چمن_سبزه
۲۴۳۶۱۹ – ۹۵ – طبیعت_طبیعی
۲۴۳۷۱۹ – ۹۶ – اقیانوس
۲۴۳۸۱۹ – ۹۷ – حاصلخیز
۲۴۳۹۱۹ – ۹۸ – ستاره_اختر
۲۴۴۰۱۹ – ۹۹ – قلمه زدن
۲۴۴۱۱۹ – ۱۰۰ – ریختن برگ
۲۴۴۲۱۹ – ۱۰۱ – گرداب
۲۴۴۳۱۹ – ۱۰۲ – جریان
۲۴۴۴۱۹ – ۱۰۳ – اتمسفر_جو
۲۴۴۵۱۹ – ۱۰۴ – استوا
۲۴۴۶۱۹ – ۱۰۵ – درختان
۲۴۴۷۱۹ – ۱۰۶ – قله
۲۴۴۸۱۹ – ۱۰۷ – کویر
۲۴۴۹۱۹ – ۱۰۸ – جوانه
۲۴۵۰۱۹ – ۱۰۹ – غنچه
۲۴۵۱۱۹ – ۱۱۰ – شکوفه
۲۴۵۲۱۹ – ۱۱۱ – لجن
۲۴۵۳۱۹ – ۱۱۲ – خلیج
۲۴۵۴۱۹ – ۱۱۳ – ساحل
۲۴۵۵۱۹ – ۱۱۴ – اکسیژن
۲۴۵۶۱۹ – ۱۱۵ – منظره
۲۴۵۷۱۹ – ۱۱۶ – تگرگ
۲۴۵۸۱۹ – ۱۱۷ – مه
۲۴۵۹۱۹ – ۱۱۸ – هلال
۲۴۶۰۱۹ – ۱۱۹ – عتیقه

فصل بیستم

۲۴۶۱۲۰ – ۰ – جغرافی
۲۴۶۲۲۰ – ۱ – قاره
۲۴۶۳۲۰ – ۲ – دنیا_جهان_عالم_گیتی
۲۴۶۴۲۰ – ۳ – آسیا
۲۴۶۵۲۰ – ۴ – ایران
۲۴۶۶۲۰ – ۵ – تهران
۲۴۶۷۲۰ – ۶ – اردبیل_سرعین
۲۴۶۸۲۰ – ۷ – ارومیه
۲۴۶۹۲۰ – ۸ – اصفهان
۲۴۷۰۲۰ – ۹ – اهواز
۲۴۷۱۲۰ – ۱۰ – آبادان
۲۴۷۲۲۰ – ۱۱ – آمل
۲۴۷۳۲۰ – ۱۲ – آبعلی
۲۴۷۴۲۰ – ۱۳ – بندر ترکمن
۲۴۷۵۲۰ – ۱۴ – بندر عباس
۲۴۷۶۲۰ – ۱۵ – بوشهر
۲۴۷۷۲۰ – ۱۶ – تبریز
۲۴۷۸۲۰ – ۱۷ – خرم آباد
۲۴۷۹۲۰ – ۱۸ – دزفول
۲۴۸۰۲۰ – ۱۹ – دماوند
۲۴۸۱۲۰ – ۲۰ – رشت
۲۴۸۲۲۰ – ۲۱ – رودبار
۲۴۸۳۲۰ – ۲۲ – زابل
۲۴۸۴۲۰ – ۲۳ – زنجان
۲۴۸۵۲۰ – ۲۴ – ساوه
۲۴۸۶۲۰ – ۲۵ – سبزوار
۲۴۸۷۲۰ – ۲۶ – سنندج
۲۴۸۸۲۰ – ۲۷ – شیراز
۲۴۸۹۲۰ – ۲۸ – قزوین
۲۴۹۰۲۰ – ۲۹ – قم
۲۴۹۱۲۰ – ۳۰ – قوچان
۲۴۹۲۲۰ – ۳۱ – کرج
۲۴۹۳۲۰ – ۳۲ – کرمانشاه
۲۴۹۴۲۰ – ۳۳ – لاهیجان
۲۴۹۵۲۰ – ۳۴ – ماسوله
۲۴۹۶۲۰ – ۳۵ – مراغه
۲۴۹۷۲۰ – ۳۶ – مریوان
۲۴۹۸۲۰ – ۳۷ – ملایر
۲۴۹۹۲۰ – ۳۸ – مشهد
۲۵۰۰۲۰ – ۳۹ – نیشابور
۲۵۰۱۲۰ – ۴۰ – ورامین
۲۵۰۲۲۰ – ۴۱ – یزد
۲۵۰۳۲۰ – ۴۲ – افغانستان
۲۵۰۴۲۰ – ۴۳ – پاکستان
۲۵۰۵۲۰ – ۴۴ – ترکیه
۲۵۰۶۲۰ – ۴۵ – روسیه
۲۵۰۷۲۰ – ۴۶ – سوریه
۲۵۰۸۲۰ – ۴۷ – عراق
۲۵۰۹۲۰ – ۴۸ – عربستان
۲۵۱۰۲۰ – ۴۹ – هند_هندوستان
۲۵۱۱۲۰ – ۵۰ – چین
۲۵۱۲۲۰ – ۵۱ – ژاپن
۲۵۱۳۲۰ – ۵۲ – اسرائیل
۲۵۱۴۲۰ – ۵۳ – اروپا
۲۵۱۵۲۰ – ۵۴ – آلمان
۲۵۱۶۲۰ – ۵۵ – ایتالیا
۲۵۱۷۲۰ – ۵۶ – انگلستان
۲۵۱۸۲۰ – ۵۷ – فرانسه
۲۵۱۹۲۰ – ۵۸ – آمریکا
۲۵۲۰۲۰ – ۵۹ – کانادا
۲۵۲۱۲۰ – ۶۰ – آفریقا
۲۵۲۲۲۰ – ۶۱ – استرالیا
۲۵۲۳۲۰ – ۶۲ – کویت
۲۵۲۴۲۰ – ۶۳ – قطب
۲۵۲۵۲۰ – ۶۴ – لبنان
۲۵۲۶۲۰ – ۶۵ – فیلیپین
۲۵۲۷۲۰ – ۶۶ – کره جنوبی
۲۵۲۸۲۰ – ۶۷ – فنلاند
۲۵۲۹۲۰ – ۶۸ – نروژ
۲۵۳۰۲۰ – ۶۹ – هلند
۲۵۳۱۲۰ – ۷۰ – بلغارستان
۲۵۳۲۲۰ – ۷۱ – مجارستان
۲۵۳۳۲۰ – ۷۲ – کشور چک
۲۵۳۴۲۰ – ۷۳ – لهستان
۲۵۳۵۲۰ – ۷۴ – رومانی
۲۵۳۶۲۰ – ۷۵ – زامبیا
۲۵۳۷۲۰ – ۷۶ – پرو
۲۵۳۸۲۰ – ۷۷ – ونزوئلا
۲۵۳۹۲۰ – ۷۸ – اسپانیا
۲۵۴۰۲۰ – ۷۹ – بولیوی
۲۵۴۱۲۰ – ۸۰ – یونان
۲۵۴۲۲۰ – ۸۱ – اردن
۲۵۴۳۲۰ – ۸۲ – اسکاتلند
۲۵۴۴۲۰ – ۸۳ – اکراین
۲۵۴۵۲۰ – ۸۴ – امارات
۲۵۴۶۲۰ – ۸۵ – اندونزی
۲۵۴۷۲۰ – ۸۶ – ایرلند
۲۵۴۸۲۰ – ۸۷ – ایسلند
۲۵۴۹۲۰ – ۸۸ – بنگلادش
۲۵۵۰۲۰ – ۸۹ – کشور پرتغال
۲۵۵۱۲۰ – ۹۰ – تایوان
۲۵۵۲۲۰ – ۹۱ – لیبی
۲۵۵۳۲۰ – ۹۲ – سنگاپور
۲۵۵۴۲۰ – ۹۳ – شیلی
۲۵۵۵۲۰ – ۹۴ – غنا
۲۵۵۶۲۰ – ۹۵ – کلمبیا
۲۵۵۷۲۰ – ۹۶ – اروگوئه
۲۵۵۸۲۰ – ۹۷ – مالزی
۲۵۵۹۲۰ – ۹۸ – مکزیک
۲۵۶۰۲۰ – ۹۹ – نپال
۲۵۶۱۲۰ – ۱۰۰ – هنگ کنگ
۲۵۶۲۲۰ – ۱۰۱ – یوگسلاوی
۲۵۶۳۲۰ – ۱۰۲ – سوئیس
۲۵۶۴۲۰ – ۱۰۳ – برزیل
۲۵۶۵۲۰ – ۱۰۴ – مصر
۲۵۶۶۲۰ – ۱۰۵ – نیوزلند
۲۵۶۷۲۰ – ۱۰۶ – اتریش
۲۵۶۸۲۰ – ۱۰۷ – بلژیک
۲۵۶۹۲۰ – ۱۰۸ – دانمارک
۲۵۷۰۲۰ – ۱۰۹ – سوئد
۲۵۷۱۲۰ – ۱۱۰ – اتیوپی_حبشه
۲۵۷۲۲۰ – ۱۱۱ – آرژانتین

فصل بیست و یکم

۲۵۷۴۲۱ – ۱ – آدرس_نشانی
۲۵۷۵۲۱ – ۲ – راه آهن
۲۵۷۶۲۱ – ۳ – تقاطع
۲۵۷۷۲۱ – ۴ – چهارراه
۲۵۷۸۲۱ – ۵ – میدان_فلکه
۲۵۷۹۲۱ – ۶ – فرعی
۲۵۸۰۲۱ – ۷ – دو طرفه
۲۵۸۱۲۱ – ۸ – خیابان
۲۵۸۲۲۱ – ۹ – مسیر_راه
۲۵۸۳۲۱ – ۱۰ – جاده باریک
۲۵۸۴۲۱ – ۱۱ – پیچ جاده
۲۵۸۵۲۱ – ۱۲ – پل
۲۵۸۶۲۱ – ۱۳ – تونل
۲۵۸۷۲۱ – ۱۴ – بن بست
۲۵۸۸۲۱ – ۱۵ – دست انداز
۲۵۸۹۲۱ – ۱۶ – کوچه
۲۵۹۰۲۱ – ۱۷ – خط کشی خیابان
۲۵۹۱۲۱ – ۱۸ – چراغ راهنمایی
۲۵۹۲۲۱ – ۱۹ – آسفالت
۲۵۹۳۲۱ – ۲۰ – جدول خیابان
۲۵۹۴۲۱ – ۲۱ – راه بندان
۲۵۹۵۲۱ – ۲۲ – سرازیر_سراشیب
۲۵۹۶۲۱ – ۲۳ – سربالا
۲۵۹۷۲۱ – ۲۴ – فاصله
۲۵۹۸۲۱ – ۲۵ – پیش – نزد_کنار – پهلو
۲۵۹۹۲۱ – ۲۶ – پهلو_کنار_جنب_بغل_طرف_جهت
۲۶۰۰۲۱ – ۲۷ – مایل – کج
۲۶۰۱۲۱ – ۲۸ – خط منحنی
۲۶۰۲۲۱ – ۲۹ – رو_روی
۲۶۰۳۲۱ – ۳۰ – زیر_تحت
۲۶۰۴۲۱ – ۳۱ – روبرو_مقابل
۲۶۰۵۲۱ – ۳۲ – وسط_مرکز_میان
۲۶۰۶۲۱ – ۳۳ – مقصد
۲۶۰۷۲۱ – ۳۴ – ورود
۲۶۰۸۲۱ – ۳۵ – بیرون_خارج
۲۶۰۹۲۱ – ۳۶ – داخل_درون
۲۶۱۰۲۱ – ۳۷ – پلاک
۲۶۱۱۲۱ – ۳۸ – نقشه
۲۶۱۲۲۱ – ۳۹ – حمل و نقل
۲۶۱۳۲۱ – ۴۰ – مستقیم
۲۶۱۴۲۱ – ۴۱ – شمال
۲۶۱۵۲۱ – ۴۲ – جنوب
۲۶۱۶۲۱ – ۴۳ – غرب_باختر_مغرب
۲۶۱۷۲۱ – ۴۴ – شرق_خاور_مشرق
۲۶۱۸۲۱ – ۴۵ – بالا
۲۶۱۹۲۱ – ۴۶ – پائین
۲۶۲۰۲۱ – ۴۷ – راست – دست راست
۲۶۲۱۲۱ – ۴۸ – چپ – دست چپ
۲۶۲۲۲۱ – ۴۹ – جلو_پیش
۲۶۲۳۲۱ – ۵۰ – عقب_پشت
۲۶۲۴۲۱ – ۵۱ – اطراف_پیرامون_محیط – دور
۲۶۲۵۲۱ – ۵۲ – دور
۲۶۲۶۲۱ – ۵۳ – نزدیک
۲۶۲۷۲۱ – ۵۴ – دوچرخه
۲۶۲۸۲۱ – ۵۵ – ترمز دوچرخه
۲۶۲۹۲۱ – ۵۶ – موتورسیکلت
۲۶۳۰۲۱ – ۵۷ – اتومبیل_ماشین_خودرو
۲۶۳۱۲۱ – ۵۸ – تاکسی
۲۶۳۲۲۱ – ۵۹ – آمبولانس
۲۶۳۳۲۱ – ۶۰ – اتوبوس
۲۶۳۴۲۱ – ۶۱ – قطار
۲۶۳۵۲۱ – ۶۲ – واگن قطار
۲۶۳۶۲۱ – ۶۳ – مترو
۲۶۳۷۲۱ – ۶۴ – کامیون
۲۶۳۸۲۱ – ۶۵ – باربری
۲۶۳۹۲۱ – ۶۶ – گاری
۲۶۴۰۲۱ – ۶۷ – درشکه_کالسکه
۲۶۴۱۲۱ – ۶۸ – تریلی
۲۶۴۲۲۱ – ۶۹ – جرثقیل
۲۶۴۳۲۱ – ۷۰ – بولدوزر
۲۶۴۴۲۱ – ۷۱ – تراکتور
۲۶۴۵۲۱ – ۷۲ – تانک
۲۶۴۶۲۱ – ۷۳ – قایق
۲۶۴۷۲۱ – ۷۴ – ناو_کشتی جنگی
۲۶۴۸۲۱ – ۷۵ – لنگر_لنگر انداختن
۲۶۴۹۲۱ – ۷۶ – زیردریایی
۲۶۵۰۲۱ – ۷۷ – هواپیما
۲۶۵۱۲۱ – ۷۸ – جت_موشک
۲۶۵۲۲۱ – ۷۹ – هلی کوپتر_چرخ بال_بال
۲۶۵۳۲۱ – ۸۰ – پرواز_پرواز کردن
۲۶۵۴۲۱ – ۸۱ – بالون
۲۶۵۵۲۱ – ۸۲ – سوئیچ
۲۶۵۶۲۱ – ۸۳ – رل – فرمان ماشین
۲۶۵۷۲۱ – ۸۴ – ترمز دستی
۲۶۵۸۲۱ – ۸۵ – برف پاک کن
۲۶۵۹۲۱ – ۸۶ – پدال گاز
۲۶۶۰۲۱ – ۸۷ – کلاچ
۲۶۶۱۲۱ – ۸۸ – ترمز ماشین
۲۶۶۲۲۱ – ۸۹ – چراغ ماشین
۲۶۶۳۲۱ – ۹۰ – چراغ راهنمای ماشین
۲۶۶۴۲۱ – ۹۱ – لاستیک
۲۶۶۵۲۱ – ۹۲ – قالپاق
۲۶۶۶۲۱ – ۹۳ – جک ماشین
۲۶۶۷۲۱ – ۹۴ – باربند
۲۶۶۸۲۱ – ۹۵ – سپر ماشین
۲۶۶۹۲۱ – ۹۶ – کاپوت ماشین

فصل بیست و دوم

۲۶۷۰۲۲ – ۰ – دانش_علم
۲۶۷۱۲۲ – ۱ – علوم
۲۶۷۲۲۲ – ۲ – دانا_باهوش
۲۶۷۳۲۲ – ۳ – دانشمند
۲۶۷۴۲۲ – ۴ – فکر کردن_اندیشیدن_فکر_اندیشه
۲۶۷۵۲۲ – ۵ – یاد دادن_آموزش
۲۶۷۶۲۲ – ۶ – باسواد_سواد
۲۶۷۷۲۲ – ۷ – بیسواد
۲۶۷۸۲۲ – ۸ – درس_تحصیل دانش
۲۶۷۹۲۲ – ۹ – بلد بودن_دانستن
۲۶۸۰۲۲ – ۱۰ – تمرین کردن درس_تمرین درس
۲۶۸۱۲۲ – ۱۱ – رد شدن_رفوزگی_مردودی
۲۶۸۲۲۲ – ۱۲ – رشته تحصیلی
۲۶۸۳۲۲ – ۱۳ – معدل
۲۶۸۴۲۲ – ۱۴ – یاد گرفتن_آموختن_فرا گرفتن
۲۶۸۵۲۲ – ۱۵ – اطلاع_آگاه
۲۶۸۶۲۲ – ۱۶ – معلومات
۲۶۸۷۲۲ – ۱۷ – سنجیدن_آزمودن_آزمایش_امتحان
۲۶۸۸۲۲ – ۱۸ – برنامه
۲۶۸۹۲۲ – ۱۹ – بررسی_بررسی کردن_پژوهش_تحقیق
۲۶۹۰۲۲ – ۲۰ – تجربه_تجربه کردن
۲۶۹۱۲۲ – ۲۱ – حدس_گمان_فرض
۲۶۹۲۲۲ – ۲۲ – شک کردن_شک_تردید
۲۶۹۳۲۲ – ۲۳ – بریل
۲۶۹۴۲۲ – ۲۴ – مطبوعات
۲۶۹۵۲۲ – ۲۵ – مدرک
۲۶۹۶۲۲ – ۲۶ – سند
۲۶۹۷۲۲ – ۲۷ – شناسنامه
۲۶۹۸۲۲ – ۲۸ – گذرنامه_پاسپورت
۲۶۹۹۲۲ – ۲۹ – گواهینامه
۲۷۰۰۲۲ – ۳۰ – دیپلم_دیپلمه
۲۷۰۱۲۲ – ۳۱ – لیسانس
۲۷۰۲۲۲ – ۳۲ – دکترا
۲۷۰۳۲۲ – ۳۳ – کارنامه
۲۷۰۴۲۲ – ۳۴ – لوازم التحریر
۲۷۰۵۲۲ – ۳۵ – کیف
۲۷۰۶۲۲ – ۳۶ – کتاب
۲۷۰۷۲۲ – ۳۷ – دفتر
۲۷۰۸۲۲ – ۳۸ – کاغذ
۲۷۰۹۲۲ – ۳۹ – صفحه
۲۷۱۰۲۲ – ۴۰ – خودکار
۲۷۱۱۲۲ – ۴۱ – مداد
۲۷۱۲۲۲ – ۴۲ – مداد تراش_تراش
۲۷۱۳۲۲ – ۴۳ – پاک کن
۲۷۱۴۲۲ – ۴۴ – پرگار
۲۷۱۵۲۲ – ۴۵ – خط کش
۲۷۱۶۲۲ – ۴۶ – گونیا
۲۷۱۷۲۲ – ۴۷ – تخته سیاه
۲۷۱۸۲۲ – ۴۸ – گچ
۲۷۱۹۲۲ – ۴۹ – تخته پاک کن
۲۷۲۰۲۲ – ۵۰ – مقوا
۲۷۲۱۲۲ – ۵۱ – برچسب
۲۷۲۲۲۲ – ۵۲ – چسب مایع
۲۷۲۳۲۲ – ۵۳ – نوار چسب
۲۷۲۴۲۲ – ۵۴ – گیره کاغذ
۲۷۲۵۲۲ – ۵۵ – منگنه
۲۷۲۶۲۲ – ۵۶ – فوق
۲۷۲۷۲۲ – ۵۷ – دانشجو
۲۷۲۸۲۲ – ۵۸ – شیمی
۲۷۲۸۲۲ – ۵۹ – کنکور دانشگاه
۲۷۲۹۲۲ – ۶۰ – جزوه
۲۷۳۰۲۲ – ۶۱ – تألیف_تألیف کردن
۲۷۳۱۲۲ – ۶۲ – جامد
۲۷۳۲۲۲ – ۶۳ – مایع
۲۷۳۳۲۲ – ۶۴ – جلد کتاب و دفتر
۲۷۳۴۲۲ – ۶۵ – خودنویس
۲۷۳۵۲۲ – ۶۶ – کاربن
۲۷۳۶۲۲ – ۶۷ – کارآموزی_حرفه آموزی
۲۷۳۷۲۲ – ۶۸ – جوهر – مرکب
۲۷۳۸۲۲ – ۶۹ – فرهنگ نامه_لغت نامه
۲۷۳۹۲۲ – ۷۰ – الکتریسیته
۲۷۴۰۲۲ – ۷۱ – جرقه
۲۷۴۱۲۲ – ۷۲ – اشعه
۲۷۴۲۲۲ – ۷۳ – تله پاتی
۲۷۴۳۲۲ – ۷۴ – فارغ التحصیل
۲۷۴۴۲۲ – ۷۵ – هنر
۲۷۴۵۲۲ – ۷۶ – مقاله
۲۷۴۶۲۲ – ۷۷ – اتم
۲۷۴۷۲۲ – ۷۸ – انرژی
۲۷۴۸۲۲ – ۷۹ – دانشمندان

فصل بیست و سوم

۲۷۴۹۲۳ – ۱ – ۰
۲۷۵۰۲۳ – ۲ – ۱
۲۷۵۱۲۳ – ۳ – ۲
۲۷۵۲۲۳ – ۴ – ۳
۲۷۵۳۲۳ – ۵ – ۴
۲۷۵۴۲۳ – ۶ – ۵
۲۷۵۵۲۳ – ۷ – ۶
۲۷۵۶۲۳ – ۸ – ۷
۲۷۵۷۲۳ – ۹ – ۸
۲۷۵۸۲۳ – ۱۰ – ۹
۲۷۵۹۲۳ – ۱۱ – ۱۰
۲۷۶۰۲۳ – ۱۲ – ۱۱
۲۷۶۱۲۳ – ۱۳ – ۱۲
۲۷۶۲۲۳ – ۱۴ – ۱۳
۲۷۶۳۲۳ – ۱۵ – ۱۴
۲۷۶۴۲۳ – ۱۶ – ۱۵
۲۷۶۵۲۳ – ۱۷ – ۱۶
۲۷۶۶۲۳ – ۱۸ – ۱۷
۲۷۶۷۲۳ – ۱۹ – ۱۸
۲۷۶۸۲۳ – ۲۰ – ۱۹
۲۷۶۹۲۳ – ۲۱ – ۱۰
۲۷۷۰۲۳ – ۲۲ – ۲۰
۲۷۷۱۲۳ – ۲۳ – ۳۰
۲۷۷۲۲۳ – ۲۴ – ۴۰
۲۷۷۳۲۳ – ۲۵ – ۵۰
۲۷۷۴۲۳ – ۲۶ – ۶۰
۲۷۷۵۲۳ – ۲۷ – ۷۰
۲۷۷۶۲۳ – ۲۸ – ۸۰
۲۷۷۷۲۳ – ۲۹ – ۹۰
۲۷۷۸۲۳ – ۳۰ – ۱۰۰
۲۷۷۹۲۳ – ۳۱ – ۲۰۰
۲۷۸۰۲۳ – ۳۲ – ۳۰۰
۲۷۸۱۲۳ – ۳۳ – ۴۰۰
۲۷۸۲۲۳ – ۳۴ – ۵۰۰
۲۷۸۳۲۳ – ۳۵ – ۶۰۰
۲۷۸۴۲۳ – ۳۶ – ۷۰۰
۲۷۸۵۲۳ – ۳۷ – ۸۰۰
۲۷۸۶۲۳ – ۳۸ – ۹۰۰
۲۷۸۷۲۳ – ۳۹ – ۱۰۰۰
۲۷۸۸۲۳ – ۴۰ – ۲۰۰۰
۲۷۸۹۲۳ – ۴۱ – ۳۰۰۰
۲۷۹۰۲۳ – ۴۲ – ۴۰۰۰
۲۷۹۱۲۳ – ۴۳ – ۵۰۰۰
۲۷۹۲۲۳ – ۴۴ – ۶۰۰۰
۲۷۹۳۲۳ – ۴۵ – ۷۰۰۰
۲۷۹۴۲۳ – ۴۶ – ۸۰۰۰
۲۷۹۵۲۳ – ۴۷ – ۹۰۰۰
۲۷۹۶۲۳ – ۴۸ – ۱۰۰۰۰
۲۷۹۷۲۳ – ۴۹ – ۲۰۰۰۰
۲۷۹۸۲۳ – ۵۰ – ۱۰۰۰۰۰۰
۲۷۹۹۲۳ – ۵۱ – ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۲۸۰۰۲۳ – ۵۲ – آمار
۲۸۰۱۲۳ – ۵۳ – جدول
۲۸۰۲۲۳ – ۵۴ – ریاضی
۲۸۰۳۲۳ – ۵۵ – علامت تقسیم
۲۸۰۴۲۳ – ۵۶ – درصد
۲۸۰۵۲۳ – ۵۷ – ضرب
۲۸۰۶۲۳ – ۵۸ – ممیز_اعشار
۲۸۰۷۲۳ – ۵۹ – منها_تفریق_منفی
۲۸۰۸۲۳ – ۶۰ – نصف – نیم
۲۸۰۹۲۳ – ۶۱ – یک چهارم
۲۸۱۰۲۳ – ۶۲ – فرد
۲۸۱۱۲۳ – ۶۳ – زوج
۲۸۱۲۲۳ – ۶۴ – اعداد_ارقام
۲۸۱۳۲۳ – ۶۵ – تعداد
۲۸۱۴۲۳ – ۶۶ – چند
۲۸۱۵۲۳ – ۶۷ – دو برابر
۲۸۱۶۲۳ – ۶۸ – شمردن_حساب کردن_شمارش
۲۸۱۷۲۳ – ۶۹ – عدد_رقم
۲۸۱۸۲۳ – ۷۰ – اندازه
۲۸۱۹۲۳ – ۷۱ – اندازه گرفتن
۲۸۲۰۲۳ – ۷۲ – وزن_وزن کردن
۲۸۲۱۲۳ – ۷۳ – مثقال
۲۸۲۲۲۳ – ۷۴ – گرم – واحد وزن
۲۸۲۳۲۳ – ۷۵ – کیلو
۲۸۲۴۲۳ – ۷۶ – تن – واحد وزن
۲۸۲۵۲۳ – ۷۷ – لیتر
۲۸۲۶۲۳ – ۷۸ – میلیمتر
۲۸۲۷۲۳ – ۷۹ – سانتیمتر
۲۸۲۸۲۳ – ۸۰ – متر
۲۸۲۹۲۳ – ۸۱ – کیلومتر
۲۸۳۰۲۳ – ۸۲ – مثلث
۲۸۳۱۲۳ – ۸۳ – دایره
۲۸۳۲۲۳ – ۸۴ – مربع
۲۸۳۳۲۳ – ۸۵ – مستطیل
۲۸۳۴۲۳ – ۸۶ – تجارت_بازرگانی_داد و ستد_خرید و فروش
۲۸۳۵۲۳ – ۸۷ – تومان
۲۸۳۶۲۳ – ۸۸ – دلار
۲۸۳۷۲۳ – ۸۹ – چک
۲۸۳۸۲۳ – ۹۰ – سفته
۲۸۳۹۲۳ – ۹۱ – سکه
۲۸۴۰۲۳ – ۹۲ – اجاره_کرایه
۲۸۴۱۲۳ – ۹۳ – پاداش – اجر- اجرت_دستمزد_مزد_حق الزحمه-حقوق
۲۸۴۲۲۳ – ۹۴ – خریدن
۲۸۴۳۲۳ – ۹۵ – فروختن
۲۸۴۴۲۳ – ۹۶ – مشتری_خریدار
۲۸۴۵۲۳ – ۹۷ – کالا_جنس
۲۸۴۶۲۳ – ۹۸ – تولید کردن_تولید
۲۸۴۷۲۳ – ۹۹ – کاستن_کاهش_تخفیف
۲۸۴۸۲۳ – ۱۰۰ – نسیه
۲۸۴۹۲۳ – ۱۰۱ – نقد
۲۸۵۰۲۳ – ۱۰۲ – ارزان
۲۸۵۱۲۳ – ۱۰۳ – گران
۲۸۵۲۲۳ – ۱۰۴ – حراج
۲۸۵۳۲۳ – ۱۰۵ – مفت_رایگان_مجانی
۲۸۵۴۲۳ – ۱۰۶ – جریمه_جریمه کردن
۲۸۵۵۲۳ – ۱۰۷ – زیان_خسارت_ضرر
۲۸۵۶۲۳ – ۱۰۸ – پرداخت_پرداختن
۲۸۵۷۲۳ – ۱۰۹ – دریافت_دریافتن_دریافت کردن
۲۸۵۸۲۳ – ۱۱۰ – صادر کردن_صدور
۲۸۵۹۲۳ – ۱۱۱ – وارد کردن
۲۸۶۰۲۳ – ۱۱۲ – بدهی
۲۸۶۱۲۳ – ۱۱۳ – ضمانت_ضمانت کردن_تضمین کردن
۲۸۶۲۲۳ – ۱۱۴ – قسط
۲۸۶۳۲۳ – ۱۱۵ – وام
۲۸۶۴۲۳ – ۱۱۶ – قرض_قرض گرفتن
۲۸۶۵۲۳ – ۱۱۷ – امانت
۲۸۶۶۲۳ – ۱۱۸ – خرج_هزینه
۲۸۶۷۲۳ – ۱۱۹ – پس انداز
۲۸۶۸۲۳ – ۱۲۰ – ذخیره_ذخیره کردن
۲۸۶۹۲۳ – ۱۲۱ – بلیط
۲۸۷۰۲۳ – ۱۲۲ – قاچاق
۲۸۷۱۲۳ – ۱۲۳ – ارزش_قدر_اعتبار مالی
۲۸۷۲۲۳ – ۱۲۴ – درآمد
۲۸۷۳۲۳ – ۱۲۵ – مساحت_سطح
۲۸۷۴۲۳ – ۱۲۶ – طول_درازا
۲۸۷۵۲۳ – ۱۲۷ – عرض_پهنا
۲۸۷۶۲۳ – ۱۲۸ – جمع_بعلاوه_مثبت_علم حساب
۲۸۷۷۲۳ – ۱۲۹ – بیضی
۲۸۷۸۲۳ – ۱۳۰ – شماره_نمره
۲۸۷۹۲۳ – ۱۳۱ – صادرات
۲۸۸۰۲۳ – ۱۳۲ – واردات
۲۸۸۱۲۳ – ۱۳۳ – خط
۲۸۸۲۲۳ – ۱۳۴ – زاویه
۲۸۸۳۲۳ – ۱۳۵ – موازی
۲۸۸۴۲۳ – ۱۳۶ – لوزی
۲۸۸۵۲۳ – ۱۳۷ – ذوزنقه
۲۸۸۶۲۳ – ۱۳۸ – مکعب
۲۸۸۷۲۳ – ۱۳۹ – استوانه
۲۸۸۸۲۳ – ۱۴۰ – مخروط
۲۸۸۹۲۳ – ۱۴۱ – کروی
۲۸۹۰۲۳ – ۱۴۲ – پول_ارز
۲۸۹۱۲۳ – ۱۴۳ – قبض_رسید
۲۸۹۲۲۳ – ۱۴۴ – مالیات_عوارض
۲۸۹۳۲۳ – ۱۴۵ – جفت – زوج
۲۸۹۴۲۳ – ۱۴۶ – نیم – نصف
۲۸۹۵۲۳ – ۱۴۷ – جبر_ریاضی
۲۸۹۶۲۳ – ۱۴۸ – قطر
۲۸۹۷۲۳ – ۱۴۹ – شعاع
۲۸۹۸۲۳ – ۱۵۰ – صورت حساب_فاکتور
۲۸۹۹۲۳ – ۱۵۱ – ورشکسته
۲۹۰۰۲۳ – ۱۵۲ – بودجه
۲۹۰۱۲۳ – ۱۵۳ – انعام
۲۹۰۲۲۳ – ۱۵۴ – پیرامون_محیط
۲۹۰۳۲۳ – ۱۵۵ – حجم_گنجایش
۲۹۰۴۲۳ – ۱۵۶ – کپن
۲۹۰۵۲۳ – ۱۵۷ – دسیمتر
۲۹۰۶۲۳ – ۱۵۸ – دایره –
۲۹۰۷۲۳ – ۱۵۹ – کسر_کاهش_کم کردن
۲۹۰۸۲۳ – ۱۶۰ – ودیعه
۲۹۰۹۲۳ – ۱۶۱ – رادیکال
۲۹۱۰۲۳ – ۱۶۲ – هندسه
۲۹۱۱۲۳ – ۱۶۳ – هرم
۲۹۱۲۲۳ – ۱۶۴ – سرشماری
۲۹۱۳۲۳ – ۱۶۵ – پسوند اعداد ترکیبی ین
۲۹۱۴۲۳ – ۱۶۶ – حساب کردن_محاسبه کردن_حسابداری
۲۹۱۵۲۳ – ۱۶۷ – فرمول
۲۹۱۶۲۳ – ۱۶۸ – سهمیه
۲۹۱۷۲۳ – ۱۶۹ – حواله
دکمه بازگشت به بالا